Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley
tamsulosin and dutasteride

HINNAT

0.5 mg / 0.4 mg kapseli, kova 30

Tukkukauppa: 3,76 €
Jälleenmyynti: 6,00 €
Korvaus: 0,00 €

0.5 mg / 0.4 mg kapseli, kova 90

Tukkukauppa: 7,94 €
Jälleenmyynti: 12,66 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit

dutasteridi/tamsulosiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Jos epäilet, että jokin näistä koskee sinua, älä ota tätä lääkettä ennen kuin olet tarkistanut

lääkäriltä.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta.

nännierite ttä, kerro muutoksista lääkärille. Nämä voivat olla merkkejä vakavasta sairaudesta, kuten rintasyövästä.

Ota yhte yttä lääkäriin tai apte ekkihenkilökuntaan, jos sinulla on kysyttävää

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen käytöstä.


Muut lääkevalmisteet ja Dutasteride /Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Älä käytä Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta seuraavien lääkkeiden kanssa:

Kerro lääkärille , jos käytät jotakin näistä lääkkeistä.


Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley ruuan kanssa Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley otetaan 30 minuutin kuluttua ateriasta, joka päivä saman aterian jälkeen.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Naiset eivät saa käyttää Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta.


Naise t, jotka ovat (tai saattavat olla) raskaana, eivät saa käsitellä vuotavia kapseleita. Dutasteridi imeytyy ihon läpi ja voi haitata poikasikiön normaalia kehitystä. Tämä on erityinen riski

16 ensimmäisen raskausviikon aikana.


Käytä kondomia yhdynnän aikana. Dutasteridia on todettu Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta käyttävien miesten siemennesteessä. Jos kumppanisi on tai saattaa olla raskaana, sinun on estettävä häntä joutumasta kosketuksiin siemennesteesi kanssa.


Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen on osoitettu vähentävän siittiöiden ja siemennesteen määrää sekä siittiöiden liikkuvuutta. Tämä voi heikentää miehen hedelmällisyyttä.

Kysy neuvoa lääkäriltä, jos raskaana oleva nainen on joutunut kosketuksiin

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen kanssa.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley aiheuttaa joillekin käyttäjille huimausta, joten se voi vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita turvallisesti.

Älä aja äläkä käytä koneita, jos tunnet huimausta.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley sisältää soijalesitiiniä, propyleeniglykolia ja natriumia

Tämä lääke sisältää soijalesitiiniä, joka saattaa sisältää soijaöljyä. Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

Tämä lääkevalmiste sisältää 299 mg propyleeniglykolia per kapseli.


 1. Mite n Dutasteride /Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta otetaan


  Ota Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta juuri site n kuin lääkäri on määrännyt tai apte ekkihenkilökunta on neuvonut. Jos et ota sitä säännöllisesti, tämä voi vaikuttaa PSA-arvojesi seurantaan. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Kuinka paljon Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta otetaan Suosite ltu annos on yksi kapseli kerran päivässä 30 minuutin kuluttua ate riasta, joka päivä saman ate rian jälkeen.


  Mite n kapselit otetaan

  Niele kapselit kokonaisina veden kera. Älä pureskele äläkä avaa kapselia. Kapselin sisältö voi ärsyttää suuta tai nielua.


  Jos otat e nemmän Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Dutasteride /Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota vain seuraava annos normaaliin aikaan.


  Älä lope ta Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen käyttöä neuvoa kysymättä

  Älä lopeta Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kute n kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Allerginen reaktio

  Allergisen reaktion merkkejä voivat olla:

  • ihottuma (joka voi olla kutisevaa)

  • nokkosihottuma (nokkosenpolttamaa muistuttava ihottuma)

  • silmäluomien, kasvojen, huulien, käsivarsien tai jalkojen turvotus.

  Ota he ti yhte ys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, ja lope ta

  Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen käyttö.


  Huimaus, pyörrytys ja pyörtymine n

  Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä ja harvoin pyörtymisen. Ennen kuin tiedät, kuinka tämä lääke vaikuttaa sinuun, ole varovainen, kun nouset makuulta istumaan tai istumasta seisomaan, varsinkin jos heräät yöllä. Jos tunnet huimausta, tai pyörrytystä milloin tahansa hoidon aikana, istu tai ase tu makuulle ja odota, kunnes oireet menevät ohi.


  Vakavat ihoreaktiot

  Vakavien ihoreaktioiden oireita voivat olla:

  - laajalle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten alueella (Stevens–Johnsonin oireyhtymä).

  Ota he ti yhte ys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, ja lope ta

  Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen käyttö.


  Yleiset haittavaikutukset

  Näitä voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmistetta käyttävästä miehestä:

  • impotenssi (kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektiota)*

  • seksuaalisen halun (libidon) heikkeneminen*

  • siemensyöksyyn (ejakulaatioon) liittyvät vaikeudet, kuten seksin aikana vapautuneen siemennesteen määrän väheneminen*

  • rintojen suureneminen tai aristus (gynekomastia)

  • huimaus.

  • *Pienellä osalla potilaista osa näistä haittavaikutuksista voi jatkua Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -hoidon lopettamisen jälkeen.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään yhdellä miehellä sadasta

  • sydämen vajaatoiminta (sydän pumppaa verta heikommin ympäri kehoa. Oireina voit kokea hengenahdistusta, voimakasta väsymystä ja nilkkojen ja jalkojen turvotusta).

  • alhainen verenpaine seistessä

  • sydämentykytys (palpitaatiot)

  • ummetus, ripuli, oksentelu, pahoinvointi

  • heikkouden tunne tai voimattomuus

  • päänsärky

  • kutiava, tukkoinen tai vuotava nenä (riniitti)

  • ihottuma, nokkosihottuma, kutina

  • karvakato (yleensä vartalolta) tai karvankasvu.


   Harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään yhdellä miehellä tuhannesta

  • silmäluomien, kasvojen, huulien, käsivarsien tai jalkojen turvotus (angioedeema)

  • pyörtyminen.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään yhdellä miehellä kymmenestä tuhannesta

  • pitkittynyt ja kivulias erektio (priapismi)

  • vakavat ihoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä).


   Muut haittavaikutukset

   Muita haittavaikutuksia on ollut pienellä miesjoukolla, mutta niiden tarkka yleisyys ei ole tiedossa (yleisyyttä ei voida arvioida, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • epätavallinen tai nopea sydämen syke (rytmihäiriö tai takykardia tai eteisvärinä)

  • hengenahdistus (dyspnea)

  • masennus

  • kivesten kipu ja turvotus

  • nenäverenvuoto

  • vaikea ihottuma

  • näkömuutokset (näön hämärtyminen tai heikentyminen)

  • kuiva suu.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Dutaste ride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley sisältää

Vaikuttavat aineet ovat dutasteridi ja tamsulosiinihydrokloridi. Yksi kova kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). Muut aineet ovat:


Kovan kapselin kuori:

Musta rautaoksidi (E172) Punainen rautaoksidi (E172) Titaanidioksidi (E171) Keltainen rautaoksidi (E172) Liivate


Pehmeän dutasteridikapselin sisältö: Propyleeniglykolimonokaprylaatti, tyyppi II Butyylihydroksitolueeni (E321)


Pehmeän kapselin kuori: Liivate

Glyseroli Titaanidioksidi (E171)

Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit

Lesitiini (voi sisältää soijaöljyä) (ks. kohta 2)


Tamsulosiinipe lletit :

Metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1), 30 % dispersio (sisältää natriumlauryylisulfaattia, polysorbaatti 80:aa)

Mikrokiteinen selluloosa Dibutyylisebakaatti Polysorbaatti 80

Kolloidinen, hydratoitu piidioksidi Kalsiumstearaatti


Musta painoväri:

Shellakka (E904)

Musta rautaoksidi (E172) Propyleeniglykoli (E1520) Ammoniakki, väkevä (E527) Kaliumhydroksidi (E525)


Ks. kohta 2, ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley sisältää soijalesitiiniä ja propyleeniglykolia”.


Valmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Tämä lääkevalmiste on pitkänomainen kova liivatekapseli, jonka koko on noin 24,2 mm x 7,74 mm ja jossa on ruskea runko-osa ja beige kansiosa, jossa mustalla painovärillä merkintä C001.


Yksi kova kapseli sisältää säädellysti vapauttavia tamsulosiinihydrokloridipellettejä ja yhden pehmeän dutasteridiliivatekapselin.


Pakkauksissa on 7, 30 ja 90 kapselia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija: Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28

23632 Höllviken Ruotsi


Valmistaja:

Laboratorios León Farma, SA

c/La Vallina, s/n, Polígono Industrial Navatejera, Villaquilambre

24008 Leon

Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


06.10.2020