Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Tanonalla
oxycodone and naloxone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Tanonalla 5 mg/2,5 mg depottabletti Tanonalla 10 mg/5 mg depottabletti Tanonalla 20 mg/10 mg depottabletti Tanonalla 30 mg/15 mg depottabletti Tanonalla 40 mg/20 mg depottabletti


oksikodonihydrokloridi/naloksonihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Tanonalla on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tanonalla-valmistetta

 3. Miten Tanonalla-valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Tanonalla-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Tanonalla on ja mihin sitä käytetään


  Tanonalla on depottabletti eli valmiste, jonka vaikuttavat aineet vapautuvat vähitellen pitkän ajan kuluessa. Vaikutus kestää 12 tuntia.


  Nämä tabletit on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.


  Kivunlievitys

  Sinulle on määrätty Tanonalla-valmistetta vaikeaan kipuun, joka pysyy riittävästi hallinnassa vain opioidikipulääkkeillä. Naloksonihydrokloridi on lisätty valmisteeseen estämään ummetusta.


  Miten nämä tabletit toimivat kivunlievityksessä

  Tanonalla sisältää oksikodonihydrokloridia ja naloksonihydrokloridia vaikuttavina aineinaan. Oksikodonihydrokloridi aikaansaa Tanonalla-valmisteen kipua lievittävän vaikutuksen. Se on opioidien lääkeryhmään kuuluva vahva kipulääke.


  Tanonalla-valmisteen toista vaikuttavaa ainetta, naloksonihydrokloridia, käytetään ummetuksen ehkäisyyn. Suolen toiminnan häiriöt (mm. ummetus) ovat opioidikipulääkkeiden tyypillisiä haittavaikutuksia.


  Oksikodonihydrokloridia ja naloksonihydrokloridia, joita Tanonalla sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

  apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tanonalla-valmistetta Älä ota Tanonalla-valmistetta

  • jos olet allerginen oksikodonihydrokloridille, naloksonihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on hengitysvaikeuksia, kuten liian hidas tai pinnallinen hengitys (hengityslama)

  • jos sinulla on vaikea krooninen keuhkosairaus, johon liittyy hengitysteiden ahtautumista (keuhkoahtaumatauti)

  • jos sinulla on keuhkosydänsairaus (ns. cor pulmonale). Tässä sairaudessa mm. keuhkoverisuonten verenpaine kohoaa (esim. edellä mainitun keuhkoahtaumataudin seurauksena), jolloin sydämen oikea puolisko laajenee.

  • jos sinulla on vaikea keuhkoastma

  • jos sinulla on jostain muusta syystä kuin opioidihoidosta johtuva paralyyttinen ileus (suolilama)

  • jos sinulla on keskivaikeita tai vaikeita maksan toimintahäiriöitä.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tanonalla-valmistetta

  • jos olet iäkäs tai heikkokuntoinen

  • jos sinulla on opioidihoidosta johtuva paralyyttinen ileus (suolilama)

  • jos sinulla on munuaisten toimintahäiriöitä

  • jos sinulla on lieviä maksan toimintahäiriöitä

  • jos sinulla on vaikeita keuhkojen toimintahäiriöitä (hengitysvajaus)

  • jos sinulla on öisin useita hengityskatkoksia, jotka voivat aiheuttaa päivisin voimakasta uneliaisuutta (uniapnea)

  • jos sinulla on myksedeema (kilpirauhasen toimintahäiriö, jonka yhteydessä esiintyy ihon kuivuutta, kylmyyttä ja turvotusta kasvoissa ja raajoissa)

  • jos kilpirauhasesi ei tuota riittävästi hormoneja (kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi)

  • jos lisämunuaisesi eivät tuota riittävästi hormoneja (lisämunuaiskuoren vajaatoiminta eli Addisonin tauti)

  • jos sinulla on alkoholista tai muista päihteistä johtuva psykoosi eli mielenterveyden häiriö, jonka yhteydessä todellisuudentaju on (osittain) häiriintynyt

  • jos sinulla on sappikivivaivoja

  • jos sinulla on eturauhasen liikakasvua

  • jos sinulla on alkoholismi tai delirium tremens

  • jos sinulla on haimatulehdus (pankreatiitti)

  • jos sinulla on matala verenpaine (hypotensio)

  • jos sinulla on korkea verenpaine (hypertensio)

  • jos sinulla on jokin sydän- ja verisuonitauti

  • jos sinulla on päävamma (koska tämä valmiste voi suurentaa aivopainetta)

  • jos sinulla on epilepsia tai taipumus saada kouristuskohtauksia

  • jos käytät myös MAO:n estäjiä (masennuksen, Parkinsonin taudin tai bakteeri-infektioiden hoitoon). Näitä ovat esim. tranyylisypromiini, feneltsiini, isokarboksatsidi, moklobemidi ja linetsolidi.

  • jos sinulla ilmenee uneliaisuutta tai äkillistä nukahtelua.


   Kerro lääkärille, jos jokin edellä mainituista on joskus koskenut sinua. Kerro lääkärille myös, jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista tiloista Tanonalla-hoidon aikana.


   Opioidiyliannostuksen vakavin seuraus on hengityslama (hengityksen muuttuminen hitaaksi ja pinnalliseksi). Se voi myös johtaa veren happipitoisuuden pienenemiseen ja aiheuttaa siten esim. pyörtymistä.


   Kerro lääkärille, jos sinulla on syöpä, johon liittyy vatsaontelon etäpesäkkeitä, tai pitkälle edennyt ruoansulatuselimistön tai lantion alueen syöpä, johon liittyy alkava suolitukos.


   Jos sinulla on hoidon alussa vaikeaa ripulia, se voi johtua naloksonin vaikutuksesta ja olla merkki suolen toiminnan normalisoitumisesta. Tällaista ripulia voi esiintyä ensimmäisinä 3–5 hoitopäivänä. Käänny lääkärin puoleen, jos ripuli jatkuu kauemmin kuin 3–5 päivää tai huolestuttaa sinua.


   Jos olet käyttänyt muita opioideja, Tanonalla-hoitoon siirtyminen voi aluksi aiheuttaa vieroitusoireita, esim. levottomuutta, hikoilua ja lihaskipua. Jos sinulla on tällaisia oireita, saatat tarvita erityisen tarkkaa lääkärin seurantaa.


   Kuten muutkin opioidit, oksikodoni voi vaikuttaa elimistön hormonien normaaliin tuotantoon, kuten kortisolin tai sukupuolihormonien, jos sitä käytetään suurina annoksina pitkiä aikoja. Jos koet seuraavia oireita eivätkä ne helpota, kuten pahoinvointia (mukaan lukien oksentaminen), ruokahalun menettäminen, väsymystä, heikkoutta, huimausta, kuukautiskierron muutoksia, impotenssia, hedelmättömyyttä, sukupuolivietin heikkenemistä, keskustele lääkärin kanssa, koska hän saattaa katsoa tarpeelliseksi tutkia sinun hormonitasot.


   Leikkaukset

   Jos joudut leikkaukseen, kerro lääkäreille Tanonalla-hoidosta.


   Pitkäkestoinen hoito

   Pitkäaikaisessa käytössä Tanonalla-valmisteelle voi kehittyä toleranssi. Tällöin toivotun kivunlievityksen saavuttamiseen saatetaan tarvita entistä suurempia annoksia. Tanonalla-valmisteen pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa myös fyysistä riippuvuutta. Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita (levottomuutta, hikoilua ja lihaskipua). Jos hoito ei enää ole tarpeen, keskustele lääkärin kanssa vuorokausiannoksen pienentämisestä vähitellen.


   Psyykkinen riippuvuus

   Jos valmisteen toista vaikuttavaa ainetta, oksikodonihydrokloridia, käytetään yksinään, siihen liittyy samanlainen väärinkäytön riski kuin muihinkin voimakkaisiin opioidikipulääkkeisiin. Psyykkistä riippuvuutta saattaa kehittyä. Oksikodonihydrokloridia sisältävien valmisteiden käyttöä tulee välttää, jos potilas on tai on aiemmin ollut alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttäjä.


   Tanonalla-valmisteen virheellinen käyttö Nämä tabletit eivät sovi vieroitushoitoon.


   Tanonalla 5 mg/2,5 mg

   Tabletti on nieltävä kokonaisena, eikä sitä saa jakaa, rikkoa, pureskella tai murskata.

   Jos tabletti jaetaan, murretaan, pureskellaan tai murskataan, oksikodonihydrokloridia voi imeytyä mahdollisesti tappava annos (ks. kohdasta 3 ”Jos otat enemmän Tanonalla-valmistetta kuin sinun pitäisi”).


   Tanonalla 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg

   Tablettia ei saa rikkoa, pureskella eikä murskata. Tabletin voi kuitenkin jakaa yhtä suuriin annoksiin (ks. kohta 3, ”Antotapa”).

   Jos tabletti murretaan, pureskellaan tai murskataan, oksikodonihydrokloridia voi imeytyä mahdollisesti tappava annos (ks. kohdasta 3 ”Jos otat enemmän Tanonalla-valmistetta kuin sinun pitäisi”).


   Tanonalla-valmistetta ei saa missään tapauksessa väärinkäyttää. Tämä koskee etenkin potilaita, jotka ovat riippuvaisia huumausaineista. Tanonalla sisältää naloksonia, joten sen väärinkäyttö aiheuttaa todennäköisesti vaikeita vieroitusoireita esimerkiksi heroiinista, morfiinista tai metadonista riippuvaisille henkilöille. Se saattaa myös pahentaa parhaillaan esiintyviä vieroitusoireita.


   Näitä tabletteja ei saa missään tapauksessa käyttää virheellisesti liuottamalla niitä ja ottamalla niitä pistoksena (esim. verisuoneen). Etenkin tablettien sisältämä talkki voi aiheuttaa pistoskohdassa kudosvaurioita (kuolio) ja muutoksia keuhkokudoksessa (granuloomia). Väärinkäytöllä voi olla muitakin vakavia seurauksia, ja se voi jopa johtaa kuolemaan.


   Ulosteessa voi näkyä depottablettien jäänteitä. Siitä ei pidä huolestua. Vaikuttavat aineet (oksikodonihydrokloridi ja naloksonihydrokloridi) ovat jo vapautuneet mahassa ja suolessa ja imeytyneet elimistöön.


   Lapset ja nuoret

   Tanonalla-valmistetta ei ole vielä tutkittu lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla, eikä sen tehoa ja turvallisuutta ole osoitettu lapsilla eikä nuorilla. Tämän takia Tanonalla-valmistetta ei suositella käytettäväksi lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla.


   Muut lääkevalmisteet ja Tanonalla

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Tanonalla-valmisteen käyttö samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kuten bentsodiatsepiinien tai niiden kaltaisten lääkkeiden kanssa (aivotoimintaan vaikuttavien lääkkeiden kanssa, ks. jäljempänä) suurentaa tokkuraisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä ja voi olla henkeä uhkaavaa. Tästä syystä samanaikaista käyttöä on harkittava vain, jos muita mahdollisia hoitovaihtoehtoja ei ole.

   Jos lääkäri kuitenkin määrää sinulle Tanonalla-lääkettä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa, lääkärin määräämän annoksen on oltava pieni ja samanaikaisen hoidon on oltava lyhytkestoista. Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä ja noudata lääkärin antamia annossuosituksia tarkoin. Sinun voi olla hyvä kertoa ystävillesi tai sukulaisillesi, että edellä mainittuja oireita ja löydöksiä on pidettävä silmällä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on tällaisia oireita.


   Aivotoimintaan vaikuttavia lääkkeitä ovat esim.

  • muut vahvat kipulääkkeet (opioidit)

  • unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet (sedatiivit, mukaan lukien bentsodiatsepiinit ja ahdistusta vähentävät anksiolyytit)

  • masennuslääkkeet

  • allergialääkkeet (antihistamiinit) sekä matkapahoinvoinnin ja pahoinvoinnin hoitoon käytettävät lääkkeet

  • lääkeaineet, joita käytetään mielenterveyshäiriöiden hoitoon (fentiatsiinit, neuroleptit, psykoosilääkkeet).


   Haittavaikutusten riski kohoaa, jos käytät masennuslääkkeitä (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia, venlafaksiinia). Näillä lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia oksikodonin kanssa, ja saatat saada sellaisia oireita kuten tahattomat, rytmiset lihassupistukset (ml. silmän liikkeitä hallitsevissa lihaksissa), levottomuus, liikahikoilu, vapina,

   kiihtyneet refleksit, voimistunut lihasjännitys, ruumiinlämpö yli 38 °C. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on tällaisia oireita.


   Jos käytät Tanonalla-valmistetta samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa, Tanonalla-valmisteen tai muiden lääkkeiden vaikutukset saattavat muuttua. Kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista:

  • veren hyytymistaipumusta vähentävät lääkkeet (kumariinijohdokset). Veren hyytyminen voi nopeutua tai hidastua.

  • makrolidiantibiootit (kuten klaritromysiini, erytromysiini tai telitromysiini)

  • atsoliryhmän sienilääkkeet (kuten ketokonatsoli, vorikonatsoli, itrakonatsoli tai posakonatsoli)

  • proteaasinestäjiksi kutsutut HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri tai sakinaviiri)

  • simetidiini (mahahaavan, ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon)

  • rifampisiini (tuberkuloosilääke)

  • karbamatsepiini (kouristuskohtausten ja tiettyjen kiputilojen hoitoon)

  • fenytoiini (kouristuskohtausten hoitoon)

  • rohdosvalmiste mäkikuisma (Hypericum perforatum) (masennuksen hoitoon)

  • kinidiini (rytmihäiriölääke).


   Tanonalla ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Alkoholin juominen Tanonalla-valmisteen käytön aikana voi saada sinut tuntemaan itsesi uneliaammaksi tai lisätä vaaraa saada vakavia haittavaikutuksia, kuten pinnallinen hengitys ja hengityksen pysähtymisen riski, sekä tajunnan menetys. On suositeltavaa, että alkoholia ei juoda Tanonalla- valmisteen käytön aikana.


   Vältä greippimehun juomista Tanonalla-valmisteen käytön aikana.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Raskaus

   Tanonalla-valmisteen käyttöä raskauden aikana tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Jos oksikodonihydrokloridia käytetään raskauden aikana pitkiä aikoja, vastasyntynyt voi saada vieroitusoireita. Jos oksikodonihydrokloridia annetaan synnytyksen aikana, vastasyntyneelle voi kehittyä hengitysvaikeuksia (hengityslama).


   Imetys

   Imetys tulee lopettaa Tanonalla-hoidon ajaksi. Oksikodonihydrokloridi erittyy rintamaitoon. Ei tiedetä, erittyykö myös naloksonihydrokloridi rintamaitoon. Imetettävään lapseen kohdistuvien riskien mahdollisuutta ei voida sulkea pois etenkään, jos äiti on ottanut useita Tanonalla-annoksia.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tanonalla voi vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Tämä on todennäköisintä Tanonalla- hoidon alussa, annoksen suurentamisen jälkeen tai siirryttäessä toisesta lääkkeestä Tanonalla-hoitoon. Näiden haittavaikutusten pitäisi kuitenkin hävitä, kun saman Tanonalla-annoksen käyttöä jatketaan.


   Tanonalla-valmisteeseen on liittynyt uneliaisuutta ja äkillistä nukahtelua. Jos sinulla on tällaisia haittavaikutuksia, älä aja äläkä käytä koneita. Kerro lääkärille, jos tällaisia haittavaikutuksia ilmenee.


   Kysy lääkäriltä, voitko ajaa tai käyttää koneita.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

   vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Tanonalla sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per depottabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Tanonalla-valmistetta otetaan


Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Tanonalla on depottabletti eli valmiste, jonka vaikuttavat aineet vapautuvat vähitellen pitkän ajan kuluessa. Vaikutus kestää 12 tuntia.


Ellei lääkärisi määrää toisin, tavanomainen annos on: Kivun hoito

Aikuiset

Tavanomainen aloitusannos on 10 mg oksikodonihydrokloridia/5 mg naloksonihydrokloridia depottablett(e)ina 12 tunnin välein.


Lääkäri päättää, kuinka paljon Tanonalla-valmistetta sinun tulee ottaa vuorokaudessa ja miten vuorokauden kokonaisannos jaetaan aamu- ja ilta-annoksiin. Lääkäri päättää myös mahdollisesta annoksen muuttamisesta hoidon aikana. Annosta muutetaan kivun vaikeusasteen ja yksilöllisen herkkyyden mukaan. Hoidossa tulee käyttää pienintä mahdollista annosta, joka riittää kivun lievittämiseen. Jos olet aiemmin saanut opioidihoitoa, Tanonalla-hoito voidaan aloittaa suuremmalla annoksella.


Vuorokauden enimmäisannos on 160 mg oksikodonihydrokloridia ja 80 mg naloksonihydrokloridia. Jos suurempi annos on tarpeen, lääkäri voi antaa sinulle lisäksi oksikodonihydrokloridia ilman naloksonihydrokloridia. Oksikodonihydrokloridin enimmäisannos vuorokaudessa ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 400 mg. Naloksonihydrokloridin suotuisa vaikutus suolen toimintaan voi heikentyä, jos hoidossa käytetään oksikodonihydrokloridilisää ilman ylimääräistä naloksonihydrokloridia.


Jos siirryt Tanonalla-hoidosta johonkin toiseen voimakkaaseen opioidikipulääkkeeseen, on todennäköistä, että suolesi toiminta huononee.


Jos sinulla on kipua Tanonalla-annosten välissä, saatat tarvita nopeavaikutteista kipulääkettä. Tanonalla ei sovi tähän, joten keskustele asiasta lääkärin kanssa.


Jos sinusta tuntuu, että Tanonalla-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.


Jos tämä annos ei ole toteutettavissa / käytännössä mahdollista, tämän lääkkeen muut vahvuudet ovat käytettävissä.


Iäkkäät potilaat

Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa iäkkäillä potilailla, joiden munuaiset ja/tai maksa toimivat normaalisti.


Maksan tai munuaisten toimintahäiriöt

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai lievä maksan vajaatoiminta, hoitava lääkäri määrää Tanonalla-valmistetta erityisen varovasti. Tanonalla-valmistetta ei pidä käyttää, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta (ks. myös kohta 2 ”Älä ota Tanonalla-valmistetta” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).


Antotapa

Suun kautta.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. Tanonalla-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, purkissa tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Läpipainopakkaukset: Säilytä alle 25 ºC.


  Tablettipurkit: Säilytä alle 30 ºC.

  Kestoaika avaamisen jälkeen: 3 kuukautta.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Tanonalla sisältää

Vaikuttavat aineet ovat oksikodonihydrokloridi ja naloksonihydrokloridi.


Tanonalla 5 mg/2,5 mg:

Yksi depottabletti sisältää 5 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 4,5 mg:aa oksikodonia) ja 2,5 mg naloksonihydrokloridia (2,74 mg naloksonihydroklorididihydraattia vastaten 2,25 mg:aa naloksonia).


Tanonalla 10 mg/5 mg:

Yksi depottabletti sisältää 10 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 9 mg:aa oksikodonia) ja 5 mg naloksonihydrokloridia (5,45 mg naloksonihydroklorididihydraattia vastaten 4,5 mg:aa naloksonia).


Tanonalla 20 mg/10 mg:

Yksi depottabletti sisältää 20 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 18 mg:aa oksikodonia) ja 10 mg naloksonihydrokloridia (10,9 mg naloksonihydroklorididihydraattia vastaten 9 mg:aa naloksonia).


Tanonalla 30 mg/15 mg:

Yksi depottabletti sisältää 30 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 27 mg:aa oksikodonia) ja 15 mg naloksonihydrokloridia (16,35 mg naloksonihydroklorididihydraattia vastaten 13,5 mg:aa naloksonia).


Tanonalla 40 mg/20 mg:

Yksi depottabletti sisältää 40 mg oksikodonihydrokloridia (vastaten 36 mg:aa oksikodonia) ja 20 mg naloksonihydrokloridia (21,8 mg naloksonihydroklorididihydraattia vastaten 18 mg:aa naloksonia).


Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: polyvinyyliasetaatti, povidoni, natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.


Tabletin päällyste. polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 3350 ja talkki.


10 mg/5 mg ja 40 mg/20 mg depottabletit sisältävät lisäksi: punaista rautaoksidia (E172). 30 mg/15 mg depottabletit sisältävät lisäksi: keltaista rautaoksidia (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Tanonalla 5 mg/2,5 mg

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera depottabletti, jonka halkaisija on 4,7 mm ja korkeus 2,9–3,9 mm.


Tanonalla 10 mg/5 mg

Vaaleanpunainen, pitkänomainen, kaksoiskupera depottabletti, jossa on molemmilla puolilla jakouurre ja jonka pituus on 10,2 mm, leveys 4,7 mm ja korkeus 3,0–4,0 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Tanonalla 20 mg/10 mg

Valkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera depottabletti, jossa on molemmilla puolilla jakouurre ja jonka pituus on 11,2 mm, leveys 5,2 mm ja korkeus 3,3–4,3 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Tanonalla 30 mg/15 mg

Keltainen, pitkänomainen, kaksoiskupera depottabletti, jossa on molemmilla puolilla jakouurre ja jonka pituus on 12,2 mm, leveys 5,7 mm ja korkeus 3,3–4,3 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Tanonalla 40 mg/20 mg

Vaaleanpunainen, pitkänomainen, kaksoiskupera depottabletti, jossa on molemmilla puolilla jakouurre ja jonka pituus on 14,2 mm, leveys 6,7 mm ja korkeus 3,6–4,6 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Tanonalla-valmistetta on saatavana:

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Develco Pharma GmbH, Grienmatt 27, Baden-Wuerttemberg 79650 Schopfheim, Saksa tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.11.2019