Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Furosemide Fresenius Kabi
furosemide

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos

furosemidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Furosemide Fresenius Kabi on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Furosemide Fresenius Kabi -injektionestettä

 3. Miten Furosemide Fresenius Kabi -injektionestettä käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Furosemide Fresenius Kabi -injektionesteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Furosemide Fresenius Kabi on ja mihin sitä käyte tään


  Furosemide Fresenius Kabi kuuluu diureettien eli nesteenpoistolääkkeiden ryhmään. Furosemidi lisää elimistöstäsi erittyvän virtsan määrää.


  Furosemidi auttaa lievittämään oireita, jotka johtuvat liiallisesta nesteen määrästä elimistössä (tätä tilaa kutsutaan myös edeemaksi). Nesteen määrä voi olla liian suuri esim.

  • sydänsairauksien

  • maksasairauksien

  • munuaissairauksien takia.


   Lääkäri on määrännyt furosemidia jostakin seuraavista syistä:

  • Tarvitaan nopeaa ja tehokasta ylimääräisen nesteen poistamista.

  • Et pysty ottamaan tätä lääkettä suun kautta tai on kyse hätätapauksesta.

  • Sinulla on liikaa nestettä sydämen, keuhkojen, maksan tai munuaisten ympärillä.

  • Sinulla on äärimmäisen korkea verenpaine, joka voi johtaa hengenvaaralliseen sairaustilaan (hypertensiivinen kriisi).


   Furosemidia, jota Furosemide Fresenius Kabi sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Furosemide Fresenius Kabi -injektionestettä Älä käytä Furosemide Fresenius Kabi -valmistetta

  • jos olet allerginen furosemidille tai valmisteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos olet allerginen sulfonamidien ryhmään kuuluville antibiooteille.

  • jos sinulla on vaikea-asteinen nestehukka (olet menettänyt suuren määrän elimistössäsi olevasta nesteestä esim. vaikean ripulin tai oksentelun takia).

  • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta eikä elimistösi tuota virtsaa furosemidihoidosta huolimatta.

  • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta munuaisille tai maksalle myrkyllisten aineiden altistumisen seurauksena.

  • jos kalium- tai natriumpitoisuus veressäsi on hyvin matala.

  • jos potilaalla on kooma maksan vajaatoiminnan seurauksena.

  • jos imetät.


   Jos olet epävarma, voitko käyttää tätä lääkettä, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Furosemide Fresenius Kabi

   -valmistetta, jos:

  • virtsaaminen on sinulle vaikeaa jonkin virtsan virtauksen esteen (esim. eturauhasen liikakasvun) takia.

  • sinulla on diabetes eli sokeritauti.

  • verenpaineesi on alhainen tai jos sinulla on taipumusta verenpaineen äkkinäiseen alenemiseen (sydämesi tai aivojesi verisuonissa on ahtaumia).

  • sinulla on jokin maksasairaus (kuten maksakirroosi).

  • sinulla on munuaisvaivoja (esim. nefroottinen oireyhtymä).

  • elimistösi on kuivunut (olet menettänyt nestettä elimistöstäsi vaikean ripulin tai oksentelun takia). Tämä voi johtaa verenkiertohäiriöihin ja veritulppaan.

  • sinulla on kihti (kivuliaat tai tulehtuneet nivelet) kohonnen veren virtsahappopitoisuuden (aineenvaihdunnan sivutuote) seurauksena.

  • sairastat erästä tulehduksellista sairautta, jota kutsutaan punahukaksi (lupus erythematosus, SLE tai LED).

  • sinulla on kuulo-ongelmia.

  • käytät sorbitolia (eräs diabeetikoiden käyttämä sokerin korvike)

  • käytät lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa hengenvaarallisia rytmihäiriöitä (QT-välin pitenemistä)

  • käytät litiumia

  • sinulla on porfyria (sairaus, jossa punasolujen happea sitovan molekyylin tuotanto on häiriintynyt ja virtsa on purppuranväristä)

  • ihosi on yliherkkä auringonvalolle (valoherkkyys)

  • urheilet, sillä tämä lääke voi antaa positiivisen tuloksen doping-testissä.

  • sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE tai LED), joka on ihoon, luustoon, niveliin ja sisäelimiin vaikuttava immuunijärjestelmän sairaus

  • olet iäkäs, saat muita mahdollisesti verenpainetta alentavia lääkkeitä tai sinulla on jokin muu, verenpaineen liialliselle alenemiselle altistava lääketieteellinen tila.


   Jos furosemidia annetaan keskosille, se voi aiheuttaa munuaiskiviä tai -kalkkeutumia.


   Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, lääkärisi saattaa haluta vaihtaa lääkitystäsi. Vaihtoehtoisesti hän voi antaa sinulle lisäohjeita tämän lääkkeen käytöstä.


   Lääkärisi saattaa määrätä verikokeita (verensokeri, veren virtsahappopitoisuus) otettavaksi säännöllisin välein tämän hoidon aikana. Näiden kokeiden avulla seurataan myös tärkeiden suolojen, kuten kaliumin ja natriumin, pitoisuuksia veressäsi. Nämä kokeet ovat erityisen tärkeitä, jos oksentelet tai sinulla on ripulia.


   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Furosemide Fresenius Kabi -valmistetta


   Muut lääkevalmisteet ja Furosemide Fresenius Kabi

   Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Tämä on tärkeää, sillä tiettyjä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Furosemide Fresenius Kabi -valmisteen kanssa.

   On erityisen tärkeää, että muistat mainita lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät:

  • litiumia (mielialalääke), koska furosemidi voi lisätä sen vaikutusta ja sen aiheuttamia haittavaikutuksia. Lääkärisi määrää sinulle tätä lääkettä vain, jos se on ehdottomasti välttämätöntä ja hän seuraa litiumtasojasi ja muuttaa tarvittaessa annostustasi.

  • risperidonia (käytetään psykoosien hoitoon).

  • sydänlääkkeitä, kuten digoksiinia. Niiden annostusta on ehkä tarpeen muuttaa.

  • lääkkeitä kohonneen verenpaineen alentamiseksi, mukaan lukien tiatsididiureetit (esim. bendroflumetiatsidi tai hydroklooritiatsidi), ACE:n estäjät (kuten lisinopriili), angiotensiini-II- antagonistit (esim. losartaani), koska furosemidi voi saada aikaan liiallisen verenpaineen laskun. Lääkärisi voi muuttaa furosemidiannostasi.

  • kolesteroli- ja muita rasva-arvoja alentavia lääkkeitä, kuten fibraatteja (esim. klofibraattia, fenofibraattia tai betsafibraattia), koska furosemidin vaikutus voi heikentyä.

  • diabeteslääkkeitä, kuten metformiinia ja insuliinia, koska verensokeritasosi voi nousta.

  • tulehduskipulääkkeitä, kuten asetyylisalisyylihappoa tai selekoksibia, koska ne voivat vähentää furosemidin vaikutusta. Suuret kipulääke- (salisylaatti)annokset voivat lisätä furosemidin haittavaikutuksia.

  • tulehduskipulääkkeet tai allergialääkkeet, kuten kortikosteroidit, mahahaavalääkkeet, kuten karbenoksoloni tai laksatiivit, koska ne vaikuttavat yhdessä furosemidin kanssa käytettyinä natrium- ja kaliumpitoisuuteen. Lakritsilla on samanlainen vaikutus kuin karbenoksolonilla. Lääkärisi seuraa veresi kaliumpitoisuuksia.

  • leikkauksissa käytettäviä injektiovalmisteita; mukaan lukien tubokurariini, kuraren johdokset ja sukkinyylikoliini.

  • kloraalihydraattia, jota käytetään univaikeuksiin (yksittäisissä tapauksissa furosemidin laskimonsisäinen anto 24 tuntia ennen kloraalihydraattia voi aiheuttaa ihon punoitusta, lisääntynyttä hikoilua, ahdistuneisuutta, pahoinvointia, verenpaineen kohoamista ja sykkeen nopeutumista). Furosemidin ja kloraalihydraatin samanaikaista käyttöä ei tämän takia suositella.

  • fenytoiinia tai fenobarbitaalia epilepsian hoitoon, koska furosemidin vaikutus voi heikentyä.

  • teofylliiniä astmaan, koska furosemidi voi lisätä sen vaikutusta.

  • tiettyjä antibiootteja; kuten kefalosporiinit, polymyksiinit, aminoglykosidit tai kinolonit tai muut lääkeaineet, jotka voivat vaikuttaa munuaisiisi, kuten immuunijärjestelmää lamaavat aineet, jodatut varjoaineet, foskarnetti tai pentamidiini, koska furosemidi voi pahentaa tilannetta.

  • amfoterisiini B:tä pitkäaikaisesti sieni-infektioiden hoitoon.

  • probenesidiä, jota käytetään yhdessä tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa munuaisten suojelemiseksi, koska se voi heikentää furosemidin vaikutusta.

  • organoplatiineja, joita käytetään tiettyjen syöpätyyppien hoidossa, koska furosemidi voi lisätä näiden aiheuttamia haittavaikutuksia.

  • metotreksaattia eräiden syöpätyyppien tai vaikean niveltulehduksen hoitoon, koska se voi heikentää furosemidin vaikutusta.

  • verenpainetta kohottavia lääkkeitä (pressoriamiineja), koska furosemidi voi heikentää niiden vaikutusta.

  • aminoglutetimidiä – käytetään estämään kortikosteroidituotantoa (Cushingin oireyhtymä), koska se voi lisätä furosemidin haittavaikutuksia.

  • karbamatsepiinia – käytetään epilepsian ja skitsofrenian hoitoon, koska se voi lisätä furosemidin haittavaikutuksia.

  • siklosporiinia – käytetään estämään kudossiirteiden hylkimisreaktiota, koska voit saada kihdin (kivulias niveltulehdus)

  • lääkkeitä, jotka muuttavat sykettäsi, kuten amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi, koska furosemidi voi lisätä näiden vaikutusta.

  • lääkkeitä, joita käytetään injektiona ennen röntgentutkimusta.

  • levotyroksiinia, jota käytetään kilpirauhasen sairauksiin.


   Furosemide Fresenius Kabi ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Ruuan ei odoteta vaikuttavan tähän lääkkeeseen, kun se annetaan laskimoon. Furosemidihoidon aikana voit syödä ja juoda tavalliseen tapaasi. Sinun ei tarvitse muuttaa ruokailutottumuksiasi, ellei lääkärisi niin määrää.

   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Furosemidia ei pidä antaa raskauden aikana, ellei siihen ole erittäin hyviä lääketieteellisiä syitä. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  • Furosemidi saattaa kulkeutua äidistä sikiöön.

  • Tämän lääkkeen raskaudenaikainen käyttö rajoittuu siis tilanteisiin, joissa lääkityksen katsotaan olevan ehdottoman tarpeellinen.


   Älä käytä Furosemide Fresenius Kabi -injektionestettä, jos imetät

  • sillä tämä lääke erittyy äidinmaitoon.

   Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Furosemide Fresenius Kabi saattaa heikentää reaktiokykyäsi. Älä aja tai käytä koneita, sillä furosemidi saattaa heikentää valppauttasi (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Furosemide Fresenius Kabi sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää 3,7 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per ml. Tämä vastaa 0,2 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 3. Mite n Furosemide Fresenius Kabi -injektionestettä käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.


  Tavallisesti lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle Furosemide Fresenius Kabi -annoksen. Lääke annetaan joko

  • hitaana injektiona verisuoneen (laskimonsisäisenä injektiona) tai

  • lihakseen (intramuskulaarisesti, yleensä poikkeustapauksissa).


   Lääkäri määrää tarvittavan annoksen, antoajan ja hoidon keston. Tähän vaikuttaa ikäsi, painosi, sairaushistoriasi, muut käyttämäsi lääkkeet ja sairautesi tyyppi ja vaikeusaste.


   Yleistä tie toa

   • Furosemidin parenteraalinen anto on aiheellista tapauksissa, joissa anto suun kautta ei ole mahdollista tai se ei ole tehokasta (esim. tapauksissa, joissa imeytyminen suolistosta on heikentynyt) tai kun tarvitaan nopeaa vaikutusta.

   • Jos furosemidi annetaan parenteraalisesti, on suositeltavaa siirtyä antoon suun kautta mahdollisimman pian.

   • Optimaalisen tehon saavuttamiseksi ja vastareaktioiden ehkäisemiseksi jatkuva furosemidi- infuusio on yleensä parempi kuin toistuvat bolusinjektiot.

   • Jos jatkuva furosemidi-infuusio ei ole mahdollinen jatkohoitona yhden tai useamman bolusannoksen jälkeen, tulee jatkohoitona mieluummin käyttää pieniä bolusannoksia lyhyin annosvälein (noin joka neljäs tunti) kuin suuria bolusannoksia pitemmin annosvälein.

   • Furosemidi-injektio tai -infuusio on annettava hitaasti laskimoon. Infuusio- tai injektionopeus saa olla enintään 4 mg/min. Furosemidia ei saa koskaan antaa muiden lääkkeiden kanssa samassa ruiskussa.


   Annostus

  • Aikuiset: Ellei jokin tila edellytä toisin (ks. alla), suositeltu aikuisten ja yli 15-vuotiaiden nuorten aloitusannos on 20–40 mg furosemidia laskimoon (tai erityistapauksissa lihakseen). Enimmäisannos vaihtelee yksilöllisen vasteen mukaan.

  • Jos lääkärisi mielestä tarvitset suuremman lääkeannoksen, voit saada useampia 20 mg:n injektioita. Nämä injektiot annetaan yleensä kahden tunnin välein, kunnes riittävä nestemäärä on poistunut elimistöstäsi.

  • Suurempia aloitus- tai ylläpitoannoksia voidaan tarvita tietyissä tapauksissa sairaustilasi mukaan. Lääkäri päättää tämän. Jos tällaisia annoksia tarvitaan, ne saatetaan antaa jatkuvana infuusiona.


   Lapset ja nuoret (e nintään 18-vuotiaat)

   Kokemusta käytöstä lapsille ja nuorille on vain vähän. Furosemidin antoa laskimoon lapsille ja alle 15- vuotiaille nuorille suositellaan vain erityistapauksissa.

   Annostus määräytyy kehon painon mukaan, ja suositeltu vuorokausiannos on 0,5–1 mg/kg. Enimmäisannos on 20 mg vuorokaudessa. Oraaliseen antoon on siirryttävä mahdollisimman pian.


   Iäkkäät

   Iäkkäiden henkilöiden hoito aloitetaan yleensä annoksella 20 mg/vrk. Annosta voidaan sitten suurentaa asteittain, kunnes saavutetaan riittävä nesteenpoisto.


   Painonmenetys nesteenpoistolääkkeen vaikutuksesta ei saisi olla suurempi kuin 1 kg vuorokaudessa.


   Jos lääkärisi mielestä tarvitset Furosemide Fresenius Kabi -hoitoa jatkossakin, hän tulee todennäköisesti suosittelemaan siirtymistä tästä injektiovalmisteesta suun kautta otettavaan lääkemuotoon (tabletteihin) mahdollisimman pian.


   Jos käytät enemmän Furosemide Fresenius Kabi -valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

   Yliannostuksen oireita ovat suun kuivuminen, jano, epäsäännöllinen sydämen syke, mielialan

   vaihtelut, lihaskrampit tai -kivut, pahoinvointi, epätavallinen väsymys tai heikotus, heikko pulssi tai ruokahaluttomuus.


   Jos uskot, että yksi annos on unohtunut, kysy lääkäriltäsi tai sairaanhoitajalta.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia voi ilmetä furosemidihoidon yhteydessä:


  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • maksaenkefalopatia (aivosairaus) maksasolujen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (oireita ovat muistamattomuus, kouristuskohtaukset, mielialanvaihtelut ja syvä tajuttomuus)


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • Ihottumat (mukaan lukien kutina, punoitus, kesiminen), mustelmataipumus tai valoherkkyys

  • Verisolumuutokset voivat aiheuttaa verenhyytymishäiriöitä (suurentunut verenvuotoriski)

  • Kuulonmenetys (toisinaan korjaantumaton).


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • Pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, ummetus, ruokahaluttomuus, suu- tai mahavaivat.

  • Kuulo-ongelmat (näitä ilmenee useammin munuaisvaivoista kärsivillä henkilöillä) ja tinnitus (korvien soiminen).

  • Anafylaksia eli vakava allerginen reaktio, johon voi liittyä ihottumaa, turvotusta, hengitysvaikeuksia ja tajuttomuutta. Lääketieteellistä apua tarvitaan välittömästi.

  • Munuaisvaurio (interstitiaalinefriitti).

  • Erittäin alhainen valkosolupitoisuus veressä (voi johtaa henkeä uhkaaviin tulehduksiin). Lääketieteellistä apua tarvitaan välittömästi.

  • Lihasvaivat, mukaan lukien jalkojen lihasten krampit tai lihasheikkous

  • Kipu tai epämukavat tuntemukset pistoskohdassa (varsinkin lihaksensisäisen injektion jälkeen).

  • Punahukan eli LED-tulehdussairauden ilmaantuminen tai pahentuminen.

  • Muutokset verikokeiden tuloksissa (veren rasva-arvot)

  • Puutuneisuuden tunne, pistely tai huimaus

  • Kuume

  • Näön hämärtyminen, sekavuus, uneliaisuus

  • Suun kuivuminen


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • Vakavat lihasoireet, kuten lihasten nytkähtelyt, spasmit, kouristukset (ns. tetania).

  • Verisolumuutokset voivat aiheuttaa anemiaa ja vastustuskyvyn heikentymistä infektioita vastaan.

  • Haimatulehdus (vaikeat vatsakivut)


   Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • Stevens-Johnsonin oireyhtymä (ihon rakkulointi tai kesiminen huulten, silmien, suun, nenän ja sukupuolielinten ympärillä, flunssankaltaiset oireet ja kuume)

  • Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (ihoa voi kuoriutua pois kerroksittain, mikä jättää paljaaksi laajoja vereslihalla olevia alueita ympäri kehoa)

  • Äkillinen yleistynyt eksantemaattinen pustuloosi (AGEP, lääkkeen aiheuttama äkillinen kuumeinen ihoreaktio)

  • Lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS)

  • Heitehuimaus, pyörtyminen ja tajunnanmenetys (oireisen liian matalan verenpaineen tai muiden syiden vuoksi), päänsärky

  • SLE-taudin paheneminen tai aktivoituminen (oireita voivat olla ihottuma, nivelkipu, kuume)

  • lihaskudosvaurioita (rabdomyolyysi) on raportoitu, mihin on usein liittynyt vaikeaa hypokalemiaa (matalaa veren kaliumpitoisuutta).


   Seuraavia oireita voi myös esiintyä:

  • Liian matala verenpaine, jonka seurauksena voit tuntea pyörrytystä tai huimausta. Matala verenpaine voi myös aiheuttaa paineen tunnetta päässä, nivelkipua, veritulppien muodostumista tai verenkiertokollapsin (sokin).

  • Veresi kaliumpitoisuuden pieneneminen, mikä voi aiheuttaa lihasheikkoutta, pistelyä ja puutumista, vaikeuksia liikuttaa jotain kehon osaa, pahoinvointia, ummetusta, ilmavaivoja, lisääntynyttä virtsaneritystä, janon tunnetta ja sydämen rytmihäiriöitä (hidas tai epäsäännöllinen rytmi). Näiden haittavaikutusten ilmaantuminen on tavallista todennäköisempää, jos sinulla on maksasairaus tai sydänvaivoja tai jos saat liian vähän kaliumia ruoastasi tai käytät muita lääkkeitä (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Furosemide Fresenius Kabi). Suuri kaliumvaje voi heikentää suolen toimintaa ohimenevästi tai aiheuttaa tajunnan tason laskun, joka ääritapauksissa voi olla voimakas. Säännölliset veriarvojen tarkastukset ja kaliumlisä voivat olla tarpeen.

  • Matalat natrium-, kalsium- ja magnesiumtasot veressä. Tätä voi esiintyä seurauksena lisääntyneestä natriumin, kalsiumin ja magnesiumin erityksestä virtsaan. Pieni natriumpitoisuus aiheuttaa yleensä kiinnostuksen puutetta, pohjelihaskramppeja, ruokahaluttomuutta, uneliaisuutta, pahoinvointia ja sekavuutta. Pieni kalsiumpitoisuus aiheuttaa voimakkaita lihaskouristuksia. Nämä sekä epäsäännöllinen sydämen rytmi voivat myös olla seurauksena liian pienestä magnesiumpitoisuudesta.

  • Kihti voi ilmaantua tai jo diagnosoitu kihti pahentua.

  • Jo olemassa olevat virtsaamisongelmat saattavat pahentua.

  • Diabetes voi puhjeta tai pahentua.

  • Maksaongelmat tai verimuutokset voivat aiheuttaa keltatautia (kellertävä iho, tumma virtsa, väsymys).

  • Nestehukka varsinkin iäkkäillä potilailla. Vakava nestehukka voi johtaa veren väkevöitymiseen, mikä voi lisätä veritulppariskiä.

  • Keskoset voivat saada munuaiskiviä tai -kalkkeutumia.

  • Keuhkovaltimon ja aortan välinen aukko, joka sulkeutuu syntymän jälkeen, voi keskosilla jäädä avoimeksi.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Furosemide Fresenius Kabi -injektionesteen säilyttämine n


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä Furosemide Fresenius Kabi -valmistetta ampullissa tai ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

  • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Furosemide Fresenius Kabi -injektioneste sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Furosemide Fresenius Kabi on kirkas ja väritön tai lähes väritön liuos. Pakkauksessa on 5, 50 tai 100 2 ml:n ruskeaa lasiampullia.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Fresenius Kabi AB SE-751 74 Uppsala Ruotsi


Valmistaja

Labesfal – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group) Lagedo

3465-157 Santiago de Besteiros

Portugali


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Belgia Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml oplossing voor injectie / solution injectable / Injektionslösung

Tshekki Furosemid Kabi

Suomi Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos

Irlanti Furosemide 20mg/2ml solution for injection

Puola Furosemide Kabi

Portugali Furosemida Fresenius Kabi 20mg/2ml solução injectável Alankomaat Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml oplossing voor injectie Slovakia Furosemid Kabi 20 mg/ 2 ml , injekcný roztok

Espanja Furosemida Fresenius Kabi 20 mg/2 ml solución inyectable

Iso-Britannia Furosemide 20mg/2ml solution for injection


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.7.2021.


image

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Antotapa

Furosemidi on annettava hitaasti laskimoon. Antonopeus saa olla enintään 4 mg/min. Furosemidia ei koskaan saa antaa muiden lääkkeiden kanssa samassa ruiskussa.


Furosemidia annetaan lihakseen vain erityistapauksissa, joissa oraalinen ja laskimonsisäinen anto on mahdotonta. On huomattava, että lihaksensisäinen anto ei sovi akuuttien tilojen, kuten keuhkopöhön, hoitoon.


Suositeltu aikuisten ja yli 15-vuotiaiden nuorten aloitusannos on 20–40 mg (1 tai 2 ampullia)

laskimoon (tai erityistapauksissa lihakseen). Enimmäisannos vaihtelee yksilöllisen vasteen mukaan. Jos suuremmat annokset ovat tarpeen, annosta suurennetaan 20 mg:n erissä annosvälin ollessa vähintään 2 tuntia.

Suositeltu aikuisten enimmäisannos on 1500 mg furosemidia vuorokaudessa. Yhteensopimattomuudet

Furosemidi-injektio voidaan sekoittaa neutraalien ja heikosti emäksisten (pH 7–10) liuosten kanssa,

kuten 0,9 % natriumkloridi- ja Ringer-laktaattiliuosten kanssa.


Furosemidia ei saa saostumisvaaran takia sekoittaa vahvojen happoliuosten kanssa (pH alle 5,5), kuten askorbiinihappoa, noradrenaliinia ja adrenaliinia sisältävien liuosten kanssa.


Valmistetta, jossa on näkyviä hiukkasia, ei saa käyttää.

Tarkoitettu vain kertakäyttöön. Hävitä jäljelle jäänyt liuos käytön jälkeen. Kestoaika

Avaamaton pakkaus: 3 vuotta.

Pakkauksen avaamisen jälkeen: Käytettävä välittömästi.


Laimentamisen jälkeen:

Kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys on 24 tuntia 25 °C:ssa valolta suojassa.

Mikrobiologise lta kannalta katsoen valmiste on käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä ne saisi ylittää 24 tuntia 2–8

°C:ssa ellei laimentamista ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.