Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Mycophenolate mofetil Teva
mycophenolate mofetil

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Mycophenolate mofetil Teva 250 mg kapseli, kova

mykofenolaattimofetiili


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Mycophenolate mofetil Teva on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Mycophenolate mofetil Tevaa-valmistetta

 3. Miten Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Mycophenolate mofetil Tev-valmisteensäilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


  1. Mitä Mycophenolate mofetil Teva on ja mihin sitä käytetään


   Mycophenolate mofetil Teva on lääke, jota käytetään estämään elimistön immuunijärjestelmän toimintaa.


   Tämän lääkkeen vaikuttava aine on mykofenolaattimofetiili.


   Mycophenolate mofetil Teva -kapseleiden tarkoitus on estää elimistöä hylkimästä munuais-, sydän- tai maksasiirrettä. Sitä käytetään yhdessä muiden samalla tavoin vaikuttavien lääkkeiden (siklosporiinin ja kortikosteroidien) kanssa.


  2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta


   VAROITUS

   Mykofenolaatti aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia ja keskenmenoja. Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskaustesti ja testin tuloksen on oltava negatiivinen. Sinun on myös noudatettava lääkärin antamia ehkäisyä koskevia ohjeita.

   Lääkäri kertoo sinulle ja antaa kirjallista tietoa erityisesti mykofenolaatin vaikutuksista sikiöön. Lue tiedot tarkkaan ja noudata annettuja ohjeita.

   Jos jokin kohta näistä ohjeista jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selvittämään asia sinulle ennen kuin otat mykofenolaattia. Ks. myös lisätietoja tämän kohdan otsikoiden ”Varoitukset ja varotoimet” sekä

   ”Raskaus, ehkäisy ja imetys” alta.


   Älä ota Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta,

   • jos olet allerginen mykofenolaattimofetiilille, mykofenolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

   • jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi etkä ole ennen ensimmäisen lääkemääräyksen saamista tehnyt raskaustestiä ja saanut siitä negatiivista (ei raskaana) testitulosta, koska mykofenolaatti aiheuttaa epämuodostumia ja keskenmenoja

   • jos olet raskaana tai suunnittelet raskaaksi tulemista tai epäilet olevasi raskaana

   • jos et käytä tehokasta ehkäisymenetelmää (ks. Raskaus, ehkäisy ja imetys)

   • jos imetät.

    Älä ota lääkettä, jos jokin yllä mainituista asioista liittyy sinuun. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta.


    Varoitukset ja varotoimet

    Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat Mycophenolate mofetil Teva-hoidon

   • jos olet yli 65-vuotias, sillä sinulla saattaa olla lisääntynyt haittavaikutusten, kuten tiettyjen virusinfektioiden, maha-suolikanavan verenvuotojen ja keuhkoedeeman, kehittymisen riski nuorempiin potilaisiin verrattuna.

   • jos sinulle ilmaantuu tulehdusoireita (esim. kuumetta, kurkkukipua), odottamattomia mustelmia ja/tai verenvuotoa.

   • jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut ruoansulatuselimistön häiriöitä, esim. mahahaava.

   • jos suunnittelet raskautta tai tulet raskaaksi oman tai kumppanisi Mycophenolate mofetil Teva - hoidon aikana.

   • jos sinulla on perinnöllinen entsyymipuutos, kuten Lesch-Nyhanin tai Kelley-Seegmillerin oireyhtymä.


    Mycophenolate mofetil Teva heikentää elimistösi vastustuskykyä. Riski sairastua ihosyöpään on tämän vuoksi suurentunut. Sinun on siksi rajoitettava altistumista auringonvalolle ja ultraviolettivalolle (UV-säteilylle) käyttämällä suojaavia vaatteita ja auringonsuojavoidetta, jossa on korkea suojakerroin.


    Et saa luovuttaa verta Mycophenolate mofetil Teva -hoidon aikana etkä vähintään 6 viikkoon hoidon lopettamisen jälkeen. Miehet eivät saa luovuttaa siemennestettä Mycophenolate mofetil Teva -hoidon aikana eivätkä vähintään 90 päivään hoidon lopettamisen jälkeen.


    Lapset ja nuoret

    Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta käytetään lapsilla ja nuorilla (2-18-vuotiaat) hylkimisreaktion estoon munuaisensiirron yhteydessä.

    Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta ei pidä käyttää lapsilla ja nuorilla (2-18-vuotiaat) sydämen- tai maksansiirron yhteydessä.

    Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta ei pidä käyttää ollenkaan alle 2-vuotiailla lapsilla. Annossuosituksia tälle ikäryhmälle ei voida tehdä, koska tietoa lääkkeen turvallisuudesta ja tehosta ei ole saatavilla riittävästi.


    Muut lääkevalmisteet ja Mycophenolate mofetil Teva

    Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


    Jos jokin seuraavista koskee sinua, keskustele lääkärisi kanssa ennen Mycophenolate mofetil Teva - lääkityksen aloittamista:

   • käytät

    • atsatiopriinia tai muita immunosuppressiivisia lääkkeitä (niitä määrätään toisinaan potilaille elimensiirron jälkeen)

    • kolestyramiinia (korkeiden kolesteroliarvojen hoitoon)

    • rifampisiinia (antibiootti)

    • antasideja tai protonipumpun estäjiä (käytetään happovaivojen hoitoon, esim.

     aterianjälkeisiin vatsavaivoihin)

    • fosfaattia sitovia lääkeaineita (kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä vähentämään fosfaatin imeytymistä)

    • antibiootteja (käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon)

    • isavukonatsolia (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)

    • telmisartaania (käytetään korkean verenpaineen hoitoon)

    • tai joitakin muita lääkkeitä (ilman reseptiä saatavat lääkkeet mukaan lukien), joista lääkäri

     ei ole tietoinen.

   • Lääkäri antaa lisäohjeita jos tarvitset rokotuksen (eläviä rokotteita).


    Raskaus, ehkäisy ja imetys

    Mycophenolate mofetil Teva -hoitoa saavien naisten ehkäisy

    Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä Mycophenolate mofetil Teva –hoidon kanssa tehokasta ehkäisymenetelmää:

   • ennen Mycophenolate mofetil Teva -hoidon aloittamista

   • koko Mycophenolate mofetil Teva -hoidon ajan

   • 6 viikon ajan Mycophenolate mofetil Teva -hoidon loputtua.

    Keskustele lääkärin kanssa sinulle parhaiten soveltuvasta ehkäisymenetelmästä. Tämä riippuu henkilökohtaisesta tilanteestasi. Mieluiten on käytettävä kahta ehkäisymenetelmää, koska siten vähennetään tahattoman raskauden riskiä. Jos epäilet, että ehkäisysi saattaa olla pettänyt tai jos olet unohtanut ottaa ehkäisytabletin, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin


    Et voi tulla raskaaksi, jos jokin seuraavista koskee sinua:

   • sinulla on ollut vaihdevuodet: olet vähintään 50 vuotta ja viimeisistä kuukautisista on kulunut enemmän kuin vuosi (jos kuukautiset ovat jääneet pois syöpähoitojen seurauksena, raskaaksi tulo on edelleen mahdollista)

   • munanjohtimesi ja molemmat munasarjasi on kirurgisesti poistettu (molemminpuolinen salpingo- ooforektomia)

   • kohtusi on kirurgisesti poistettu (hysterektomia)

   • munasarjasi eivät enää toimi (ennenaikainen munasarjojen toimintahäiriö, jonka gynekologi on vahvistanut)

   • sinulla on yksi seuraavista harvinaisista synnynnäisistä tiloista, joka estää raskaaksi tulon: XY genotyyppi, Turnerin oireyhtymä tai kohdun synnynnäinen puuttuminen

   • olet lapsi tai teini-ikäinen nuori, jolla kuukautiset eivät ole vielä alkaneet.


    Mycophenolate mofetil Teva -hoitoa saavien miesten ehkäisy

    Saatavissa oleva näyttö ei osoita, että epämuodostumien tai keskenmenojen riski olisi tavanomaista suurempi, jos isä käyttää mykofenolaattia. Riskiä ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois. Sinun tai naiskumppanisi on varotoimena suositeltavaa käyttää luotettavaa ehkäisyä hoidon aikana ja 90 päivää Mycophenolate mofetil Teva -hoidon lopettamisen jälkeen.


    Jos suunnittelet lapsen hankkimista, keskustele mahdollisista riskeistä ja vaihtoehtoisista hoidoista lääkärin kanssa.


    Raskaus ja imetys

    Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri kertoo sinulle raskauteen liittyvistä riskeistä ja muista elinsiirteen hylkimisenestoon käytettävistä hoitovaihtoehdoista

   • jos suunnittelet raskaaksi tulemista

   • jos kuukautisesi jäävät tai epäilet niiden jääneen tulematta, jos sinulla on epätavallista kuukautisvuotoa tai epäilet, että olet raskaana

   • jos olet sukupuoliyhteydessä etkä käytä tehokasta ehkäisymenetelmää.

    Jos tulet raskaaksi mykofenolaattihoidon aikana, sinun on ilmoitettava siitä heti lääkärille. Jatka kuitenkin Mycophenolate mofetil Teva -hoitoa, kunnes pääset lääkärin vastaanotolle.


    Raskaus

    Mykofenolaatti aiheuttaa hyvin usein keskenmenon (50 %) ja sikiölle vaikeita synnynnäisiä epämuodostumia (23–27 %). Raportoituja synnynnäisiä epämuodostumia ovat olleet korvien, silmien, kasvojen (huuli- ja suulakihalkio), sormien kehityksen, sydämen, ruokatorven (nielun mahaan yhdistävän kanavan), munuaisten ja hermoston (esimerkiksi selkäydintyrä, jossa selkärangan luiden kehitys on poikkeava) epämuodostumat. Vauvallasi saattaa olla yksi tai useita tällaisia epämuodostumia. Jos olet nainen ja saatat tulla raskaaksi, sinun on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskaustesti, jonka tuloksen pitää olla negatiivinen, ja sinun on noudatettava lääkärin antamia raskauden ehkäisyä koskevia ohjeita. Lääkäri saattaa tehdä useamman kuin yhden raskaustestin varmistaakseen ennen hoitoa, että et ole raskaana.

    Imetys

    Älä käytä Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta, jos imetät. Pieniä lääkeainemääriä saattaa kulkeutua äidinmaitoon.


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Mycophenolate mofetil Teva-valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn tai kykyyn käyttää työkaluja tai koneita. Jos sinulla on uneliaisuutta, tunnottomuutta tai sekavuutta, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. Älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita ennen kuin vointisi on kohentunut.


    Mycophenolate mofetil Teva sisältää natriumia

    Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kova kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


  3. Miten Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta otetaan


   Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


   Hoitosi aloittaa ja sitä seuraa elinsiirtoihin erikoistunut lääkäri. Tavanomainen Mycophenolate mofetil Teva -annostus on: Munuaisensiirto

   Aikuiset

   Ensimmäinen annos annetaan 72 tunnin kuluessa siirtoleikkauksesta. Suositeltu annostus on 8 kapselia vuorokaudessa (2 g vaikuttavaa ainetta) kahteen annokseen jaettuna. Ota siis 4 kapselia aamulla ja

   4 kapselia illalla.


   Lapset ja nuoret (2-18-vuotiaat)

   Annos vaihtelee lapsen koon mukaan. Lääkäri määrää sopivimman annoksen kehon pinta-alan mukaan (pituus ja paino). Suositeltu annos on 600 mg/m² kaksi kertaa vuorokaudessa.


   Sydämensiirto


   Aikuiset

   Ensimmäinen annos annetaan viiden vuorokauden kuluessa siirtoleikkauksesta. Suositeltu annos on 12 kapselia vuorokaudessa (3 g vaikuttavaa ainetta) kahteen annokseen jaettuna. Ota siis 6 kapselia aamulla ja 6 kapselia illalla.


   Lapset

   Tietoa Mycophenolate mofetil Teva-valmisteen käytöstä lapsille, joille on tehty sydämensiirto, ei ole saatavana.


   Maksansiirto


   Aikuiset

   Ensimmäinen annos suun kautta otettavaa Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta annetaan vähintään neljän päivän kuluttua siirtoleikkauksesta, kun pystyt nielemään suun kautta annettavia lääkkeitä. Suositeltu annostus on 12 kapselia vuorokaudessa (3 g vaikuttavaa ainetta) kahteen annokseen jaettuna. Ota siis 6 kapselia aamulla ja 6 kapselia illalla.


   Lapset

   Tietoa Mycophenolate mofetil Teva-valmisteen käytöstä lapsille, joille on tehty maksansiirto, ei ole saatavana.

   Antotapa ja antoreitti

   Kapselit niellään kokonaisina vesilasillisen kanssa. Voit ottaa kapselit joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Kapseleita ei saa jakaa eikä murskata. Rikkoutuneita tai haljenneita kapseleita ei saa käyttää. Rikkoutuneista kapseleista vuotaneeseen jauheeseen ei saa koskea. Jos kapseli rikkoutuu vahingossa, pese lääkejauheen kanssa kosketuksiin joutuneet ihoalueet saippualla ja vedellä. Jos jauhetta joutuu rikkoutuneesta kapselista silmiin tai suuhun, huuhtele ne perusteellisesti pelkällä runsaalla juoksevalla vedellä.


   Hoitoa jatketaan niin kauan kuin tarvitset immuunivastetta vähentävää lääkettä, joka estää siirteen hyljintää.


   Jos otat enemmän Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta kuin sinun pitäisi

   On tärkeää, ettet ota enempää kapseleita kuin lääkäri on sinulle määrännyt. Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaalan päivystyspoliklinikkaan, jos olet ottanut enemmän kapseleita kuin mitä lääkäri on määrännyt tai jos epäilet lapsen nielleen niitä.


   Jos unohdat ottaa Mycophenolate mofetil Teva-valmistetta

   Jos unohdat ottaa lääkkeesi (milloin tahansa), ota se heti kun huomaat ja jatka lääkkeen ottamista normaalin aikataulun mukaan.

   Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


   Jos lopetat Mycophenolate mofetil Teva-valmisteen oton

   Älä lopeta itse Mycophenolate mofetil Teva -hoitoa, vaikka tuntisit olosi paremmaksi. On erittäin tärkeää ottaa lääkettä lääkärin määräämän ajanjakson ajan. Mycophenolate mofetil Teva -hoidon lopettaminen saattaa lisätä siirteen hyljintäreaktion mahdollisuutta. Lääkitystä ei saa lopettaa, ellei lääkäri ole niin kehottanut.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  4. Mahdolliset haittavaikutukset


   Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


   Kerro välittömästi lääkärille, jos havaitset jotain seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa:

   • sinulla on infektion merkkejä, kuten kuumetta tai kurkkukipua

   • sinulla on odottamattomia mustelmia tai verenvuotoa

   • sinulla on ihottumaa, kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta, johon liittyy hengitysvaikeuksia – sinulla saattaa olla lääkkeestä johtuva vakava allerginen reaktio (esim. anafylaksia, angioedeema)

   • sinulla on mustia tai verisiä ulosteita tai oksennat verta tai tummia hiukkasia, jotka näyttävät kahvinpuruilta. Ne voivat olla merkkejä vatsan tai sisäelinten verenvuodosta.


    Tiettyjen haittavaikutusten yleisyys riippuu elinsiirteestä, joten joitakin haittavaikutuksia voi esiintyä useammin tai harvemmin riippuen siitä, käytätkö tätä lääkevalmistetta sydän- vai munuaissiirteen hyljinnän estoon. Selkeyden vuoksi kaikki haittavaikutukset on lueteltu suurimman esiintyvyyden mukaisesti.


    Muut haittavaikutukset


    Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä)

   • bakteeri-, virus- ja/tai sieni-infektiot

   • vakava infektio, joka saattaa vaikuttaa koko elimistöön

   • veren valkosolujen, verihiutaleiden tai punasolujen määrän väheneminen, joka voi johtaa infektioiden, mustelmien, verenvuodon, hengenahdistuksen ja heikkouden tunteen vaaran suurenemiseen

   • ihonalainen verenvuoto

   • veren valkosolujen määrän suureneminen

   • elimistön liikahappoisuus

   • veren suuri kolesteroli- ja/tai rasva-ainepitoisuus

   • veren suuri sokeripitoisuus

   • veren suuri kaliumpitoisuus, veren pieni kalium-, magnesium-, kalsium- ja/tai fosfaattipitoisuus

   • veren suuri virtsahappopitoisuus, kihti

   • levottomuus; ajatusten, havaitsemisen ja tietoisuuden tasojen poikkeavuudet; masennus, ahdistuneisuus, nukkumisvaikeudet

   • lisääntynyt lihasjänteys, vapina, uneliaisuus, heitehuimaus, päänsärky, kihelmöinti, pistely tai puutuminen

   • sydämen syketiheyden kiihtyminen

   • matala tai korkea verenpaine, verisuonten laajeneminen

   • nesteen kertyminen keuhkoon, hengenahdistus, yskä

   • vatsan turvotus

   • oksentelu, vatsakipu, ripuli, pahoinvointi

   • ummetus, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat

   • ruokahalun heikkeneminen

   • eri laboratorioarvojen muutokset

   • maksatulehdus, ihon ja silmän valkuaisen keltaisuus

   • ihon kasvu, ihottuma, akne

   • lihasheikkous

   • nivelkipu

   • munuaisongelmat

   • verivirtsaisuus

   • kuume, viluisuus, kipu, huonovointisuus, heikkouden ja voimattomuuden tunne

   • nesteen kertyminen elimistöön

   • sisäelimen osan tai kudoksen tunkeutuminen vatsalihasten heikon kohdan läpi

   • lihaskipu, niska- ja selkäkipu.


    Yleiset (saattaa esiintyä jopa yhdellä potilaalla kymmenestä)

   • ihosyöpä, ihon hyvänlaatuiset kasvaimet

   • kudoksen poikkeava kasvu ja liikakasvu

   • kaikkien verisolujen määrän väheneminen

   • imusolmukkeiden hyvänlaatuinen laajeneminen, ihon tulehdusmuutokset (pseudolymfooma)

   • painonlasku

   • epänormaali ajattelu

   • kouristuskohtaus

   • makuaistin häiriöt

   • laskimoveritulppa

   • vatsan sisäseinämää vuoraavan ja useimpia vatsan elimiä peittävän kudoksen tulehdus

   • suolitukos

   • suolitulehdus, joka aiheuttaa vatsakipua tai ripulia (ja jonka joskus aiheuttaa sytomegalovirus), suu-, ja/tai maha- ja/tai pohjukaissuolihaava, maha-, ruokatorvi- ja/tai suu- ja huulitulehdus

   • röyhtäily

   • hiustenlähtö

   • huonovointisuus

   • ienkudoksen liikakasvu

   • haimatulehdus, joka aiheuttaa vaikeaa vatsa- ja selkäkipua.


    Melko harvinaiset (saattaa esiintyä jopa yhdellä potilaalla sadasta)

   • alkueläininfektiot

   • imukudoksen lisäkasvu, pahanlaatuiset kasvaimet mukaan lukien

   • veren punasolujen riittämätön tuotanto

   • vakavat luuydinsairaudet

   • imunesteen kertyminen elimistöön

   • hengenahdistus, yskä, jotka voivat johtua keuhkoputkien laajentumasta (sairaus, jossa keuhkoputket ovat laajentuneet epänormaalisti) tai keuhkofibroosista (keuhkojen arpeutumisesta). Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu pitkittyvää yskää tai hengenahdistusta.

   • veren vasta-aineiden määrän väheneminen

   • veren tiettyjen valkosolujen määrän vaikea väheneminen (mahdollisia oireita ovat kuume, kurkkukipu, tiheät infektiot) (agranulosytoosi).


    Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

   • ohutsuolen sisäseinämän muutokset (suolinukkakato)

   • aivoja ja selkäydintä peittävän kalvon vakava tulehdus

   • sydämen ja sydänläppien vakava tulehdus

   • bakteeri-infektiot, jotka johtavat yleensä vakavaan keuhkohäiriöön (tuberkuloosiin, atyyppiseen mykobakteeri-infektioon)

   • vakava munuaissairaus (BK-viruksen aiheuttama nefropatia)

   • vakava keskushermostosairaus (JC-viruksen aiheuttama etenevä multifokaalinen leukoenkefalopatia)

   • veren tiettyjen valkosolujen määrän väheneminen (neutropenia)

   • tiettyjen valkosolujen muodon muuttuminen.


    Älä itse lopeta lääkitystäsi, ellet ole keskustellut siitä lääkärisi kanssa.


    Haittavaikutuksista ilmoittaminen

    image

    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  5. Mycophenolate mofetil Teva -valmisteen säilyttäminen


   Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


   Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


   Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


   Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Mycophenolate mofetil Teva sisältää

Kapselin ydin

esigelatinoitu maissitärkkelys

povidoni K-30 kroskarmelloosinatrium magnesiumstearaatti Kapselikuori

yläosa

indigokarmiini (E 132)

titaanidioksidi (E 171) liivate

alaosa

punainen rautaoksidi (E 172) keltainen rautaoksidi (E 172) titaanidioksidi (E 171) liivate

Muste sisältää: shellakka, musta rautaoksidi (E172), propyleeniglykoli ja kaliumhydroksidi


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Kapseli, kova

Yläosa: vaaleanruskea, läpikuultamaton, jossa pitkittäissuuntainen painatus ”250” Alaosa: vaaleansininen, läpikuultamaton, jossa pitkittäissuuntainen painatus ”M”


Mycophenolate mofetil Teva 250 mg kapseli, kova: PVC/PVdC-alumiiniläpipainopakkaus, jossa 100 kapselia tai 300 kapselia tai 100x1 kapselia pakkauksessa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

TEVA B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Alankomaat


Valmistajat

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út, 13.

Debrecen H-4042 Unkari


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {pvm}


/.