Kotisivun Kotisivun

Dasatinib Mylan
dasatinib

HINNAT

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 234,89 €
Jälleenmyynti: 314,34 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 456,76 €
Jälleenmyynti: 593,01 €
Korvaus: 0,00 €

70 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 490,84 €
Jälleenmyynti: 634,24 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dasatinib Mylan 20 mg kalvopäällyste iset table tit Dasatinib Mylan 50 mg kalvopäällyste iset table tit Dasatinib Mylan 70 mg kalvopäällyste iset table tit Dasatinib Mylan 80 mg kalvopäällyste iset table tit Dasatinib Mylan 100 mg kalvopäällysteiset table tit Dasatinib Mylan 140 mg kalvopäällysteiset table tit


dasatinibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Mylan -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin. Tämä voi olla merkki verisuonten vaurioitumisesta, joka tunnetaan nimellä tromboottinen mikroangiopatia (TMA).


Lääkärisi tarkkailee tilaasi säännöllisesti tarkastaakseen, onko Dasatinib Mylan -valmisteella sinuun haluttu vaikutus. Sinulta otetaan myös säännöllisesti verikokeita Dasatinib Mylan -hoidon aikana.


Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkevalmistetta alle vuoden ikäisille lapsille. Kokemukset Dasatinib Mylan -valmisteen käytöstä tässä ikäryhmässä ovat rajalliset. Dasatinib Mylan -valmistetta saavien lasten luiden kasvua ja luuston kehitystä seurataan tarkoin.


Muut lääkevalmisteet ja Dasatinib Mylan

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Dasatinib Mylan hajoaa elimistössä pääasiassa maksan vaikutuksesta. Tietyillä lääkevalmisteilla voi olla vaikutusta Dasatinib Mylan -valmisteen tehoon samanaikaisesti käytettynä.


Näitä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Dasatinib Mylan -valmisteen kanssa:

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste: laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), triasetiini. (ks. kohta 2 ”Dasatinib Mylan sisältää laktoosia ja natriumia”)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dasatinib Mylan 20 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä, kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”D7SB” ja toiselle puolelle ”20”. Halkaisija noin 5,6 mm.

Dasatinib Mylan 50 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”D7SB” ja toiselle puolelle ”50”. Pituus noin 11,0 mm ja leveys noin 6,0 mm.


Dasatinib Mylan 70 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”D7SB” ja toiselle puolelle ”70”. Halkaisija noin 9,1 mm.


Dasatinib Mylan 80 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, kolmionmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”D7SB” ja toiselle puolelle ”80”. Pituus noin 10,4 mm ja leveys noin 10,6 mm.


Dasatinib Mylan 100 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”D7SB” ja toiselle puolelle ”100”. Pituus noin 15,1 mm ja leveys noin 7,1 mm.


Dasatinib Mylan 140 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”D7SB” ja toiselle puolelle ”140”. Halkaisija noin

11,7 mm.


Dasatinib Mylan 20 mg, 50 mg ja 70 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavilla pahvipakkauksissa, joissa on 56 tai 60 kalvopäällysteistä tablettia läpipainopakkauksissa tai 56 x 1 tai 60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia kerta-annosläpipainopakkauksissa. Ne ovat saatavilla myös purkeissa, joissa on 60 kalvopäällysteistä tablettia.


Dasatinib Mylan 80 mg, 100 mg ja 140 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavilla pahvipakkauksissa, joissa on 30 kalvopäällysteistä tablettia läpipainopakkauksissa tai 30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia kerta-annosläpipainopakkauksissa. Ne ovat saatavilla myös purkeissa, joissa on 30 kalvopäällysteistä tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija:

Mylan AB Box 23033

104 35 Stockholm Ruotsi


Paikallinen edustaja: Mylan Finland Oy Vaisalantie 2-8 Espoo


Valmistaja:

Synthon Hispania, S.L. Calle Castelló 1 Polígono las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona

Espanja tai

Synthon BV Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.5.2022.