Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Singulair-AR
montelukast

HINNAT

4 mg rakeet 28

Tukkukauppa: 17,82 €
Jälleenmyynti: 27,48 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 18,74 €
Jälleenmyynti: 28,84 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 65,58 €
Jälleenmyynti: 96,27 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Singulair-AR 4 mg purutable tit

montelukasti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin annat lapse llesi tätä lääkettä, sillä se sisältää tärke itä tie toja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


4 mg:n purutabletti on vaaleanpunainen, soikea, kaksoiskupera, toisella puolella merkintä 711. Pakkauskoot: 7, 10, 14, 20, 28, 50, 56, 98, 100 ja 200 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Alankomaat


Valmistaja

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Alankomaat


tai


Schering-Plough Labo NV Industriepark 30

Heist-op-den-Berg, 2220 Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.9.2021.