Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Iqymune
immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


IQYMUNE 100 mg/mL infuusioneste, liuos

Ihmisen normaali immunoglobuliini (IVIg)


imageTähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.


Käsittely- ja hävittämisohjeet

Liuos on tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa. Liuoksen pitää olla kirkasta tai hieman opalisoivaa ja väritöntä tai vaaleanruskeaa. Älä käytä liuosta, jos se on samea tai jos siinä on hiukkasia.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.