Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Bortezomib Baxter
bortezomib

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Borte zomib Baxter 3,5 mg injektiokuiva-aine liuosta varte n

bortetsomibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä sesisältää sinulle tärke itä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista:


Borte zomib Baxter 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varte n ON TARKOITETTU ANNETTAVAKSI IHON ALLE TAI LASKIMOON. Ei saa antaa muiden antore ittie n kautta. Intrate kaalinen anto on johtanut potilaan kuolemaan.


  1. HÄVITTÄMINEN


Injektiopullo on vain yhtä käyttökertaa varten ja jäljelle jäänyt liuos tulee hävittää. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.