Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Galieve Mint
alginic acid

PAKKAUSSELOSTE


Galieve Mint, oraalisuspensio


Natriumalginaatti Natriumvetykarbonaatti Kalsiumkarbonaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai niin kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Ole erityisen varovainen Galieve Mint -oraalisuspension suhteen

Tämä lääke sisältää natriumia (143 mg / 10 ml) ja kalsiumia (64 mg / 10 ml). Tämän lääkevalmisteen enimmäisvuorokausiannos sisältää 1140 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa). Tämä vastaa 57 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

- Galieve Mint -oraalisuspensio on tarkoitettu ainoastaan lyhytaikaiseen käyttöön, ellei lääkäri toisin määrää. Keskustele lääkkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos tarvitset Galieve

Mint -oraalisuspensiota pidemmän aikaa päivittäin tai jos tarvitset sitä säännöllisesti. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Galieve Mint -oraalisuspensio on luonnonvalkoinen suspensio, joka tuoksuu ja maistuu piparmintulta. Pakkauskoot: 150 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml ja 600 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg Tanska


Valmistaja


RB NL Brands B.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol, Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.03.2021