Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Rigevidoncont
levonorgestrel and ethinylestradiol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Rigevidoncont 150 mikrog/30 mikrog päällystetyt tabletit


levonorgestreeli ja etinyyliestradioli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Rigevidoncont on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rigevidoncont-tabletteja

 3. Miten Rigevidoncont-tabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Rigevidoncont-tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Rigevidoncont on ja mihin sitä käyte tään


Rigevidoncont on yhdistelmäehkäisytabletti (yhdistelmäpilleri). Se sisältää pienen määrän kahdenlaisia naishormoneja: etinyyliestradiolia (estrogeeni) ja levonorgestreelia (progestiini eli keltarauhashormoni).

Yhdistelmäehkäisytabletti estää raskaaksi tulon kolmella tavalla. Nämä hormonit

 1. estävät munasolun irtoamisen munasarjasta kerran kuukaudessa (ovulaatio)

 2. paksuntavat kohdunkaulan limaa, jolloin siittiön on vaikeampi päästä munasolun luo

 3. muokkaavat kohdun limakalvoa, jolloin hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen on epätodennäköisempää.


Yleistä

Oikein käytettynä ehkäisytabletti on tehokas palautuva ehkäisymenetelmä. Joissain tapauksissa ehkäisytabletin teho voi kuitenkin heikentyä tai ehkäisytablettien ottaminen tulee lopettaa (ks. jäljempänä). Tällöin sinun pitää joko välttää sukupuoliyhteyttä tai käyttää yhdynnässä ei- hormonaalista lisäehkäisyä (kuten kondomia tai muuta estemenetelmää) tehokkaan ehkäisyn varmistamiseksi.

Muista, että yhdistelmäehkäisytabletit, kuten Rigevidoncont, eivät suojaa sukupuolitaudeilta (esim. AIDS). Vain kondomit auttavat tähän.


Levonorgestreelia ja etinyyliestradiolia, joita Rigevidoncont sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä , apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Rigevidoncont-tabletteja


Älä käytä Rigevidoncont-tabletteja

- jos olet allerginen levonorgestreelille tai etinyyliestradiolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle ainellee (lueteltu kohdassa 6)


Älä käytä Rigevidoncont-tabletteja, jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää, dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää sisältäviä lääkevalmisteita (ks. myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Rigevidoncont).


Mäkikuismaa ei saa käyttää samanaikaisesti Rigevidoncont-tablettien kanssa, koska niiden ehkäisyteho voi heikentyä.


Varoitukse t ja varotoime t

image

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Rigevidoncont-tabletteja. Milloin sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

Ennen kuin voit aloittaa Rigevidoncont-tablettien käytön, lääkäri esittää sinulle kysymyksiä sinun ja lähisukulaistesi terveydentilasta. Lisäksi lääkäri mittaa verenpaineesi ja voi henkilökohtaisen tilanteesi mukaan tehdä myös joitakin muita tutkimuksia.


Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista sairauksista/tiloista, voit käyttää Rigevidoncont-tabletteja vain tarkassa lääkärin valvonnassa, sillä nämä sairaustilat voivat pahentua ehkäisytablettien käytön aikana.


Kerro lääkärille ennen kuin aloitat Rigevidoncont-tablettien ottamisen, jos


VERITULPAT


Yhdistelmäehkäisyvalmisteen, kuten esimerkiksi Rigevidoncont-valmisteen, käyttö lisää riskiäsi saada veritulppa verrattuna niihin, jotka eivät käytä tällaista valmistetta. Harvinaisissa tapauksissa veritulppa voi tukkia verisuonet ja aiheuttaa vakavia haittoja.


Veritulppia voi kehittyä:


Veritulpan kehittymisen riski suurenee sen myötä, mitä enemmän erilaisia sairauksia tai tiloja sinulla on.


Lentomatka (> 4 tuntia) saattaa väliaikaisesti lisätä veritulpan riskiä, erityisesti jos sinulla on jokin toinen luettelossa mainittu riskitekijä.


On tärkeää kertoa lääkärille, jos jokin näistä tiloista koskee sinua, myös vaikka olisit epävarma asiasta. Lääkäri saattaa päättää, että sinun on lopetettava Rigevidoncont-valmisteen käyttö.


Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät

Rigevidoncont-valmistetta, esimerkiksi lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.


VALTIMOVERITULPAT


Mitä voi tapahtua, jos valtimoon kehittyy veritulppa?

Kuten laskimossa oleva veritulppa, valtimoonkin kehittynyt veritulppa voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen.


Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada valtimoveritulpan

On tärkeää huomata, että Rigevidoncont-valmisteen käyttämisestä johtuvan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski on hyvin pieni, mutta se voi suurentua:


Jos yllämainituista tiloista useampi kuin yksi koskee sinua, tai jos yksikin niistä on erityisen vaikea, veritulpan saamisen riski voi olla vieläkin suurempi.


Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät

Rigevidoncont-valmistetta, esimerkiksi aloitat tupakoinnin, lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.

Ehkäisytable tit ja syöpä

Ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin kuin samanikäisillä naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Jos nainen lopettaa ehkäisytablettien käytön, tämä riski alenee siten, että 10 vuotta ehkäisytablettien lopettamisen jälkeen rintasyövän riski on sama kuin naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet ehkäisytabletteja. Ei ole varmaa, suurentavatko ehkäisytabletit rintasyöpäriskiä. On mahdollista, että ehkäisytabletteja käyttäviä naisia tutkitaan useammin, joten rintasyöpä havaitaan aikaisemmin.

Ehkäisytablettien käyttäjillä on raportoitu hyvänlaatuisia ja pahanlaatuisia maksakasvaimia. Maksakasvaimet voivat aiheuttaa hengenvaarallisen vatsansisäisen verenvuodon. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy ylävatsakipuja, jotka eivät parane pian.

Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että ehkäisytablettien pitkäaikaiskäyttäjillä on suurentunut kohdunkaulasyövän riski. Ei ole varmaa, johtuuko tämä suurentunut riski ehkäisytableteista, sillä se voi aiheutua sukupuolikäyttäytymisen ja muiden tekijöiden vaikutuksista.


Psyykkiset häiriöt

Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Rigevidoncont-tabletteja käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.


Säännölliset lääkärintarkastukset

Kun olet aloittanut Rigevidoncont-tablettien käytön, lääkärisi tekee sinulle lääkärintarkastuksen kerran vuodessa. Jos sinulla on jokin ongelma, voit käydä lääkärin vastaanotolla milloin tahansa.


Muut lääkevalmisteet ja Rigevidoncont

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Kerro myös muille sinulle lääkkeitä määrääville lääkäreille ja hammaslääkäreille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Rigevidoncont-tabletteja. He osaavat kertoa, tarvitsetko lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia) ja miten pitkään lisäehkäisyä pitää käyttää.


Älä käytä Rigevidoncont-tabletteja, jos sinulla on hepatiitti C ja käytät lääkevalmisteita, jotka sisältävät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää, dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää, koska nämä valmisteet voivat aiheuttaa maksan toimintakokeiden arvojen kohoamista verikokeissa (kohonnut ALAT-maksaentsyymiarvo).

Lääkäri määrää toisenlaisen ehkäisymenetelmän sinulle ennen kuin hoito näillä lääkevalmisteilla

aloitetaan.

Rigevidoncont-tablettien käyttö voidaan aloittaa uudelleen noin kaksi viikkoa tämän hoidon päättymisen jälkeen. Katso kohta ”Älä käytä Rigevidoncont-tabletteja”.


Jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa Rigevidoncont-valmisteen pitoisuuteen veressä, heikentää Rigevidoncont-tablettien ehkäisytehoa tai aiheuttaa odottamatonta verenvuotoa. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. seuraavien sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet:


Vaikutus laboratoriotutkimuksiin

Jos sinulle tehdään verikokeita, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle , että käytät ehkäisytabletteja, sillä ehkäisytabletit voivat vaikuttaa joidenkin tutkimusten tuloksiin.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Rigevidoncont-tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos tulet raskaaksi tai luulet olevasi raskaana, lopeta Rigevidoncont-tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.


Imetys

Rigevidoncont-tabletteja ei pidä ottaa imetyksen aikana. Jos imetät ja haluaisit käyttää ehkäisytabletteja, keskustele tästä lääkärin kanssa.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa tai käyttää koneita ottaessasi Rigevidoncont-tabletteja.


Rigevidoncont-tabletit sisältävät laktoosia, sakkaroosia, paraoranssia (E110) ja natriumia Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intolerassi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Vihreät vaikuttavaa ainetta sisältämättömät kalvopäällysteiset tabletit (lumetabletit) sisältävät paraoranssia (E110), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.


Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tablettieli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


3. Mite n Rigevidoncont-tabletteja otetaan


Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Jos olet käyttänyt muita ehkäisytabletteja ennen Rigevidoncont-tablettien käytön aloittamista, tiedät varmaankin, että useimmat ehkäisytabletit sisältävät 21 tablettia. Näitä ehkäisytabletteja otetaan yksi tabletti 21 päivän ajan, minkä jälkeen pidetään yhden viikon tablettitauko, jolloin ei oteta yhtään tablettia. Rigevidoncont-tabletteja otetaan eri tavalla. Ensin otetaan 21 vaikuttavaa ainetta sisältävää valkoista tablettia, minkä jälkeen jatketaan ottamalla 7 lumetablettia. Siksi tablettitaukoa ei ole, on vain lumetablettiviikko. Koska tabletteja otetaan yksi joka päivä eikä pakkausten välillä pidetä taukoa, niiden ottaminen muodostuu rutiiniksi ja siten tabletin unohtamisriski on pienempi.


Rigevidoncont-pakkauksessa on kahdenvärisiä tabletteja. Pakkaus sisältää 28 tablettia.


Älä sekoita tabletteja keskenään: ota yksi valkoinen tabletti ensimmäiset 21 päivää ja sen jälkeen yksi vihreä tabletti viimeiset 7 päivää. Aloita sen jälkeen heti uusi läpipainopakkaus (21 valkoista ja

7 vihreää tablettia). Siten pakkausten välissä ei ole taukoa.

Tablettien erilaisen koostumuksen takia on välttämätöntä aloittaa ensimmäisestä tabletista läpipainopakkauksen kohdassa 1, jossa lukee ”Aloita”, ja ottaa tabletti joka päivä. Ota tabletit oikeassa järjestyksessä läpipainopakkaukseen painettujen nuolten ja numeroiden osoittamassa suunnassa.


Läpipainopakkauksen käyttöönotto

Ehkäisytablettien ottamisen seuraamista helpottavat 7 viikonpäivätarranauhaa, joihin on merkitty kaikki 7 viikonpäivää. Valitse se viikonpäivätarranauha, joka alkaa päivästä, jona aloitat tablettien ottamisen. Jos aloitat esimerkiksi keskiviikkona, valitse viikonpäivätarranauha, joka alkaa päivästä ”Ke”.

Aseta tarranauhan ””-merkki läpipainopakkauksessa olevan samanlaisen merkin päälle ja kiinnitä tarranauha kohtaan, joka on rajattu mustilla viivoilla. Päivät ja tabletit asettuvat kohdakkain.

Tämän jälkeen joka tabletin yläpuolelle on merkitty päivä, josta näet, oletko ottanut tabletin sinä päivänä. Ota kaikki 28 tablettia taskupakkaukseen merkityn nuolen osoittamassa järjestyksessä.


Valkoiset tabletit pitää ottaa joka päivä suunnilleen samaan aikaan, tarvittaessa pienen vesimäärän kera, ensimmäisen 21 päivän ajan läpipainopakkaukseen merkityn nuolen osoittamassa järjestyksessä. Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä jatka ottamalla

7 lumetablettia saman läpipainopakkauksen erillisestä ylärivistä. Tabletteja otetaan jatkuvasti. Lääkitystapa auttaa sinua muistamaan tabletin oton aina oikeaan aikaan.


Kuukautiset (tyhjennysvuoto) alkaa yleensä 7 päivän lumetablettijakson aikana. Kuukautiset alkavat tavallisesti toisena tai kolmantena päivänä viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän valkoisen Rigevidoncont-tabletin ottamisen jälkeen. Kun olet ottanut viimeisen vihreän tabletin, aloita suoraan seuraava läpipainopakkaus, vaikka vuoto ei olisi päättynytkään. Tämä tarkoittaa, että seuraava pakkaus aloitetaan aina samana viikonpäivänä kuin aiempi pakkaus aloitettiin, sillä kuukautiset tulevat aina samana päivänä joka kuukausi.


Kun käytät Rigevidoncont-tabletteja ohjeiden mukaisesti, raskautta ehkäisevä vaikutus jatkuu myös niinä 7 päivänä, jolloin otat lumetabletteja.


Ensimmäisen pakkauksen aloittamine nJos lopetat Rigevidoncont-tablettien oton

Voit lopettaa Rigevidoncont-tablettien ottamisen milloin tahansa Jos lopetat Rigevidoncont-tablettien käytön tullaksesi raskaaksi, käytä toista ehkäisymenetelmää, kunnes saat normaalit kuukautiset.

Tällöin lääkärin on helpompi arvioida, milloin lapsi syntyy.


Jos sinulla on vatsatauti

Jos oksennat tai sinulla on ripuli 3–4 tunnin sisällä tabletin ottamisesta, vaikuttavat aineet eivät ole ehkä imeytyneet kokonaan. Tällöin noudatetaan edellä olevia tablettien unohtamista koskevia ohjeita. Jos oksennat tai sinulla on ripulia, käytä toista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia, yhdynnässä vatsataudin aikana ja seuraavan seitsemän päivän ajan.


Jos haluat lykätä tai siirtää kuukautisia

Jos haluat siirtää tai muuttaa kuukautisten alkamispäivää, kysy lääkäriltä neuvoa.


Jos haluat siirtää kuukautisia

Kuukautisia (tyhjennysvuotoa) voi siirtää uuden pakkauksen loppuun, jos jätät vihreät lumetabletit ottamatta ja jatkat seuraavan Rigevidoncont-pakkauksen tableteilla. Tätä ei kuitenkaan suositella. Tänä aikana voi esiintyä läpäisy- tai tiputteluvuotoa. Aloita seuraava pakkauksen toisen pakkauksen lumetablettijakson eli 7 vihreän lumetabletin ottamisen jälkeen.


Jos haluat muuttaa kuukautiste n alkamispäivää

Jos otat ehkäisytabletteja ohjeiden mukaan, kuukautisesi (tyhjennysvuoto) alkavat lumetablettijakson aikana. Jos haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää, voit tehdä sen lyhentämällä lumetablettijaksoa (ei yli 7 päivää!).

Jos esimerkiksi lumetablettijaksosi alkaa tavallisesti perjantaina ja haluat muuttaa

sen tiistaiksi (3 päivää aikaisemmaksi), sinun täytyy aloittaa uusi läpipainopakkaus 3 päivää tavanomaista aikaisemmin. Jos teet lumetablettijaksosta hyvin lyhyen (esimerkiksi korkeintaan

3 päivää), kuukautisesi saattavat jäädä tulematta lumetablettijakson aikana. Tänä aikana voi esiintyä

läpäisy- tai tiputteluvuotoa.

Jos et ole varma miten menetellä, kysy lääkäriltä neuvoa.

Jos sinulla esiintyy ylimääräistä vuotoa

Joillakin naisilla voi esiintyä vähäistä läpäisy- tai tiputteluvuotoa, kun he käyttävät Rigevidoncont-tabletteja, varsinkin ensimmäisten kuukausien aikana. Tästä vuodosta ei tarvitse yleensä huolestua, ja se loppuu päivässä tai parissa. Jatka tablettien ottamista tavalliseen tapaan. Ongelman tulisi hävitä muutaman ensimmäisen pakkauksen jälkeen.

Jos vuodot tulevat uudestaan, kestävät pitkään tai ovat häiritseviä, kerro siitä lääkärille.


Jos kuukautiset jäävät tule matta

Jos olet ottanut kaikki tabletit ohjeen mukaan eikä sinulla ole ollut vatsatautia etkä ole käyttänyt muita lääkkeitä, on hyvin epätodennäköistä, että olet raskaana. Jatka Rigevidoncont-tablettien käyttöä tavalliseen tapaan.


Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, voit olla raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille. Älä jatka tablettien ottamista, ennen kuin olet tehnyt raskaustestin ja saanut lääkäriltä ohjeet.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu mitä tahansa seuraavista angioedeeman oireista: kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia (ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).


  Jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vaikea tai sitkeästi jatkuva, tai jos terveydentilassasi tapahtuu jokin muutos, jonka arvelet voivan johtua Rigevidoncont-valmisteesta, kerro asiasta lääkärille.

  Kaikilla yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on suurentunut laskimoveritulppien (laskimotromboe mbolian) tai valtimoveritulppien (valtimotromboe mbolian) riski. Katso lisätietoja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttämisen riskeistä kohdasta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rigevidoncont-valmistetta”.


  Yleisimmät raportoidut haittavaikutukset (> 10 %) kliinisten tutkimusten ja markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana olivat epäsäännöllinen vuoto ja päänsärky (myös migreeni).


  Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  Emätintulehdus (myös emättimen hiivatulehdus), mielialan muutokset (myös masennus), seksuaalisen halukkuuden muutokset, hermostuneisuus, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, akne, rintojen arkuus, rintojen kipu, rintojen suureneminen ja eritevuoto rinnoista, kivuliaat kuukautiset, kohdunkaulan poikkeavuudet (kohdunkaulan ektropiumin muutos) ja emätineritteen poikkeavuudet, kuukautisten poisjäänti tai niukkuus, nesteen kertyminen/turvotus, painon muutokset.


  Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  Ruokahalun muutokset, kohonnut verenpaine, vatsakrampit, vatsan turvotus, ihottuma, maksaläiskät (kellanruskeat läiskät iholla), jotka saattavat olla pitkäaikaisia, runsas karvankasvu, hiustenlähtö, seerumin rasvapitoisuuksien muutokset (myös liiallinen triglyseridipitoisuus).


  Harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

  Vaikea allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio, johon liittyy hyvin harvinaisissa tapauksissa nokkosihottuma, kasvojen tai kielen turvotus, vaikeat verenkiertoelimistön ja hengityselinten häiriöt), glukoosi-intoleranssi, piilolinssien aiheuttama silmien ärsytys, ihon keltaisuus, ihon kyhmyruusu (kivuliaat, punoittavat ihokyhmyt), haitallisia veritulppia laskimossa tai valtimossa, esimerkiksi:

  • jalassa tai jalkaterässä (ts. syvä laskimotukos)

  • keuhkoissa (ts. keuhkoembolia)

  • sydänkohtaus

  • aivohalvaus, pieniä tai ohimeneviä aivohalvausta muistuttavia oireita (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA)

  • veritulppia maksassa, vatsassa/suolistossa, munuaisissa tai silmässä.

  Veritulpan mahdollisuus saattaa olla suurempi, jos sinulla on tätä riskiä suurentavia sairauksia tai tiloja (ks. kohdasta 2 lisätietoja veritulppien riskiä lisäävistä tiloista tai sairauksista ja veritulpan oireista).


  Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  Hyvän- tai pahanlaatuiset maksakasvaimet, lupuksen (immuunijärjestelmän sairaus) paheneminen, verisairaus porfyrian paheneminen, korean (pakkoliikkeitä aiheuttavan sairauden) paheneminen, näköhermon tulehdus, veritulpat silmän verisuonissa, suonikohjujen paheneminen, paksusuolitulehdus (iskeeminen koliitti), haimatulehdus, sappirakkovaivat (myös sappikivet), erythema multiforme (ihottuma, johon liittyy maalitaulun muotoinen punoitus tai haavaumia), hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS, munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö), seerumin folaattipitoisuuden pieneneminen.


  Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  Tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus), maksavaurio (esim. maksatulehdus, maksan toimintahäiriö).


  Ennen verikokeiden ottoa

  Kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunna lle käyttäväsi ehkäisytabletteja, sillä ehkäisytabletit saattavat vaikuttaa joidenkin kokeiden tuloksiin.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 2. Rigevidoncont-tablettien säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 °C.

  Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Rigevidoncont sisältää

Vaikuttavat aineet ovat levonorgestreeli ja etinyyliestradioli. Yksi valkoinen päällystetty tabletti sisältää 150 mikrogrammaa levonorgestreelia ja 30 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

Muut aineet ovat.


Vaikuttavaa ainetta sisältävät tabletit:

Tabletin ydin:

kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti, talkki, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti. Päällyste:

kolloidinen vedetön piidioksidi, talkki, sakkaroosi, kalsiumkarbonaatti, titaanidioksidi (E171), kopovidoni K-28, makrogoli 6000, kopovidoni K-30, karmelloosinatrium.


Lumetabletit:

Tabletin ydin:

vedetön laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti.

Päällyste:

povidoni K-90, titaanidioksidi (E171), makrogoli 6000, sakkaroosi, indigokarmiini alumiinilakka (E132), kinoliinikeltainen alumiinilakka (E104), natriumbentsoaatti (E211), paraoranssi alumiinilakka (E110), talkki, kalsiumkarbonaatti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Vaikuttavaa ainetta sisältävät tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia sokeripäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on noin 6 mm.


Lumetabletit ovat vihreitä, pyöreitä, kaksoiskuperia sokeripäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on noin 7 mm.


Rigevidoncont päällystetyt tabletit on pakattu PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksiin. Läpipainopakkaukset on pakattu kartonkipakkauksiin. Jokaisessa pakkauksessa on myös pakkausseloste, säilytyspussi ja viikonpäivätarroja.

Jokainen pakkaus sisältää 1, 3, 6 tai 13 kalenteripakkausta, joissa on 21 vaikuttavaa ainetta sisältävää

päällystettyä tablettia + 7 päällystettyä lumetablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest Unkari


Lis ätie toja antaa:

Gedeon Richter Nordics AB Norra Stationsgatan 61

113 43 Stockholm Ruotsi


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissajäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Belgia: Levorichter 30 Continu Tanska: Rigevidon 28

Suomi: Rigevidoncont

Ruotsi: Rigevidoncont


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

18.06.2021