Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Muse
alprostadil

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Muse 125 mikrog, 250 mikrog, 500 mikrog ja 1000 mikrog virtsatiepuikko

alprostadiili


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Jos sinulla on kysymyksiä Musen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.4.2022.