Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Bramitob
tobramycinPAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Bramitob 300 mg sumutinliuos tobramysiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Varmista järjestys myös lääkäriltäsi.


Bramitob tulee ottaa puhtaalla ja kuivalla, toistuvaan käyttöön tarkoitetulla PARI LC PLUS tai PARI LC SPRINT -sumuttimella (vain henkilökohtaiseen käyttöön) ja sopivalla kompressorilla. Kysy lääkäriltäsi tai fysioterapeutiltasi neuvoa siitä, mitä kompressoria sinun tulee käyttää.


Bramitob kerta-annospakkaus tulee avata juuri ennen käyttöä. Ylijäävä liuos, jota ei käytetä välittömästi, tulee hävittää.


Annostus

  1. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Bramitob sisältää


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Bramitob on kirkas, kellertävä liuos.

Bramitob-sumutinliuos on saatavana 4 ml:n kerta-annospakkauksissa. Yhdessä foliopussissa on 4 kerta- annospakkausta. Pakkauskoot: 4, 16, 28 tai 56 kerta-annospakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija: Chiesi Farmaceutici S.p.A., 26/A Via Palermo, 43122 Parma, Italia Paikallinen edustaja: Chiesi Pharma AB, Klara Norra kyrkogata 34, SE-111 22, Stockholm, Ruotsi

Valmistajat: Chiesi Farmaceutici S.p.A., 26/A Via Palermo, 43122 Parma, Italia tai Genetic S.p.A., Contrada Canfora, 84084 Fisciano (Italia).


Tällä lääkevalmiste ella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltio issa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Bramitob

Tshekki: Bramitob Tanska: Bramitob Suomi: Bramitob Saksa: Bramitob Kreikka: Bramitob Unkari: Bramitob Irlanti: Bramitob Italia: Tobrineb

Alankomaat: Bramitob Norja: Bramitob Puola: Bramitob Portugali: Bramitob Slovakia: Bramitob Espanja: Bramitob Ruotsi: Bramitob

Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti): Bramitob


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 03.01.2022