Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Bactroban Nasal
mupirocin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Bactroban Nasal 2 % nenävoide mupirosiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Jos tämä koskee sinua, älä käytä Bactroban Nasal -nenävoidetta ennen kuin olet keskustellut

asiasta lääkärin kanssa.


Varoitukse t ja varotoime t


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bactroban Nasalia. Bactroban Nasal voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita.

Katso kohdasta 4. ”Tilat, joita sinun tulee tarkkailla”.


Varo voiteen joutumista silmiin.

Jos voidetta joutuu vahingossa silmiin, huuhdo ne huolellisesti vedellä.


Muut lääkevalmisteet ja Bactroban Nasal


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja ime tys


Bactroban Nasalin turvallisuudesta raskauden aikana on vain niukasti tietoa. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Bactroban Nasal -nenävoiteen sisältämien aineiden erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.


 1. Mite n Bactroban Nasalia käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Miten nenävoidetta käytetään


  • Laita pieni määrä (noin tulitikun pään verran) Bactroban Nasal -nenävoidetta pumpulipuikon päähän (tai kertakäyttöputken päähän, jos sinulla on sellainen). Nenävoide levitetään kummankin sieraimen sisäpuolelle niiden etuosaan.

  • Paina sieraimet yhteen ja pyörittele niitä hellästi etusormen ja peukalon välissä. Näin voide levittyy nenääsi.

  • Pese kätesi ennen Bactroban Nasalin käyttöä ja sen jälkeen.

  • Käytä Bactroban Nasalia 2 kertaa päivässä 5–10 päivän ajan.

  • Älä sekoita voidetta muiden ulkoiseen käyttöön tarkoitettujen kosteusvoiteiden, emulsiovoiteiden tai muiden voiteiden kanssa. Tämä saattaa laimentaa Bactroban Nasal

   -nenävoidetta ja voi vaikuttaa hoitoosi.


   Hoidon päättyessä käyttämättä jäänyt valmiste on hävitettävä.


   Jos käytät enemmän Bactroban Nasalia kuin sinun pitäisi


   Pyyhi ylimääräinen voide huolellisesti pois. Riski tämän lääkkeen yliannostuksesta on pieni.


   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat käyttää Bactroban Nasalia


   Jos unohdat levittää nenävoidetta, levitä sitä heti kun muistat. Jatka sitten hoitoa entiseen tapaan.


   Älä lope ta Bactroban Nasal -nenävoiteen käyttöä aikaisemmin kuin sinua on neuvottu. On tärkeää, että käytät Bactroban Nasal -nenävoidetta koko kuurin ajan. Älä keskeytä sitä ennenaikaisesti, sillä bakteerien määrä nenässäsi ei ole välttämättä pienentynyt.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.


  Tilat, joita sinun tule e tarkkailla


  Vaikeat yleistyneet allergiset reaktiot

  Nämä ovat hyvin harvinaisia potilailla, jotka käyttävät Bactroban Nasal -nenävoidetta:

  • kohonnut ja kutiseva ihottuma (nokkosrokko)

  • turvotus, joskus kasvoissa tai suussa, aiheuttaen hengitysvaikeuksia

  • pyörtyminen tai tajunnanmenetys.

   Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat joitain näistä oireista. Lopeta Bactroban Nasal

   -nenävoiteen käyttö.


   Bactroban Nasal voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita.

   Jos saat ihoreaktion, lopeta Bactroban Nasalin käyttö. Pyyhi pois kaikki voide nenästäsi ja ota

   yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.


   Joissakin harvinaisissa tapauksissa Bactroban Nasalin kaltaiset lääkkeet voivat aiheuttaa paksusuolen tulehduksen. Tämä aiheuttaa ripulia (joka on tavallisesti veristä ja limaista), mahakipua ja kuumetta (pseudomembranoottinen koliitti).

   Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos saat joitain näistä oireista.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä oireita voi esiintyä korkeintaan yhdellä sadasta.

   • vuotava nenä.

   • kutina, punoitus, polttava tunne, pistely ja/tai kihelmöinti nenässä.


    Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

    Näitä oireita voi esiintyä korkeintaan yhdellä 10 000:sta.

   • kutina, punoitus ja pistely iholla.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Bactroban Nasalin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä huoneenlämmössä (alle 25 °C:ssa).

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Bactroban Nasal sisältää

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Läpikuultava nenävoide. 3 g alumiiniputkessa.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irlanti


Valmistaja

GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irlanti tai

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań Puola


Lisätie toja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Oy PL 24

02231 Espoo

puh. 010 303030


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.6.2022