Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Lopinavir/ritonavir Accord
lopinavir and ritonavir

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Lopinavir / Ritonavir Accord 200 mg/50 mg kalvopäällysteiset tabletit

lopinaviiri/ritonaviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tai lapsellesi tärkeitä tietoja.


Tutustu jäljempänä kohdassa ”Muut lääkevalmisteet ja Lopinavir / Ritonavir Accord” olevaan luetteloon. Siinä kerrotaan tietyistä muista lääkkeistä, joiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.


Jos käytät tällä hetkellä jotain näistä lääkkeistä, pyydä lääkäriäsi tekemään tarpeelliset muutokset joko muiden sairauksiesi lääkitykseen tai antiviraalilääkitykseesi.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lopinavir / Ritonavir Accord - valmistetta.


Tärkeää tietoa


Nämä muutokset voidaan havaita EKG:ssä (sydänsähkökäyrässä).


Muut lääkevalmisteet ja Lopinavir / Ritonavir Accord


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai jos lapsesi parhaillaan käyttää, on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä.


Tutustu edellä kohdassa ”Älä käytä Lopinavir / Ritonavir Accord -valmistetta yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa” olevaan luetteloon. Siinä annetaan tietoa lääkkeistä, joita ei saa käyttää Lopinavir / Ritonavir Accord -hoidon aikana.


Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai lapsesi parhaillaan käyttää, on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Erektiolääkkeet (avanafiili, vardenafiili, sildenafiili, tadalafiili)Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Jos unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa Lopinavir / Ritonavir Accord -valmistetta


Jos otat Lopinavir / Ritonavir Accord -valmistetta kaksi kertaa päivässä


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, myös Lopinavir / Ritonavir Accord voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Joskus voi olla vaikeaa erottaa Lopinavir / Ritonavir Accord -valmisteen haittavaikutukset muiden käyttämiesi lääkkeiden haittavaikutuksista ja HIV-infektion komplikaatioista.


  HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV-lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi.


  Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu potilailla, jotka ottivat tätä lääkettä. Kerro heti lääkärille, jos sinulle kehittyy tällaisia tai muita oireita. Jos tilanne jatkuu tai pahenee, hakeudu lääkärin hoitoon.


  Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä

  • ripuli

  • pahoinvointi

  • ylähengitystieinfektiot.


   Yleiset: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä

  • haimatulehdus

  • oksentelu, vatsan pullotus, ala- ja ylävatsakipu, ilmavaivat, ruoansulatusvaivat, ruokahalun heikkeneminen, mahahapon mahdollisesti kivulias nousu ruokatorveen

   - Kerro lääkärillesi, jos sinulle kehittyy pahoinvointia, oksentelua tai vatsakipua. Ne saattavat johtua haimatulehduksesta.

  • mahalaukun, ohutsuolen tai paksusuolen turvotus tai tulehdus

  • korkeat veren kolesteroliarvot, korkeat veren triglyseridiarvot (tietyt rasva-arvot), korkea verenpaine

  • elimistön sokeritasapainon heikkeneminen (myös diabetes), painon lasku

  • veren punasolujen väheneminen, tulehduksia torjuvien veren valkosolujen väheneminen;

  • ihottuma, ekseemaihottuma, rasvaisen ihon karstoittuminen

  • huimaus, ahdistuneisuus, univaikeudet

  • uupumus, voimattomuus, jaksamattomuus, päänsärky (myös migreeni)

  • peräpukamat

  • maksatulehdus, myös maksaentsyymiarvojen suureneminen

  • allergiset reaktiot, myös nokkosihottuma ja suutulehdus

  • alahengitystieinfektiot

  • imusolmukkeiden suureneminen

  • erektiohäiriöt, poikkeavan runsaat tai pitkittyneet kuukautiset tai kuukautisten poisjääminen

  • lihasten häiriöt kuten lihasheikkous ja lihaskrampit, nivelten, lihasten ja selän kipu

  • ääreishermoston vauriot

  • öinen hikoilu, kutina, ihottuma (myös näppylöiden nouseminen iholle), ihon infektio, ihon tai karvatuppien tulehdus, nesteen kertyminen soluihin tai kudoksiin.


   Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta

   • poikkeavat unet

   • makuaistin häviäminen tai muutokset

   • hiustenlähtö

   • sydämen toimintaa kuvaavassa EKG-käyrässä näkyvä muutos, ns. eteis-kammiokatkos

   • valtimoiden ahtautuminen, joka voi johtaa sydänkohtaukseen tai aivohalvaukseen

   • verisuonten ja hiussuonten tulehdukset

   • sappitietulehdus

   • hallitsematon vapina

   • ummetus

   • veritulpasta johtuva syvä laskimotulehdus

   • suun kuivuminen

   • ulosteen karkailu

   • pohjukaissuolen tulehdus, ruoansulatuskanavan haavauma, verenvuoto ruoansulatuskanavasta tai peräsuolesta

   • punasolut virtsassa

   • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus

   • maksan rasvoittuminen, maksan suureneminen

   • kivesten vajaatoiminta

   • piilevän infektion oireiden paheneminen (elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymä)

   • ruokahalun voimistuminen

   • poikkeavan korkeat veren bilirubiiniarvot (punasolujen hajoamisessa muodostuva väriaine)

   • seksuaalisen halukkuuden väheneminen

   • munuaistulehdus

   • riittämättömän verenkierron aiheuttama paikallinen luukuolio

   • suun haavaumat, mahalaukun ja suolen tulehdus

   • munuaisten vajaatoiminta

   • lihassyiden hajoaminen, jolloin niiden sisältöä (myoglobiinia) vapautuu verenkiertoon

   • jommankumman tai molempien korvien soiminen, esimerkiksi suhina tai vihellys

   • vapina

   • sydämen läppävika (kolmiliuskaläpän vuoto)

   • kiertohuimaus

   • silmien häiriöt, näköhäiriöt

   • painonnousu.


    Harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta

    • vaikea tai hengenvaarallinen ihottuma ja ihon rakkulamuodostus (Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja erythema multiforme).


     Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

    • munuaiskivet.


    Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


    Haittavaikutuksista ilmoittaminen


    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

    myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

    wwwsivusto: www.fimea.fi

    Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

    Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

    PL 55

    00034 FIMEA


 2. Lopinavir / Ritonavir Accord -valmisteen säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä Lopinavir / Ritonavir Accord -valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

  • Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  • Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia sen värissä.


   Miten käyttämättömät Lopinavir / Ritonavir Accord -tabletit hävitetään?


  • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin.

  • Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Lopinavir / Ritonavir Accord sisältää

Vaikuttavat aineet ovat lopinaviiri ja ritonaviiri.

Yksi Lopinavir / Ritonavir Accord -tabletti sisältää 200 mg lopinaviiria ja 50 mg ritonaviiria. Muut aineet ovat:

Tabletti: kopovidoni, sorbitaanilauraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, natriumstearyylifumaraatti.


Tabletin päällyste: hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), makrogoli (polyetyleeniglykoli 400), hydroksipropyyliselluloosa (E463), talkki (E553b), vedetön kolloidinen piidioksidi (E551), makrogoli (polyetyleeniglykoli 3350), keltainen rautaoksidi (E172), polysorbaatti 80 (E433).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Lopinavir / Ritonavir Accord -tabletit ovat keltaisia, soikeita, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”H” ja toisella puolella ”L3”.


Lopinavir / Ritonavir Accord kalvopäällysteiset tabletit toimitetaan 120 tabletin (yksi 120 tabletin muovipurkki) ja 360 tabletin (kolme 120 tabletin muovipurkkia) pakkauksissa. Saatavilla on myös läpipainopakkausten monipakkauksia, joissa on 60 ja 120 tablettia (yksi 120 tabletin pakkaus tai kolme 40 tabletin pakkausta).


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526KV Utrecht, Alankomaat

Valmistaja

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF

Iso-Britannia


Pharmadox Healthcare, Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 16.03.2021