Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Biseltoc
pentoxyverine


PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Biseltoc 2,13 mg/ml oraaliliuos

pentoksiveriinisitraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Varoitukse t ja varotoime t

Biseltoc oraaliliuosta ei suositella käytettäväksi, jos maksasi toiminta on heikentynyt. Älä ota tätä valmistetta, ellei lääkärisi ole päättänyt, että se on turvallista sinulle.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Biseltoc oraaliliuosta, jos


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Biseltoc oraaliliuos on kirkasta tai lähes kirkasta, väritöntä tai lähes väritöntä nestettä.


Meripihkanvärinen 95 ml:n ja 190 ml:n lasipulloa, jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki. Korkki avataan painamalla korkki alas ja kiertämällä sitä samanaikaisesti vastapäivään. Polypropeenista valmistetussa lääkemitassa on asteikkomerkinnät 5 ml, 7,5 ml ja 15 ml kohdilla.

Myyntiluvan haltija

Opella Healthcare France SAS 82 Avenue Raspail

94250 Gentilly Ranska


Paikallinen edustaja STADA Nordic ApS PL 1310

00101 Helsinki Suomi


Valmistaja NextPharma SAS 17, route de Meulan 78520 Limay Ranska


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Alankomaat: Bisolsek pento 2,13 mg/ml drank

Belgia: Pentoxyverine Sanofi 2,13 mg/ml drank

Espanja: BISOLVON CALMATOS 2,13 mg/ml Solución Oral

Italia: Pentοssiverina Sanofi

Itävalta: Mucomat Reizhusten 2,13 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Kreikka: Bisoldry

Luxemburg: Pentoxyverine Sanofi 2.13 mg/ml Solution buvable

Norja: Biseltoc

Portugali: Pentoxiverina Bisoltussin

Ruotsi Biseltoc

Suomi: Biseltoc 2,13 mg/ml oraaliliuos

Tanska: Biseltoc


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04.11.2021