Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Pantozol Control
pantoprazole

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


PANTOZOL Control 20 mg enterotabletit

pantopratsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut.


pantopratsoli voi suurentaa veren metotreksaattipitoisuuksia.


Älä käytä PANTOZOL Control -valmistetta samanaikaisesti muiden sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka vähentävät hapon muodostusta mahassa. Näitä ovat mm. muut protonipumpun estäjät (omepratsoli, lansopratsoli tai rabepratsoli) tai H2-estäjät (esim. ranitidiini, famotidiini).

Voit kuitenkin tarvittaessa käyttää PANTOZOL Control -valmistetta antasidien (esim. magaldraatti, algiinihappo, natriumbikarbonaatti, alumiinihydroksidi, magnesiumkarbonaatti tai niiden yhdistelmä) kanssa.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana tai imetät.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulle tulee haittavaikutuksia, kuten huimausta tai näköhäiriöitä, älä aja autoa äläkä käytä koneita.


PANTOZOL Control sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”.


 1. Miten PANTOZOL Control -valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu annos on yksi tabletti päivässä. Älä ylitä tätä suositeltua 20 mg:n pantopratsolin päiväannosta.


  Ota lääkettä vähintään 2–3 peräkkäisenä päivänä. Lopeta PANTOZOL Control -valmisteen käyttö, kun oireesi ovat loppuneet kokonaan. Refluksi- ja närästysoireet saattavat helpottaa jo yhden päivän PANTOZOL Control -hoidon jälkeen, mutta tämän lääkkeen ei ole tarkoitus tehota välittömästi.


  Jos oireesi eivät helpota sen jälkeen, kun olet käyttänyt tätä lääkettä 2 viikon ajan jatkuvasti, ota yhteyttä lääkäriisi.

  Älä käytä PANTOZOL Control -tabletteja yli 4 viikkoa keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa.


  Ota tabletti ennen ateriaa samaan aikaan joka päivä. Niele tabletti kokonaisena veden kera. Älä pureskele tai riko tablettia.


  Jos otat enemmän PANTOZOL Control -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos olet ottanut suositeltua suuremman annoksen. Jos mahdollista, ota

  lääkkeet ja tämä pakkausseloste mukaasi.


  Jos unohdat ottaa PANTOZOL Control -valmistetta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annos normaalisti seuraavana päivänä, tavanomaiseen aikaan.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Kerro lääkärillesi välittömästi tai ota yhteyttä lähimmän sairaalan ensiapuun, jos sinulle tulee jotain seuraavista vakavista haittavaikutuksista. Lopeta tämän lääkkeen käyttö heti, mutta ota tämä pakkausseloste ja/tai tabletit mukaasi.


  • Vakavia allergisia reaktioita (esiintymistiheys harvinainen: enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

   yliherkkyysreaktiot, nk. anafylaktiset reaktiot, anafylaktinen sokki ja angioedeema. Tyypillisiä oireita ovat kasvojen, huulten, suun, kielen ja/tai kurkun turvotus, joka voi aiheuttaa

   nielemis- tai hengitysvaikeuksia, paukamat (nokkosihottuma), vaikea huimaus, johon liittyy

   hyvin nopea sydämensyke ja runsas hikoilu.


  • Vakavat ihoreaktiot (esiintymistiheys tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

   saatat havaita yhden tai useampia seuraavista – ihottuma, johon liittyy ihon turvotus, rakkulointi

   tai hilseily, ihon irtoaminen ja verenvuoto silmien, nenän, suun tai sukupuolielinten alueella ja yleiskunnon nopea heikkeneminen, tai ihottuma erityisesti auringolle altistuneilla ihoalueilla. Sinulla voi olla lisäksi nivelkipua tai flunssan kaltaisia oireita, kuumetta, imusolmukkeiden turpoamista (esim. kainalossa) ja verikokeissa voidaan todeta tiettyjen valkosolu- ja maksaentsyymiarvojen muutoksia.


  • Muut vakavat reaktiot (esiintymistiheys tuntematon):

   ihon ja silmien keltaisuus (vakavan maksavaurion aiheuttama) tai kuume, ihottuma ja munuaisten suureneminen, joihin liittyy toisinaan virtsaamisen kivuliaisuus, sekä alaselän kipu (vakava munuaistulehdus), joka voi mahdollisesti johtaa munuaisten vajaatoimintaan.


   Muita haittavaikutuksia ovat:

   - Yleisiä haittavaikutuksia (enintään 1 käyttäjällä 10:stä) mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit.


  • Melko harvinaisia haittavaikutuksia (enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

   päänsärky, huimaus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, vatsan turpoaminen ja ilmavaivat, ummetus, suun kuivuminen, kipu ja epämukava tunne vatsassa, ihottuma tai paukamat, kutina, heikotuksen,

   uupumuksen tai yleisen huonovointisuuden tunne, unihäiriöt, verikokeessa havaittava

   maksaentsyymiarvojen suureneminen, lonkka-, ranne- tai selkärankamurtumat.

  • Harvinaisia haittavaikutuksia (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

   makuaistin vääristyminen tai täydellinen makuaistin puuttuminen, näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen, nivelkipu, lihaskipu, painon muutokset, ruumiinlämmön kohoaminen, raajojen turvotus, masennus, veren bilirubiini- ja rasva-arvojen suureneminen (havaitaan verikokeissa), rintojen suurentuminen miehillä, korkea kuume ja jyrkkä pudotus kiertävien granulosyyttien määrässä (havaittavissa verikokein).


  • Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

   ajan ja paikan tajun hämärtyminen, verihiutaleiden määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa tavallista helpommin verenvuotoa tai mustelmia, valkosolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa tavallista helpommin tulehduksia, yhtäaikainen epänormaali puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrän väheneminen (havaittavissa verikokein).


  • Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin) hallusinaatiot, sekavuus (erityisesti jos potilaalla on aiemmin ollut näitä oireita), natriumin, magnesiumin, kalsiumin tai kaliumin määrän väheneminen veressä (ks. kohta 2), ihottuma sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu, kihelmöinti, pistely, polttava tunne tai puutuminen, paksusuolen tulehdus, joka aiheuttaa jatkuvaa vetistä ripulia.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

  haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 3. PANTOZOL Control -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä PANTOZOL Control sisältää