Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Perusliuos-K
electrolytes with carbohydrates

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Perusliuos-K infuusioneste, liuos


glukoosimonohydraatti, natriumkloridi, dikaliumfosfaattitrihydraatti, kaliumkloridi, magnesiumkloridiheksahydraatti, natriumlaktaattiliuos 60 %


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Perusliuos-K:ta.

Ennen Perusliuos-K-hoidon aloittamista, lääkärisi varmistaa, että hoito sopii sinulle. Lisäksi hän huolehtii mahdollisesti tarvittavista varotoimenpiteistä.


Perusliuos-K:n annostelussa on syytä erityiseen huolellisuuteen tiettyjen perussairauksien yhteydessä. Ennen hoidon aloittamista sinun olisi hyvä mainita lääkärillesi tai muulle hoitohenkilökunnalle, jos


Varovaisuuteen on myös syytä nesteturvotusten, elimistön vaikea-asteisen emäksisyyden tai tavallista suurempien veren laktaattipitoisuuksien yhteydessä. Hoitohenkilökunta noudattaa myös erityistä varovaisuutta tämän valmisteen käytössä, jos natriumia on kertynyt elimistöösi, virtsanerityksesi on heikentynyt tai jos ravitsemustasosi on erityisen huono (esim. pitkäaikaisen aliravitsemuksen

seurauksena). Jos glukoosipitoisuus veressäsi on liian suuri, voit tarvita insuliinia hoidon aikana. Hoitohenkilökunta tulee myös seuraamaan kaliumpitoisuutta veressäsi, etenkin jos saat suuria määriä Perusliuos-K:ta tai jos sitä annostellaan nopeasti.


Erityistä varovaisuutta noudatetaan seuraavissa tapauksissa:

Perusliuos-K” alla).


Kaikkien potilaiden tilaa on seurattava tarkoin. Jos veren vesipitoisuuden normaali säätely on häiriintynyt vasopressiinin (antidiureettinen hormoni, ADH) lisääntyneen erityksen vuoksi, hypotonisten nesteiden (nesteet, joiden natriumkloridipitoisuus on alhainen) infuusio voi johtaa veren natriumpitoisuuden pienenemiseen (hyponatremia). Tämä voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, kouristuksia, horrostilan (letargia), kooman, aivoturvotusta ja kuoleman. Siksi näiden oireiden ilmaantuminen (akuutti symptomaattinen hyponatreeminen enkefalopatia) on lääketieteellinen hätätapaus (ks. myös kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset” alla).


Lapsilla, hedelmällisessä iässä olevilla naisilla ja potilailla, joilla on aivosairauksia, kuten aivokalvotulehdus, aivoverenvuoto, aivoruhje tai aivoturvotus, on erityisen suuri akuutin hyponatremian aiheuttaman vaikean ja hengenvaarallisen aivoturvotuksen riski.


Muut lääkevalmisteet ja Perusliuos-K

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Vasopressiinin vaikutusta tehostavat lääkkeet (ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet” yllä), kuten:

Natriumkloridi 2,10 g

Dikaliumfosfaattitrihydraatti 1,83 g

Kaliumkloridi 1,04 g

Magnesiumkloridiheksahydraatti 407 mg Natriumlaktaattiliuos 60 % vast.

vedetön natriumlaktaatti 1,6 g

- Muut aineet ovat väkevä kloorivetyhappo ja infuusionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen ulkonäkö:

Perusliuos-K on väritön tai hieman kellertävä liuos.


Pakkaustyypit ja -koot: Polypropyleenipussi (Freeflex): 15 x 500 ml

20 x 500 ml

10 x 1000 ml


PVC-pussi (Pharmaflex): 3 x 2 500/3 000 ml


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala RUOTSI


Valmistaja:

Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80

1788 Halden NORJA


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.2.2020.


image

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille


Yleistä:

Perusliuos-K on hiilihydraatteja ja elektrolyyttejä sisältävä infuusioneste, jonka elektrolyyttisisältö (per 1000 ml) on seuraava:


Na+

1,15 g

50 mmol

Mg2+

49 mg

2 mmol

Fosfaatti

768 mg

8 mmol

K+

Cl- noin

1,17 g

1,91 g

30 mmol

54 mmol

Laktaatti

1,25 g

14 mmol


Hyponatremian riskin vuoksi nestetasapainoa, seerumin glukoosin, seerumin natriumin ja muiden elektrolyyttien pitoisuuksia voi olla tarpeen seurata ennen annostelua ja sen aikana erityisesti potilailla, joilla on lisääntynyt ei-osmoottinen antidiureettisen hormonin vapautuminen (antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö, SIADH), ja potilailla, jotka saavat samanaikaisesti vasopressiiniagonisteja. Seerumin natriumpitoisuuden seuranta on erityisen tärkeää valmisteilla, joiden natriumpitoisuus on alhaisempi kuin seerumin natriumpitoisuus. Perusliuos-K-infuusion jälkeen glukoosin kuljetus

soluihin tapahtuu nopeasti ja aktiivisesti. Tämä lisää vapaan veden määrää elimistössä ja saattaa johtaa vaikeaan hyponatremiaan.


Infuusionesteen ominaisuudet: