Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Zolestad
zoledronic acid

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zolestad 5 mg/100 ml infuusioneste, liuos tsoledronihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Haittavaikutus, jota kutsutaan leuan osteonekroosiksi (ONJ) (luuvaurio leuassa) on raportoitu markkinoille tulon jälkeen potilailla, jotka ovat saaneet Zolestad-valmistetta (tsoledronihappo) osteoporoosin hoitoon. Leuan osteonekroosia voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.


Leuan osteonekroosin kehittymisen estäminen on tärkeää, koska kyseessä on kivulias vaiva, jonka hoitaminen voi olla vaikeaa. Leuan osteonekroosin kehittymisen riskin pienentämiseksi on varotoimia, joita sinun tulee noudattaa.


Ennen kuin sinulle annetaan Zolestad-valmistetta, kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai hoitajalle, jos


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zolestad on kirkas, väritön liuos. Se toimitetaan käyttövalmiina infuusionesteenä 100 ml:n lasisessa injektiopullossa. Zolestad toimitetaan yhden pullon yksikköpakkauksissa.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Muut valmistajat

Sanochemia Pharmazeutica AG Landeggerstrasse 7

2491 Neufeld and der Leitha Itävalta


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

000101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.1.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -


TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille (ks. kohta 3):


Zolestad-valmisteen valmistaminen ja anto