Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
losartan and diuretics

HINNAT

100 mg / 12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 6,42 €
Jälleenmyynti: 10,24 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg / 12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 16,53 €
Jälleenmyynti: 25,56 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset table tit


losartaanikalium/hydroklooritiatsidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja” olevat tiedot.


Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus ja imetys).


Muut lääkevalmisteet ja Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Kerro lääkärille, jos käytät kaliumlisiä, kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita, kaliumia säästäviä lääkkeitä tai muita seerumin kaliumpitoisuutta mahdollisesti nostavia lääkkeitä (esim. trimetopriimiä sisältävät lääkkeet), koska samanaikaista käyttöä Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen kanssa ei suositella.


Nesteenpoistolääkkeillä, kuten Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien sisältämällä hydroklooritiatsidilla , voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Litiumia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien kanssa ilman lääkärin tarkkaa seurantaa. Erityiset varotoimenpiteet (esim. verikokeet) voivat olla tarpeen, jos käytät muita nesteenpoistolääkkeitä, tiettyjä ulostuslääkkeitä, lääkkeitä kihdin hoitoon, sydämen rytmihäiriölääkkeitä tai diabeteslääkkeitä (suun kautta otettavia lääkkeitä tai insuliineja). On tärkeää, että kerrot lääkärille myös, jos käytät muita verenpainetta alentavia lääkkeitä, steroideja, syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä, särkylääkkeitä, sieni-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä tai reumalääkkeitä, korkeiden kolesteroliarvojen hoitoon käytettäviä resiinejä, kuten kolestyramiinia, lihaksia rentouttavia lääkkeitä, unilääkkeitä, opioidilääkkeitä, kuten morfiinia, katekoliamiineja, kuten adrenaliinia, tai muita samaan lääkeryhmään kuuluvia lääkkeitä).


Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

- jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista ”Älä ota

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja” ja Varoitukset ja varotoimet”).


Kerro lääkärille, että käytät Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja, jos sinulle suunnitellaan jodia sisältävän varjoaineen antamista.


Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit voi ottaa joko ruuan kanssa tai ilman. Sinun on vältettävä alkoholin käyttöä näiden tablettien käytön aikana. Alkoholi ja Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit saattavat voimistaa toistensa vaikutusta.

Ruoan sisältämä liiallinen suola voi kumota Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien vaikutuksen.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi hoidon aikana. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen sijasta.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.


Imetys

Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka - valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.


Lapset ja nuoret

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käytöstä lapsipotilaiden hoidossa ei ole kokemusta. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja ei siksi saa antaa lapsille.


Iäkkäät potilaat

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen teho ja siedettävyys on yhtä hyvä useimpien ikääntyneiden kuin nuorempienkin aikuispotilaiden hoidossa. Useimmat ikääntyneet potilaat tarvitsevat yhtä suuren annoksen kuin nuoremmatkin potilaat.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Kun aloitat hoidon tällä lääkkeellä, et saa ryhtyä toimiin, jotka edellyttävät erityistä tarkkaavaisuutta (esim. auton ajaminen tai vaarallisten koneiden käyttäminen), ennen kuin tiedät, miten siedät lääkkeen.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Losartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 1. Mite n Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -table tteja otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -annoksen sairautesi ja muiden käyttämiesi lääkkeiden perusteella. On tärkeää, että jatkat Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää niitä sinulle, jotta verenpaineesi pysyy hyvin hallinnassa.


  Korkea verenpaine

  Tavanomainen Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -annos useimmille verenpainepotilaille on yksi Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg tabletti kerran vuorokaudessa. Tämä annos pitää verenpaineen hallinnassa koko vuorokauden ajan. Annosta voidaan kuitenkin suurentaa kahteen losartaania 50 mg/ hydroklooritiatisidia 12,5 mg sisältävään kalvopäällysteiseen tablettiin kerran vuorokaudessa tai siirtyä ottamaan yksi losartaania 100 mg/ hydroklooritiatisidia 25 mg sisältävä kalvopäällysteinen tabletti (suurempi vahvuus) kerran vuorokaudessa. Enimmäisannos vuorokaudessa on kaksi losartaania 50 mg/ hydroklooritiatsidia 12,5 mg sisältävää kalvopäällysteistä tablettia kerran vuorokaudessa tai yksi losartaania/ hydroklooritiatsidia 100 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti kerran vuorokaudessa.


  Jos otat e nemmän Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -table tteja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa ja 112 Ruotsissa), riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Yliannostuksen oireita ovat alhainen verenpaine, sydämentykytys, sydämen sykkeen hidastuminen, muutokset veren koostumuksessa ja nestehukka.


  Jos unohdat ottaa Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -table tit

  Pyri ottamaan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit lääkärin antaman ohjeen mukaan. Jos kuitenkin unohdat ottaa annoksen, älä ota ylimääräistä annosta, vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, lopeta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien käyttäminen ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle:


  Vaikea allerginen reaktio (ihottumaa, kutinaa, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mistä aiheutuu hengitys- tai nielemisvaikeuksia).


  Tämä on vakava, mutta harvinainen haittavaikutus, jota esiintyy yli yhdellä käyttäjällä 10000:sta, mutta alle yhdellä käyttäjällä 1000:sta. Saatat tarvita kiireellisesti lääkärinhoitoa tai sairaalahoitoa.


  Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:


  Yleinen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

  • yskä, ylähengitystieinfektio, nenän tukkoisuus, sivuontelotulehdus, sivuontelosairaus

  • ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, ruoansulatushäiriö

  • lihassärky tai -kouristukset, alaraajakipu, selkäkipu

  • unettomuus, päänsärky, huimaus

  • heikotus, väsymys, rintakipu

  • kaliumarvojen suureneminen (mikä voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä), hemoglobiiniarvojen aleneminen

  • munuaisten toiminnan muutokset, mukaan lukien munuaisten vajaatoiminta

  • liian alhaiset verensokeriarvot (hypoglykemia)


   Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

  • anemia, punaiset tai ruskehtavat pilkut iholla (toisinaan etenkin jalkaterissä, säärissä, käsivarsissa ja pakaroissa; ja niihin liittyy nivelkipua, käsien ja jalkaterien turvotusta sekä vatsakipua), mustelmat, veren valkosolujen väheneminen, hyytymishäiriöt ja verihiutaleiden määrän väheneminen

  • ruokahaluttomuus, virtsahappopitoisuuden suureneminen tai ilmeinen kihti, veren sokeriarvojen kohoaminen, veren elektrolyyttitasapainon häiriöt

  • ahdistuneisuus, hermostuneisuus, paniikkihäiriö (toistuvat paniikkikohtaukset), sekavuus, masennus, poikkeavat unet, unihäiriöt, unisuus, muistin heikkeneminen

  • pistely ja kihelmöinti tai sen kaltaiset tuntemukset, raajakipu, vapina, migreeni, pyörtyminen

  • näön hämärtyminen, polttava tai kirvelevä tunne silmissä, sidekalvotulehdus, näkökyvyn heikkeneminen, keltaisena näkeminen

  • korvien soiminen, surina, kohina tai napsuminen, kiertohuimaus

  • alhainen verenpaine, joka saattaa olla asentoon liittyvä (sekava epätodellinen olo tai heikotus seisomaan noustessa), rasitusrintakipu, (angina pectoris), sydämen rytmihäiriöt, aivohalvaus (TIA- kohtaus, aivojen verenkiertohäiriö), sydänkohtaus, sydämentykytys

  • verisuonitulehdus, johon liittyy usein ihottumaa tai mustelmia

  • kurkkukipu, hengenahdistus, keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, neste keuhkoissa (mistä aiheutuu hengitysvaikeuksia), nenäverenvuoto, nenän vuotaminen, nenän tukkoisuus

  • ummetus, vaikea ummetus, ilmavaivat, vatsavaivat, vatsan kouristelu, oksentelu, suun kuivuminen, sylkirauhasten tulehdus, hammassärky

  • keltaisuus (silmien ja ihon keltaisuus), haimatulehdus

  • nokkosihottuma, kutina, ihotulehdus, ihottuma, ihon punoitus, valoherkkyys, ihon kuivuminen, punastelu, hikoilu, hiustenlähtö

  • käsivarsien, hartioiden, lonkkien, polvien tai muiden nivelten kipu, nivelten turpoaminen, jäykkyys, lihasheikkous

  • tiheä virtsaamistarve öisin, munuaisten toiminnan poikkeavuudet, myös munuaistulehdus, virtsatieinfektio, sokerivirtsaisuus

  • sukupuolisen halukkuuden väheneminen, impotenssi

  • kasvojen turpoaminen, paikallinen turvotus (edeema), kuume


   Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

  • maksatulehdus (hepatiitti), maksan toimintakokeiden poikkeavuudet


   Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

  • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus)


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

  • flunssan kaltaiset oireet

  • matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia)

  • yleinen huononolontunne (huonovointisuus)

  • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)

  • selittämätön lihaskipu, johon liittyy tumma (teen värinen) virtsa (rabdomyolyysi)

  • makuaistin häiriö (dysgeusia)

  • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea. fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -table ttien säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  HDPE-tablettipurkki:

  Valmiste on käytettävä 100 päivän kuluessa purkin ensimmäisen avaamisen jälkeen.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -table tti sisältää

Ks. kohta 2 ”Losartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää laktoosia”.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg tabletit ovat keltaisia, soikeita, hieman kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja. Tabletin mitat ovat 8 mm x 15 mm ja paksuus 5,1-6,1 mm.


Tabletteja on saatavilla koteloissa, joissa on:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ja 112 kalvopäällysteistä tablettia läpinäkyvissä läpipainopakkauksissa (Al/PVC/PVDC).

100 kalvopäällysteistä tablettia valkoisessa, muovisessa tablettipurkissa, jossa on valkoinen peukaloinnin paljastava kierresuljin.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi


Valmistajat

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.4.2022