Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Alkindi
hydrocortisone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


image

Alkindi 0,5 mg rakeet, avattavat kapselit Alkindi 1 mg rakeet, avattavat kapselit Alkindi 2 mg rakeet, avattavat kapselit Alkindi 5 mg rakeet, avattavat kapselit hydrokortisoni


Varoitus Alkindi-rakeet toimitetaan kapselissa, joka on avattava ennen

käyttöä. Hävitä tyhjä kapseli käytön jälkeen pois lasten ulottuvilta. ÄLÄ niele kapselia – pienet lapset voivat tukehtua.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen antamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele endokrinologin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Alkindin antamista, jos lapsesi


johtuu siitä, että rakeen keskusta ei imeydy suolistoon lääkkeen vapautumisen jälkeen. Tämä ei merkitse sitä, ettei lääke tehoa, eikä sinun tarvitse antaa lapsellesi toista annosta.


Muut lääkevalmisteet ja Alkindi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä, myös ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Alkindi tehoaa, ja tämä saattaa tarkoittaa sitä, että endokrinologin pitää muuttaa lapsesi Alkindi-annosta.


Lääkkeitä, jotka voivat edellyttää lapsesi Alkindi-annoksen suurentamista, ovat mm. seuraavat:


Lääkkeitä, jotka voivat edellyttää lapsesi Alkindi-annoksen pienentämistä, ovat mm. seuraavat:

”INF-5.0”.


Alkindi toimitetaan suuritiheyksisestä polyeteenistä valmistetuissa muovipurkeissa, jotka sisältävät 50 kapselia. Yksi pakkaus sisältää yhden purkin.

Myyntiluvan haltija

Diurnal Europe B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935 A 1181LD Amstelveen

Alankomaat

Puh. +31 (0)20 6615 072

info@diurnal.co.uk


Valmistaja

Delpharm Lille SAS

Parc d'Activités Roubaix-Est 22 rue de Toufflers CS 50070

Lys Lez Lannoy, 59 452

Ranska


Wasdell Europe Limited

IDA Dundalk Science and Technology Park Mullagharlin

Dundalk

Co. Louth, A91 DET0 Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


.