Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Bioclavid
amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

HINNAT

875 mg / 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 14

Tukkukauppa: 5,77 €
Jälleenmyynti: 9,21 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg / 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 7,82 €
Jälleenmyynti: 12,47 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Bioclavid 400 mg + 57 mg/5 ml jauhe oraalisuspensiota varten


amoksisilliini/klavulaanihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Älä anna lapsellesi Bioclavidia, jos jokin edellä mainituista koskee häntä. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Bioclavidin käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin annat lapsellesi Bioclavidia:

kuumetta.


Käänny mahdollisimman pian lääkärin puoleen, jos lapsellasi on näitä oireita.


Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Bioclavid jauhe oraalisuspensiota varten on luonnonvalkoinen jauhe.


Keltainen lasipullo (tyypin III lasia), 60 ml, 120 ml tai 150 ml, jossa kierresulkimeen sopiva suu. Lapsiturvallinen kierresuljin, jossa kohopainettu sinettikalvo.

5 ml ruisku, jossa mitta-asteikko, 60 ml pulloja varten (pakkauskoot: 35 ml, 50 ml tai 60 ml suspensiota)

5 ml mittalusikka 120 ml pulloja varten (pakkauskoot: 70 ml, 75 ml tai 100 ml suspensiota) ja 150 ml pulloja varten (pakkauskoko: 140 ml suspensiota)


Alkuperäispakkaukset 35, 50, 60, 70, 75, 100 tai 140 ml suspension valmistamiseen. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


05.03.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Käyttöönvalmistusohjeet


Lääkevalmisteen toimittamishetkellä kuiva-aine valmistetaan käyttöön oraalisuspensioksi seuraavassa kuvattuun tapaan:

Avaa kierrekorkki ja varmista, että pullon sinetti on ehjä ja tiukasti kiinni pullon suussa. Älä käytä

valmistetta, jos sinetti on vaurioitunut. Poista sulkukalvo varovasti kokonaan ja hävitä se ennen valmisteen käyttöönvalmistusta. Täytä pullo vedellä juuri etiketissä olevan merkin alapuolelle ja

ravista heti hyvin. Lisää sitten vettä tasan merkkiin asti ja ravista voimakkaasti uudestaan. Ravista aina pulloa huolellisesti ennen kuin vedät lääkettä ruiskuun.


35 ml valmista oraalisuspensiota saadaan lisäämällä 31,9 ml vettä. 50 ml valmista oraalisuspensiota saadaan lisäämällä 45,5 ml vettä. 60 ml valmista oraalisuspensiota saadaan lisäämällä 54,6 ml vettä. 70 ml valmista oraalisuspensiota saadaan lisäämällä 63,7 ml vettä. 75 ml valmista oraalisuspensiota saadaan lisäämällä 68,3 ml vettä. 100 ml valmista oraalisuspensiota saadaan lisäämällä 89,3 ml vettä. 140 ml valmista oraalisuspensiota saadaan lisäämällä 125,0 ml vettä.


Käyttövalmista suspensiota ei saa käyttää, jos se ei ole väriltään luonnonvalkoista.