Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Prostaforce
Sabalis serrulatae fructus

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Prostaforce pehmeät kapselit

sahapalmun hedelmistä valmistettu etanoliuute


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Prostaforce kapselit ovat ovaaleja, tummanruskeita pehmeitä kapseleita, joiden sisällä on kirkas kellanruskea öljy. Kapselin pituus on 12–13 mm ja paksuus 8–9 mm.

Lasipurkki, jonka suulla alumiinisinetti ja suljettu kierrekorkilla: pakkauskoot 30 ja 90 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

A. Vogel Oy Kumitehtaankatu 5 04260 Kerava


Valmistaja

A. Vogel Oy

Kumitehtaankatu 5

04260 Kerava tai

A.Vogel B.V.

J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 25.4.2022.