Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Proscar
finasteride

HINNAT

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 89,22 €
Jälleenmyynti: 128,85 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Proscar 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

finasteridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletti on sininen, omenanmuotoinen, toisella puolella tunnus MSD 72 ja toisella PROSCAR. 28 tai 98 tabletin läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Alankomaat


Valmistajat

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Alankomaat

Schering-Plough Labo NV, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, Belgia


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 11.5.2021