Kotisivun Kotisivun

Daktacort
imidazoles/triazoles in combination with corticosteroids

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Daktacort emulsiovoide

mikonatsolinitraatti, hydrokortisoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Lapset

Käytössä on oltava erityisen varovainen, jos hoidettava ihoalue on laaja tai jos sitä peittää vaippa tai muu hautova vaate tai side: tällöin lääkettä saattaa imeytyä ihon läpi liikaa. Daktacort-valmistetta on käytettävä erityisen varoen lapsen kasvojen iholle. Pitkäaikainen, yli 2 viikkoa kestävä käyttö lapsille ei ole suotavaa.


Iäkkäät

Daktacort-valmisteen kaltaiset lääkevalmisteet voivat aiheuttaa ihon ohenemista pitkään, ilman taukoja käytettyinä. Koska iho ohenee iän myötä muutenkin, iäkkään tulisi käyttää Daktacort- valmistetta vain ohuelti ja korkeintaan muutaman viikon ajan. Daktacortia tulisi käyttää mahdollisimman lyhyen aikaa. Noudata mahdollisesti lääkäriltä saamiasi ohjeita.


Muut lääkevalmisteet ja Daktacort

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, kuten


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskauden tai imetyksen aikana on vältettävä laajojen ihoalueiden hoitoa tai voiteen levittämistä hautovien siteiden tai vaatteiden alle.


Daktacort sisältää


 1. Mite n Daktacort-valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Levitä Daktacort-valmistetta ohuelti iholle 12 kertaa vuorokaudessa.


  Pese ja kuivaa tulehtunut iho hyvin. Voitele tulehtunut ihoalue ja sitä ympäröivä iho. Hiero emulsiovoidetta kevyesti iholle, kunnes se on imeytynyt kokonaan. Jotta tulehdus ei tarttuisi muihin ihoalueisiin eikä toisiin ihmisiin, pese kätesi huolellisesti voitelun jälkeen, paitsi jos hoito on tarkoitettu käsien iholle.


  Jatka hoitoa, kunnes kaikki oireet ovat täysin hävinneet (tavallisesti noin 25 viikon kuluttua). Voit myös siirtyä käyttämään Daktarin-emulsiovoidetta heti, kun tulehdusoireet (punoitus, kutina) ovat

  hävinneet.


  Jos käytät enemmän Daktacort-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos Daktacort-valmistetta käytetään suositeltua useammin tai kauemmin, voide saattaa aiheuttaa ihon punoitusta, turvotusta tai kuumotusta, mahdollisesti allergisoitumista. Lopeta tällöin voiteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.


  Daktacort sisältää mietoa kortikosteroidia: toistuvat yliannokset voivat aiheuttaa haitallisia kortikosteroidivaikutuksia, esim. akneihottumaa sekä ihon ohentumista ja haurastumista. Jos tällaisia oireita ilmenee, ota yhteys lääkäriin.


  Daktacort-valmisteen nieleminen vahingossa ei yleensä ole haitallista, mutta ota varmuuden vuoksi yhteys lääkäriin.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat käyttää Daktacort-valmistetta

  Jatka emulsiovoiteen ohjeiden mukaista käyttöä niin pian kuin mahdollista. Älä lisää käyttämäsi voiteen tai käyttökertojen määrää.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Daktacort-valmiste on yleensä hyvin siedetty. Harvoissa tapauksissa hoidetulla ihoalueella on ilmaantunut ihoärsytystä tai lievää kuumotusta. Tällöin yleensä riittää, jos jättää yhden tai muutaman hoitokerran väliin.


  Lope ta Daktacort-valmisteen käyttö ja ota he ti yhte ys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavan allergisen reaktion oireita:

  • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen

  • nielemis- tai hengitysvaikeudet

  • kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).


   Haittavaikutukset

   Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

  • ihoärsytys, ihon kuumotus, nokkosihottuma, kutina

  • ärsytys antopaikassa.


   Hyvin harvinaiset ( alle 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • anafylaktiset reaktiot

  • kosketusihottuma, ihon punoitus, ihottuma.


   Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

  • yliherkkyys

  • angioedeema, ihotulehdus, ihon vaaleneminen, reaktio antopaikassa

  • näön hämärtyminen.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55, 00034 FIMEA


 3. Daktacort-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Säilytä tiiviisti suljettuna jääkaapissa (28 °C).


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Daktacort sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen emulsiovoide. Pakkauskoot: 15 g, 30 g.


Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo.


Valmistaja

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.9.2021