Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Otezla
apremilast

HINNAT

10 mg + 20 mg + 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 4 + 4 + 19

Tukkukauppa: 296,82 €
Jälleenmyynti: 392,67 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 56

Tukkukauppa: 615,62 €
Jälleenmyynti: 785,21 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Otezla 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Otezla 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset Otezla 30 mg tabletit, kalvopäällysteiset apremilasti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan


 1. Mitä Otezla on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Otezla-valmistetta

 3. Miten Otezla-valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Otezla-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Otezla on ja mihin sitä käytetään Mitä Otezla on

  Otezla sisältää vaikuttavana aineena apremilastia. Apremilasti kuuluu niin kutsuttuihin fosfodiesteraasi 4:n estäjiin, jotka auttavat lievittämään tulehdusta.


  Mihin Otezla-valmistetta käytetään


  Otezla-valmistetta käytetään aikuisille seuraavien sairauksien hoitoon:

  • Aktiivinen psoriaasiartriitti – jos et voi käyttää toisentyyppistä, tautiprosessia hidastaviin reumalääkkeisiin kuuluvaa lääkettä (DMARD-lääkettä) tai silloin kun olet kokeillut tällaista lääkettä, mutta se ei tehonnut.

  • Keskivaikea tai vaikea krooninen läiskäpsoriaasi – jos et voi käyttää jotakin seuraavista hoidoista tai kun olet kokeillut jotakin näistä hoidoista, mutta se ei tehonnut:

   • valohoito – hoito, jossa tietyille ihoalueille annetaan ultraviolettivaloa

   • systeeminen hoito – hoito, joka vaikuttaa tietyn, paikallisen alueen sijaan koko elimistöön, esim. siklosporiini, metotreksaatti tai psoraleeni.

  • Behçetin tauti (BD) – tätä tautia sairastavien yleisen ongelman, suun haavaumien, hoitoon.


   Mikä psoriaasiartriitti on


   Psoriaasiartriitti on nivelten tulehdussairaus, johon liittyy yleensä myös psoriaasi, joka on ihon tulehdussairaus.


   Mikä läiskäpsoriaasi on


   Psoriaasi on ihon tulehdussairaus, joka voi aiheuttaa ihoon punoittavia, hilseileviä, paksuuntuneita, kutisevia, kivuliaita läiskiä. Se voi vaikuttaa myös päänahkaan ja kynsiin.

   Mikä Behçetin tauti on


   Behçetin tauti on harvinainen tulehdussairaus, joka vaikuttaa moniin kehon osiin. Yleisin ongelma on suun haavaumat.


   Miten Otezla toimii


   Psoriaasiartriitti, psoriaasi ja Behçetin tauti ovat yleensä elinikäisiä sairauksia eikä niitä voida tällä hetkellä parantaa. Otezla vaikuttaa vähentämällä tulehdusprosessiin osallistuvan

   fosfodiesteraasi 4 -entsyymin aktiivisuutta elimistössä. Otezla voi tämän entsyymin aktiivisuutta vähentämällä lievittää psoriaasiartriittiin, psoriaasiin ja Behçetin tautiin liittyvää tulehdusta ja lievittää siten näiden sairauksien oireita ja löydöksiä.


   Psoriaasiartriitin hoidossa Otezla vähentää nivelten turvotusta ja kipua sekä saattaa parantaa yleistä fyysistä toimintakykyä.


   Psoriaasin hoidossa Otezla vähentää ihon psoriaasiläiskiä sekä lievittää muita sairauden oireita ja löydöksiä.


   Behçetin taudissa Otezla-hoito vähentää suun haavaumien määrää ja voi parantaa ne pysyvästi. Se voi myös vähentää haavaumiin liittyvää kipua.


   Otezla-valmisteen on osoitettu myös parantavan psoriaasia, psoriaasiartriittia ja Behçetin tautia sairastavien elämänlaatua. Elämänlaadun paranemisella tarkoitetaan, että sairaus vaikuttaa aiempaa vähemmän esim. päivittäisiin toimiin ja ihmissuhteisiin.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Otezla-valmistetta Älä ota Otezla-valmistetta

  • jos olet allerginen apremilastille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.


   Varoitukset ja varotoimet


   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Otezla-valmistetta.


   Masennus ja itsemurha-ajatukset


   Kerro lääkärille ennen Otezla-hoidon aloittamista, jos sinulla on paheneva masennus, johon liittyy itsemurha-ajatuksia.


   Sinun tai hoitajasi pitää myös kertoa lääkärille välittömästi kaikista muutoksista käyttäytymisessä tai mielialassa, masennuksen tuntemuksista ja itsemurha-ajatuksista, joita sinulla saattaa olla Otezla- valmisteen ottamisen jälkeen.


   Vaikeat munuaisongelmat


   Jos sinulla on vaikeita munuaisongelmia, annos on erilainen – katso kohta 3.


   Jos olet alipainoinen


   Keskustele lääkärin kanssa, jos painosi putoaa tahattomasti Otezla-hoidon aikana.

   Suolisto-ongelmat


   Jos sinulla esiintyy vaikeaa ripulia, pahoinvointia tai oksentelua, käänny lääkärin puoleen.


   Lapset ja nuoret


   Otezla-valmistetta ei ole tutkittu lapsilla ja nuorilla, joten sitä ei suositella lapsille ja enintään 17-vuotiaille nuorille.


   Muut lääkevalmisteet ja Otezla


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä sekä rohdosvalmisteita. Syy tähän on, että Otezla saattaa muuttaa joidenkin muiden lääkkeiden vaikutuksia, ja jotkut muut lääkkeet saattavat myös muuttaa Otezla-valmisteen vaikutusta.


   On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Otezla-valmisteen ottamista, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:


  • rifampisiini – tuberkuloosin hoitoon käytettävä antibiootti

  • fenytoiini, fenobarbitaali ja karbamatsepiini – kouristuskohtausten tai epilepsian hoitoon käytettäviä lääkkeitä

  • mäkikuisma – lievän ahdistuksen ja masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste.


   Raskaus ja imetys


   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   Otezla-valmisteen vaikutuksista raskauden aikana on vähän tietoa. Et saa tulla raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana. Käytä Otezla-hoidon aikana tehokasta ehkäisyä.

   Ei tiedetä, erittyykö tätä lääkettä ihmisen rintamaitoon. Älä käytä Otezla-valmistetta, kun imetät.


   Ajaminen ja koneiden käyttö


   Otezla-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.


   Otezla sisältää laktoosia


   Otezla sisältää laktoosia (eräänlaista sokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri- intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 3. Miten Otezla-valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Kuinka paljon lääkettä otetaan


  • Kun aloitat Otezla-valmisteen ottamisen ensimmäistä kertaa, saat hoidonaloituspakkauksen, joka sisältää kaikki seuraavassa taulukossa luetellut annokset.

  • Hoidonaloituspakkauksessa on selkeät merkinnät, jotta osaat varmasti ottaa oikean tabletin oikeaan aikaan.

  • Hoitosi alkaa pienellä annoksella, jota suurennetaan vähitellen (titrataan) ensimmäisten 6 hoitopäivän aikana.

  • Hoidonaloituspakkaus sisältää riittävästi tabletteja myös 8 päivän hoitoon suositusannoksia käytettäessä (hoitopäivät 7–14).

  • Otezla-valmisteen suositusannos titrausvaiheen jälkeen on 30 mg kaksi kertaa päivässä: yksi 30 mg:n annos aamulla ja yksi 30 mg:n annos illalla noin 12 tunnin välein ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

  • Yhden päivän kokonaisannos on siis 60 mg. Suositusannos saavutetaan 6. hoitopäivän lopussa.

  • Kun olet saavuttanut suositusannoksen, sinulle määrätään ainoastaan tabletteja, joiden vahvuus on 30 mg. Annoksen suurentaminen vähitellen eli titrausvaihe on tarpeen vain kerran. Sitä ei tarvitse toistaa, vaikka aloittaisit hoidon myöhemmin uudelleen.


   Päivä

   Aamuannos

   Ilta-annos

   Päivän kokonaisannos

   Päivä 1

   10 mg (vaaleanpunainen)

   Älä ota annosta

   10 mg

   Päivä 2

   10 mg (vaaleanpunainen)

   10 mg (vaaleanpunainen)

   20 mg

   Päivä 3

   10 mg (vaaleanpunainen)

   20 mg (ruskea)

   30 mg

   Päivä 4

   20 mg (ruskea)

   20 mg (ruskea)

   40 mg

   Päivä 5

   20 mg (ruskea)

   30 mg (beige)

   50 mg

   Päivä 6–

   30 mg (beige)

   30 mg (beige)

   60 mg


   Henkilöt, joilla on vaikeita munuaisvaivoja


   Jos sinulla on vaikeita munuaisvaivoja, Otezla-valmisteen suositusannos on 30 mg kerran päivässä (aamuannos). Lääkäri kertoo sinulle, miten annosta suurennetaan, kun aloitat Otezla-valmisteen ottamisen ensimmäistä kertaa.


   Miten ja milloin Otezla-valmistetta otetaan


  • Otezla otetaan suun kautta.

  • Niele tabletit kokonaisina, mieluiten veden kanssa.

  • Voit ottaa tabletit joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

  • Ota Otezla-valmistetta suunnilleen samaan kellonaikaan joka päivä; yksi tabletti aamulla ja yksi tabletti illalla.


   Jos sairautesi ei ole lieventynyt kuuden kuukauden hoidon jälkeen, käänny lääkärin puoleen.


   Jos otat enemmän Otezla-valmistetta kuin sinun pitäisi


   Jos otat enemmän Otezla-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota yhteys lääkäriin tai hakeudu suoraan sairaalaan. Ota lääkepakkaus ja tämä pakkausseloste mukaasi.


   Jos unohdat ottaa Otezla-valmistetta


  • Jos unohdat ottaa Otezla-annoksen, ota se heti, kun muistat. Jos pian on kuitenkin jo seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta ja ota seuraava annos normaaliin aikaan.

  • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos lopetat Otezla-valmisteen oton


  • Jatka Otezla-valmisteen käyttöä, kunnes lääkäri kehottaa sinua lopettamaan.

  • Älä lopeta Otezla-valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Vakavat haittavaikutukset – masennus ja itsemurha-ajatukset


  Kerro lääkärille välittömästi kaikista muutoksista käyttäytymisessä tai mielialassa, masennuksen tuntemuksista, itsemurha-ajatuksista tai itsemurhakäyttäytymisestä (tämä on melko harvinaista).


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

  • ripuli

  • pahoinvointi

  • päänsärky

  • ylähengitystieinfektiot, kuten flunssa, nuha, nenän sivuontelotulehdus.


   Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

  • yskä

  • selkäkipu

  • oksentelu

  • väsymyksen tunne

  • mahakipu

  • ruokahaluttomuus

  • tihentynyt ulostustarve

  • unettomuus

  • ruoansulatusvaivat tai närästys

  • keuhkoputkien tulehdus ja turpoaminen (bronkiitti)

  • flunssa (nasofaryngiitti)

  • masennus

  • migreeni

  • jännityspäänsärky.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

  • ihottuma

  • nokkosihottuma

  • painon lasku

  • allerginen reaktio

  • suoliston tai mahalaukun verenvuoto

  • itsemurha-ajatukset tai -käyttäytyminen.


   Tuntemattomat haittavaikutukset (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • vaikea allerginen reaktio (oireisiin saattaa kuulua kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turvotus, joka voi johtaa hengitys- tai nielemisvaikeuksiin).


   Jos olet 65-vuotias tai sitä vanhempi, voit olla suuremmassa vaarassa saada komplikaationa vaikean ripulin, pahoinvointia ja oksentelua. Jos suolisto-ongelmat ovat vaikeita, keskustele lääkärin kanssa.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen


   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Otezla-valmisteen säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa, taitettavassa levyssä tai rasiassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Säilytä alle 30 °C.

  • Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat lääkepakkauksen vahingoittuneen tai huomaat siinä aiemman avaamisen merkkejä.


   Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Otezla sisältää

Vaikuttava aine on apremilasti.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Alankomaat

Myyntiluvan haltija Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Alankomaat


image

Valmistaja Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgia


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Yksityiskohtaista ja päivitettyä tietoa tästä lääkkeestä on saatavissa skannaamalla ulkopakkaukseen merkitty QR-koodi älypuhelimella. Samat tiedot ovat saatavissa myös seuraavasta verkkosivustosta: www.otezla-eu-pil.com.


.