Kotisivun Kotisivun

Kestox
ebastine

HINNAT

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 5,94 €
Jälleenmyynti: 9,48 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 13,55 €
Jälleenmyynti: 21,14 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Kestox 10 mg kalvopäällysteiset table tit ebastiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 12-vuotiaille lapsille allergisen nuhan hoitoon äläkä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille nokkosihottuman (urtikarian) hoitoon. Käyttökokemus lääkkeestä näiden potilaiden hoidossa on toistaiseksi vähäinen.


Muut lääkevalmisteet ja Kestox-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Ebastiinin (Kestox-tablettien vaikuttavan aineen) pitoisuus veressä voi suurentua, jos sitä otetaan samanaikaisesti seuraavien lääkeaineiden kanssa:


Pelkän ketokonatsolin tai erytromysiinin käyttöön verrattuna tämä voi aiheuttaa voimakkaita muutoksia EKG:ssä.


Jos rifampisiinia (tuberkuloosin hoitoon käytettävä lääkeaine) otetaan samaan aikaan ebastiinin (Kestox- tablettien vaikuttavan aineen) kanssa, ebastiinin pitoisuus veressä voi pienentyä ja sen teho heikentyä.


Yhteisvaikutuksia ei ole havaittu ebastiinin ja seuraavien välillä:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi, makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä, kalvopäällystettyjä tabletteja, joissa on jakouurre yhdellä puolella, ja niiden läpimitta on 7,1 mm.


10, 30 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia Alu-PVC/PVDC –läpipainolevyissä. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Oy Verman Ab PL 164

01511 Vantaa


Valmistaja

Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8 – 10 D-13435 Berliini, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.6.2022