Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

NovoRapid
insulin aspart

HINNAT

100 U/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli 5 x 1.6 ml

Tukkukauppa: 9,78 €
Jälleenmyynti: 15,53 €
Korvaus: 0,00 €

100 U/ml injektioneste, liuos 10 ml

Tukkukauppa: 10,77 €
Jälleenmyynti: 17,01 €
Korvaus: 0,00 €

100 U/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli 5 x 3 ml

Tukkukauppa: 18,33 €
Jälleenmyynti: 28,24 €
Korvaus: 0,00 €

100 U/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 5 x 3 ml

Tukkukauppa: 20,29 €
Jälleenmyynti: 31,14 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


NovoRapid 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, injektiopullo

aspartinsuliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


NovoRapid on injektioneste, liuos.


Pakkauskoot: Yksi tai viisi 10 ml:n injektiopulloa tai viiden pakkauksen kerrannaispakkaus, kussakin pakkauksessa 1 x 10 ml injektiopullo. Kaikkia pakkauksia ei välttämättä ole myynnissä.


Liuos on kirkasta ja väritöntä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.