Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Detrusitol SR
tolterodine

HINNAT

4 mg depotkapseli, kova 30

Tukkukauppa: 16,57 €
Jälleenmyynti: 25,62 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg depotkapseli, kova 100

Tukkukauppa: 42,30 €
Jälleenmyynti: 63,83 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


De trusitol SR 2 mg ja 4 mg kovat depotkapselit


tolterodiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Muita ilmoitettuja reaktioita ovat vaikeat allergiset reaktiot, sekavuus, aistiharhat, kiihtynyt sydämensyke, ihon punehtuminen, närästys, oksentelu, angioedeema, ihon kuivuminen ja ajan- ja paikantajun hämärtyminen (desorientaatio). Lisäksi on ilmoitettu dementiaoireiden pahenemista potilailla, jotka saavat hoitoa dementiaan.


Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. De trusitol SR -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä/pahvikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä alle 25 ºC.


  Kapselipurkki: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Läpipainopakkaus: Säilytä läpipainoliuskat pahvikotelossa.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä De trusitol SR sisältää

Detrusitol SR 2 mg depotkapseleiden vaikuttava aine on tolterodiini. Yksi kapseli sisältää 2 mg tolterodiinitartraattia, joka vastaa 1,37 mg tolterodiinia.

Detrusitol SR 4 mg depotkapseleiden vaikuttava aine on tolterodiini. Yksi kapseli sisältää 4 mg tolterodiinitartraattia, joka vastaa 2,74 mg tolterodiinia.


Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: Sokerirakeita (sakkaroosi ja maissitärkkelys) (ks. kohta 2 ”Detrusitol SR sisältää sakkaroosia (sokerityyppi))”, hypromelloosi, Surelease E-7-19010 (etyyliselluloosa, keskipitkäketjuiset triglyseridit ja öljyhappo).

Kapselin kuori: Liivate ja väriaineet. Väriaineet:

Sinivihreä 2 mg depotkapseli: Indigokarmiini (E 132), titaanidioksidi (E 171) ja keltainen rautaoksidi

(E 172).

Sininen 4 mg depotkapseli: Indigokarmiini (E 132) ja titaanidioksidi (E 171).


Painoväri: Sellakka (E 904), titaanidioksidi (E 171), propyleeniglykoli (E 1520) ja simetikoni.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Detrusitol SR on kova depotkapseli, joka otetaan kerran vuorokaudessa.


Detrusitol SR 2 mg depotkapselit ovat sinivihreitä ja niissä on valkoinen painatus (symboli ja ‘2’).

Detrusitol SR 4 mg depotkapselit ovat sinisiä ja niissä on valkoinen painatus (symboli ja ‘4’).


Detrusitol SR 2 mg ja 4 mg depotkapseleista on saatavana seuraavat pakkauskoot: Läpipainopakkaukset, joissa on

− 7 depotkapselia

− 14 depotkapselia

− 28 depotkapselia

− 49 depotkapselia

− 84 depotkapselia

− 98 depotkapselia

− 280 depotkapselia

Kapselipurkissa on 30, 100 tai 200 kapselia.

Saatavilla olevat sairaalapakkaukset: 80, 160 ja 320 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel Alankomaat


Paikallinen edustaja

Viatris Oy

Puh. 020 720 9555(09) 430 040


Valmistaja

Pfizer Italia S.r.l.

Localitá Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.5.2022.