Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Loratadin SanoSwiss
loratadine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin SanoSwiss 10 mg table tti loratadiini

Yli 30 tabletin pakkauskoot on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia ja diagnoosia valmistetta ei pidä käyttää pidempiä jaksoja. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään muiden kuin allergisten oireiden turha hoito antihistamiinilääkkeellä.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Loratadin SanoSwiss -tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, halkaisijaltaan 8 mm, pyöreitä, litteitä tabletteja, toisella puolella on jakouurre.


Pakkauskoot: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija SanoSwiss UAB Lvovo 25-701

LT-09320 Vilnius Liettua


Valmistaja

Holsten Pharma GmbH Hanstrasse 31-35 Frankfurt am Main Hessen, 60528, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.04.2021