Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Dexpanthenol ratiopharm
dexpanthenol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide


dekspantenoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

202) ja puhdistettu vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai heikosti kellertävä, homogeeninen, levitettävä emulsiovoide, jolla on villarasvalle ominainen haju.


Alumiiniputki, jossa on polypropyleenikorkki. Pakkauskoot 10 g, 15 g, 30 g ja 100 g. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy PL 67

02631 Espoo

Puh. 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.10.2018.