Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Paracetamol Krka
paracetamol

HINNAT

1000 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 1,58 €
Jälleenmyynti: 2,52 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 2,11 €
Jälleenmyynti: 3,37 €
Korvaus: 0,00 €

1000 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,63 €
Jälleenmyynti: 7,38 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Parace tamol Krka 1000 mg table tit

parasetamoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, kapselin muotoisia, toisella puolella on jakouurre kaiverrusten ”10” ja ”00” välissä ja toisella puolella on jakouurre kaiverrusten ”PA” ja ”RA” välissä (21,4 mm pituus x 9,0 mm x 6,9 mm paksuus).

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Paracetamol Krka on saatavana pakkauksissa, jossa on 10 ja 15 tablettia läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.4.2022