Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Fostimon
urofollitropin

HINNAT

75 IU/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1

Tukkukauppa: 16,00 €
Jälleenmyynti: 24,78 €
Korvaus: 0,00 €

150 IU/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1

Tukkukauppa: 31,91 €
Jälleenmyynti: 48,41 €
Korvaus: 0,00 €

300 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1

Tukkukauppa: 63,81 €
Jälleenmyynti: 93,90 €
Korvaus: 0,00 €

150 IU/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 10

Tukkukauppa: 319,04 €
Jälleenmyynti: 420,95 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle


Fostimon 75 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varte n Fostimon 150 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varte n


urofollitropiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tie toja.


Tätä lääkettä ei saa käyttää, jos sinulla on ennenaikaiset vaihdevuodet, jokin synnytyselinten epämuodostuma tai tietynlainen kohdun kasvain, mikä tekisi normaalin raskauden mahdottomaksi.


Varoitukse t ja varotoime t

Kerro lääkärillesi, jos olet saanut allergisia reaktioita samankaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä. ToistaiseksiFostimonilla ei ole raportoitu allergisia reaktioita.


Tämä hoito lisää riskiäsi saada ns. munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän (OHSS) (ks. Mahdolliset haittavaikutukset). Jos merkkejä munasarjojen hyperstimulaatiosta ilmaantuu, hoito keskeytetään ja raskaaksitulemista tulee välttää. Munasarjojen hyperstimulaation ensimmäisiä merkkejä ovat alavatsan kipu sekä pahoinvointi, oksentaminen ja painonnousu. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ota heti yhteys lääkäriisi. Vakavissa mutta harvinaisissa tapauksissa munasarjat voivat suurentua ja nestettä voi kertyä vatsaan tai rintaonteloon.

Munasolujen lopullisen kypsymisen varmistamiseen käytettävä lääke (joka sisältää ihmisen koriongonadotropiinihormonia eli hCG:tä) saattaa suurentaa OHSS:n riskiä. Siksi hCG-hormonia ei suositella käytettäväksitapauksissa, joissa OHSS on kehittymässä. Et myöskään saa tuolloin olla yhdynnässä edes estemenetelmää käyttäen vähintään 4 vuorokauteen.


Keskenmenot ovat yleisempiä naisilla, joilla on hedelmällisyyteen liittyviä ongelmia.


Ovulaatioinduktiohoitoa saavilla potilailla riski monisikiöraskauksille ja useamman lapsen samanaikaiselle syntymiselle on suurempikuin luonnollisen hedelmöitymisen yhteydessä, mutta riskiä voidaan vähentää noudattamalla annettuja annostusohjeita.


Kohdunulkoisen raskauden riskin on havaittu suurentuneen hieman naisilla, joilla on munanjohtimien vaurioita.

Monisikiöraskaudet ja hedelmällisyyshoitoa saavien vanhempien ominaisuudet (esim. äidin ikä, siittiöiden laatu) voivat liittyä suurempaan synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyyteen.


Fostimon-hoito, kuten raskaus yleensäkin, saattaa suurentaa tromboosin vaaraa. Tromboosi on verisuonen sisälle muodostunut veritulppa, joka useimmiten ilmenee alaraajojen tai keuhkojen laskimoissa.

Keskustele asiasta lääkärisikanssa ennen hoidon aloittamista etenkin:


Tämä lääke on valmistettu ihmisen virtsasta. Mahdollisten infektioita tai sairauksia aiheuttavien tartunta-aineiden siirtymistä lääkkeen käyttäjään eivoida täysin poissulkea. Riskiä on kuitenkin vähennetty valmistusmenetelmien avulla, joihin kuuluu virusten poistoa (erityisesti HIV-, herpes- ja papilloomavirukset).

Yhtäkään virustartunatapausta ei ole raportoitu.


Muut lääkevalmisteet ja Fostimon

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Raskaus ja ime tys

Fostimonia ei saa käyttää, jos olet raskaana tai imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin taiapteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Fostimon sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Fostimon-valmistetta käyte tään Annostus ja hoidon kesto:

  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Naiset, joilla ei ole ovulaatiota tai joilla on epäsäännölliset kuukautiset tai kuukautiset ovat jääneet pois:


  Hoito on aloitettava seitsemänvuorokauden kuluessa kuukautisvuodon alkamisesta (kuukautiskierron 7ensimmäisen päivän aikana), jos sinulla on kuukautiset.

  Annostus on yksi pistos ihon alle (subkutaanisesti) tai lihakseen (intramuskulaarisesti) kerran päivässä. Tavanomainen aloitusannos on 75–150 IU FSH:ta (Fostimonia) joka päivä. Annosta voidaan tarvittaessa suurentaa 37,5–75 IU:n verran seitsemän, taimieluiten neljäntoista päivän välein, jotta toivottu hoitovaste saavutetaan. Suurin sallittu vuorokausiannos ei normaalisti ylitä 225 IU:ta.

  Jos lääkärisi ei havaitse vastetta neljän viikon jälkeen, hoito keskeytetään. Uusihoitokierros aloitetaan entistä suuremmalla aloitusannoksella seuraavan kuukautiskierron yhteydessä.

  Kun toivottu vaste on saavutettu (riittävä follikkelikasvu), saat yhden pistoksen toista lääkettä (joka sisältää hCG-hormonia). Tämän lääkkeen tarkoituksena on varmistaa munasolujen lopullinen kypsyminen, ja lääke annetaan 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä Fostimon-pistoksesta. On suositeltavaa olla yhdynnässä hCG:n pistospäivänä ja sitä seuraavana päivänä.


  Jos vaste on liiallinen, hoito tulee lopettaa ja hCG:n antamisesta tulee pidättäytyä (ks. Mahdolliset haittavaikutukset). Seuraavaa hoitojaksoa varten lääkärisi määrää pienemmän annoksen kuin edellisessä hoitojaksossa.


  Naiset, jotka saavat munasarjojen toimintaa stimuloivaa hoitoa useiden munarakkuloiden kypsyttämiseksi koeputkihedelmöitystä tai muuta avustavaa lisääntymistekniikkaa varten:


  Vaihtoehto 1: Jos sinulla on kuukautiset:

  Hoito on aloitettava 2 tai 3 päivää kuukautisten alkamisen jälkeen (kierron 2. tai 3. päivänä). Sinulle annetaan 1 ihonalainen tai lihaksensisäinen pistos vuorokaudessa.

  Tavallinen annos superovulaatiohoidossa on 150-225 IU Fostimonia joka päivä. Hoitoa jatketaan vasteesimukaan säädetyllä annoksella, kunnes riittävä munarakkulakehitys on saavutettu. Tämä tapahtuu tavallisesti keskimäärin 10 päivää hoidon aloittamisesta (5–20 päivän sisällä) ja se määritellään verinäytteellä ja/taiultraäänitutkimuksilla.

  Suurin sallittu vuorokausiannos on yleensä 450 IU.

  Kun riittävä munarakkulakehitys on saavutettu, tulet saamaanyhden lääkepistoksen munarakkulan lopullista kypsyttämistä varten. Kyseinen lääke sisältää jopa 10 000 IU ihmisen koriongonadotropiinihormonia (hCG). Pistos annetaan 24–48 tuntia viimeisen Fostimon-pistoksen jälkeen.

  Munasolut kerätään n. 35 tuntia myöhemmin.

  Vaihtoehto 2: Kun käytetään gonadotropiiniä vapauttavan hormonin agonistia (GnRH-agonistia): Fostimonia annetaan n. 2 viikkoa GnRH-agonistihoidon aloittamisesta. Molempia lääkehoitoja jatketaan, kunnes riittävä munarakkulakehitys on saavutettu. Fostimonia annetaan yksiihonalainen tai lihaksensisäinen pistos vuorokaudessa. Esimerkki: Kun GnRH-agonistihoitoa on jatkettu kahden viikon ajan, aloitetaan Fostimon-hoito annoksella 150–225 IU/vrk ensimmäisen seitsemän vuorokauden ajan. Tämän jälkeen annostasäädetään munasarjavasteen mukaan.


  Mite n Fostimon anne taan:

  Fostimon annetaan ihonalaisena tai lihaksensisäisenä pistoksena.

  Jokaisen injektiopullon sisältö on tarkoitettu kertakäyttöön ja injektioliuos on annettava heti valmistamisen jälkeen.


  Riittävän opastuksen jälkeen lääkärisi saattaa kehottaa sinua antamaan Fostimon-pistokset itse . Lääkärin tule e ensimmäisellä kerralla:

  • antaa sinun harjoitella ihonalaisten pistosten antoa

  • kertoa mihin kohtiin kehoa voit pistää

  • näyttää miten valmistat injektioliuoksen

  • antaa sinulle tarkat ohjeet oikean annoksen valmistamiseksi.


   Jos potilas antaa lääkkeen itse, ampullien s ijaan tulee harkita muide n valmistemuotojen käyttöä.


   Tutustu seuraaviin ohjeisiin ennen kuin annat itsellesi ensimmäisen Fostimon-pistoksen:


   Fostimon-inje ktiopullon käyttökuntoon saattaminen ja pistoksen anto käyttäe n 1 injektiokuiva-ainepulloa:


   Liuos on valmistettava vasta juuri ennen injektion antoa. Jokainen injektiopullo on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Lääkevalmiste on sekoitettava käyttökuntoon aseptisissa olosuhteissa.


   Fostimon-injektiokuiva-aineen saa liuottaa ainoastaan pakkauksessa olevaan liuottimeen.


   Varaa puhdas alusta tarvikkeita varten ja pese kätesi ennen liuoksen valmistamista. On tärkeää, että kätesi ja käytettävät välineet ovat mahdollisimman puhtaat.


   Aseta seuraavat välineet puhtaalle alustalle:

   • kaksi alkoholia sisältävää pumpulituppoa (ei mukana pakkauksessa)

   • yksi Fostimon-kuiva-ainetta sisältävä injektiopullo

   • yksi liuotinampulli

   • yksi ruisku (ei mukana pakkauksessa)

   • yksi neula injektioliuoksen valmistamista varten (ei mukana pakkauksessa)

   • yksi ohut neula ihonalaisen pistoksen antoa varten (ei mukana pakkauksessa).


    Käyttökuntoon saattamine n käyttäe n 1 injektiokuiva-aine pulloa


    Injektion valmistelu:


    1.

    image

    Liuotinampullin yläpäässä on värillinen piste. Tämän merkin kohdalta ampullin kaula katkeaa helpoiten. Napauta ampullin yläosaa varovasti, jotta yläosassa mahdollisesti oleva neste siirtyy ampulliin. Pidä ampullia siten, että värillinen piste osoittaa poispäin ja paina ampullin kaula poikki kuvan mukaisesti. Ampullin katkaisijan tai linan

    käyttö suojaa sormiasi.

    image

    Aseta avattu ampulli puhdistetulle alustalle huolellisesti pystyasentoon.


    Poista neulan suojakorkki. Kiinnitä paksumpi neula ruiskuun.

    Pidä ruiskua toisessa kädessä ja ota avattu liuotinampulli toiseen käteen. Vie neula ampulliin ja vedä kaikki liuotin ampullista ruiskuun.

    Kinnitä neulan suojakorkki. Aseta ruisku varovasti alustalle.


    image

    2.

    Poista injektiokuiva-ainepullosta värillinen muovikorkki työntämällä sitä varovasti ylöspäin.

    Pyyhi kumitulppa desinfiointipyyhkeellä ja anna kuivua.


    3.

    image

    Ota ruisku, poista neulansuojus ja ruiskuta hitaasti liuotin kuiva- ainepulloon kumitulpan keskikohdan läpi.

    Paina mäntä kokonaanalas ja ruiskuta kaikkiliuos kuiva-aineeseen. ÄLÄ RAVISTA, vaan pyörittele varovasti injektiopulloa käsissäsi kunnes kuiva-aine on kokonaan liuennut. Varo pyörittämästä niin tehokkaasti, että pulloon muodostuu vaahtoa.


    4.

    image

    Kun kuiva-aine on liuennut (yleensä liukeneminen tapahtuu välittömästi), vedä liuos hitaastiruiskuun.

    • Kun neula on vielä injektiopullossa, käännä injektiopullo ylösalaisin.

    • Varmista, että neulan kärkion nesteen pinnan alapuolella.

    • Vedä mäntää varovasti vetääksesi kaiken Fostimon-liuoksen ruiskuun.

    • Tarkista, että käyttökuntoon sekoitettu liuos on kirkasta ja väritöntä.


   Suurempien annosten valmistaminen käyttäen useampaa kuiva-ainepulloa


   Jos lääkäri on määrännyt sinulle suuremman annoksen, tarvitset useamman kuin yhden kuiva-ainepullon yhtä liuotinta sisältävää esitäytettyä ruiskua kohti.


   Kun saatat käyttökuntoon useamman Fostimon-pullon, vedä edellä esitetyn vaiheen 4 lopussa ensimmäisen injektiopullon käyttövalmis sisältö takaisin ruiskuun ja ruiskuta se hitaastitoiseen injektiopulloon. Toista vaiheet 2– 4 toisen ja sitä seuraavien pullojen osalta, kunnes olet liuottanut tarvittavan monen injektiopullon sisällön määrättyä annosta varten (enimmäisannoksen 450 IU rajoissa enintään kuusiFostimon 75 IU kuiva-ainepulloa tai kolme Fostimon 150 IU kuiva-ainepulloa).


   Lääkärivoi suurentaa annostasi37,5 IU. Tämä vastaa puolta Fostimon 75 IU kuiva-ainepulloa.


   Tällöin sinun pitää saattaa käyttökuntoonyhden 75 IU injektiopullon sisältö edellä esitettyjen vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti ja vetää puolet (0,5 ml) käyttökuntoon saattamastasi liuoksesta takaisin ruiskuun vaiheen 4 mukaisesti.

   Tämän jälkeen sinulla on kaksi pistettävää liuosta: ensimmäinen liuos, joka on saatettu käyttökuntoon liuottamalla kuiva-aine 1 millilitraan liuotinta, ja toinen liuos, joka sisältää 37,5 IU:ta 0,5 millilitrassa.


   Pistä kumpikin liuos omalla ruiskullaan jäljempänä esitettyjenohjeiden mukaisesti.


   Liuoksen tulee olla kirkas ja väritön.


   Lääkkeenpistäminen ihon alle:


   image

   • Kun ruiskussa on määrätty annos, kiinnitä neulan suojakorkki. Irrota neula ruiskusta ja kiinnitä sen tilalle ohut neula ihon alle annettavaa injektiota varten sekä sen suojakorkki.

   • Paina ohut neula tiukasti kiinni ruiskun säiliöön ja kierrä sitä hiukan varmistaaksesi, että neula on kunnolla kinnittynyt ruiskuun ja että litos on tivis.


    image

    image

   • Poista neulan suojakorkki. Pidä ruiskua siten, että neula osoittaa ylöspäin. Napauta ruiskun kylkeä varovasti, jotta ilmakup lat nousevat sen yläosaan.

   • Paina mäntää varovasti, kunnes neulankärkeen ilmaant uu nestepisara.

   • Älä pistä liuosta, jos siinä on hiukkasia tai se on sameaa.


   Pistoskohta:


   • Lääkäri tai hoitaja on jo neuvonut sinulle, mihin kohtaan pistät lääkkeen. Tavanomaisia kohtia ovat reisi tai alavatsa navan alapuolella.

   • Pyyhi pistoskohta alkoholipitoisella desinfiointipyyhkeellä. Neulan pistämine n ihoon:


    image

    • Purista iho napakasti poimulle. Vie neula toisella kädellä 45 tai 90 asteen kulmassa nopealla liikkeellä ihoon.


     Liuoksen ruiskutta mine n:

   • Ruiskuta liuos ihon alle siten kuin sinulle on opastettu. Älä pistä suoraan verisuoneen. Paina mäntää sisäänpäin hitaasti ja tasaisesti, jotta liuoksen ruiskuttaminen tapahtuu oikein eivätkä ihon kudokset vaurioidu.

   Ruiskuta liuos rauhassa, jotta saat pistettyä sinulle määrätyn liuosmäärän. Kuten liuoksen

   valmistamista koskevissa ohjeissa kerrotaan, lääkärin määräämästä annoksesta riippuen ruiskuun voi myös jäädä injektioliuosta.


   Neulan poistamine n ihosta:

   • Vedä ruisku irti ihosta nopeasti ja paina pistoskohtaa alkoholia sisältävällä pumpulitupolla. Hiero pistoskohtaa varovasti samalla, kun jatkat sen painamista. Tämä auttaa liuoksen leviämistä kudoksiin ja vähentää mahdollisia epämiellyttäviä tuntemuksia.


    Hävitä kaikki käyte tyt välinee t:

    Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Kun injektio on annettu, on kaikki neulat ja tyhjät ruiskut siirrettävä niille soveltuvaan keräysastiaan.


    Jos käytät enemmän Fostimon-valmistetta kuin sinun pitäisi

    Fostimon-valmisteen yliannostuksen vaikutuksia ei tunneta. Yliannostus voi kuitenkin johtaa munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymään (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset). Jos käytät enemmän Fostimon-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


    Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


    Jos unohdat ottaa Fostimon-annoksen

    Käytä annos seuraavalla suunnitellulla pistoskerralla. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


    Jos lope tat Fostimon-valmisteen käytön

    Älä lopeta hoitoa omin päin: Keskustele ensin lääkärin kanssa, jos harkitset lääkkeen käytön lopettamista. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, Fostimon-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Seuraava haittavaikutus on vakava ja ilmaantuessaan vaatii välitöntä hoitoa. Lopeta Fostimon- valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavaa:


  Yleiset (esiintyy 1–10 käyttäjällä 100:sta):

  • munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (ks. lisätietoja kohdasta 2). Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

  Yleiset (esiintyy 1–10 käyttäjällä 100:sta):

  • päänsärky

  • vatsan turvotus

  • ummetus

  • kipu pistoskohdassa.


   Melko harvinaiset (esiintyy 1–10 käyttäjällä 1 000:sta):

  • kilpirauhasen liikatoiminta

  • mielialan vaihtelut

  • väsymys

  • huimaus

  • hengenahdistus

  • nenäverenvuoto

  • pahoinvointi, ruoansulatusvaivat, vatsakipu

  • ihottuma, kutina

  • kuumat aallot

  • virtsarakontulehdus

  • rintojen suureneminen, rintojen kipu

  • vaikeus verenvuotojen tyrehtymisessä.


  Punoitusta, kipua ja mustelmia saattaa esiintyä pistoskohdassa (esiintyvyys tuntematon). Katso kohdasta 2 lisätietoa veritulppien, kohdun ulkopuolisen raskauden, monisikiöraskauden ja keskenmenon riskistä.

  Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi

  haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille taiapteekkihenkilökunnalle.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Fostimon-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Säilytä alle 25 °C. Säilytä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä kotelossa, injektiopullossa ja liuotinampullissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Käyttövalmis injektioliuos on käytettävä välittömästi.


  Käytä Fostimon-valmistetta vain, jos liuos on kirkasta. Käyttövalmiin liuoksen tulee olla kirkas ja väritön.


  Lääkkeitä eitule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Fostimon sisältää

- Vaikuttava aine on urofollitropiini.

Yksiinjektiopullo sisältää 75 IU urofollitropiinia (follikkelia stimuloiva hormoni, FSH): 1 ml valmista liuosta sisältää 75 IU (1 injektiopullo), 150 IU (2 injektiopulloa), 225 IU

(3 injektiopulloa), 300 IU (4 njektiopulloa), 375 IU (5 injektiopulloa) tai450 IU (6 injektiopulloa)

urofollitropiinia liuotettuna 1 ml:aan liuotinta.

Yksiinjektiopullo sisältää 150 IU urofollitropiinia (follikkelia stimuloiva hormoni, FSH): 1 ml valmista liuosta sisältää 150 IU (1 injektiopullo), 300 IU (2 injektiopulloa) tai 450 IU

(3 injektiopulloa) urofollitropiinia liuotettuna 1 ml:aan liuotinta

Spesifinen aktiivisuus in vivo on vähintään 5 000 IU FSH:ta proteiinimilligrammaa kohti.

- Muut aineet ovat:

Injektiokuiva-aine: laktoosimonohydraatti.

Liuotin: natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fostimon on injektiokuiva-aine ja liuotin. 1 pakkaus sisältää injektiokuiva-ainepullon (75 IU tai 150 IU) ja liuotinta sisältävän ampullin (1 ml). Pakkauskoot ovat 1, 5 tai 10 pakkausta.


Injektiokuiva-aine on valkoinen tailuonnonvalkoinen kakkumainen massa. Liuotin on kirkas ja väritön.


Myyntiluvan haltija:

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. Via Martiri di Cefalonia 2 26900 Lodi

Italia


Valmistaja:

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. Via Martiri di Cefalonia 2 26900 Lodi

Italia


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Itävalta: Fostimon Belgia: Fostimon Kypros: Fostimon Tanska: Fostimon Suomi: Fostimon Ranska: Fostimon Luxemburg: Fostimon Irlanti: Fostimon Alankomaat: Fostimon Norja: Fostimon Espanja: Fostipur Ruotsi: Fostimon

Yhdistynyt kuningaskunta: Fostimon


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 16.11.2021