Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Rixathon
rituximab

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Rixathon 100 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten Rixathon 500 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten rituximabum (rituksimabi)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Rixathon on kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos, joka toimitetaan infuusiokonsentraattina liuosta varten (steriili konsentraatti).

10 ml:n injektiopullo - 2 tai 3 pullon pakkaus.

50 ml:n injektiopullo - 1 tai 2 pullon pakkaus.


Myyntiluvan haltija


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Itävalta


Valmistaja


Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen Itävalta


Lek Pharmaceuticals d.d. Ljubljana Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenia

image

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.


Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.