Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Oftan A-Pant
retinol


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


OFTAN A-PANT -silmävoide

A-vitamiini (retinolipalmitaatti) ja dekspantenoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Täs s ä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan A-Pant -silmävoide on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan A-Pant -silmävoidetta

 3. Miten Oftan A-Pant -silmävoidetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Oftan A-Pant -silmävoiteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Oftan A-Pant –silmävoide on ja mihin sitä käytetään


  Silmävoide sisältää rasvaliukoista A-vitamiinia ja dekspantenolia, joka on B-vitamiineihin kuuluvan pantoteenihapon johdos. Nämä aineet edistävät sidekalvon ja sarveiskalvon uusiutumista ja nopeuttavat silmän pinnan vaurioiden paranemista. Lisäksi lääke kostuttaa ja voitelee silmän pintaa.

  Oftan A-Pant -silmävoidetta käytetään side- ja sarveiskalvon hoitoon vierasesineen poiston jälkeen ja silmän pinnan haavaumien hoitoon. Sitä käytetään myös kuivasilmäisyyteen sekä muiden kuin bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon.


  Ilman lääkemääräystä Oftan A-Pantia käytetään kuivien silmien kostuttamiseen ja kuivista silmistä johtuvien oireiden hoitoon. Kuivasilmäisyyden oireita ovat muun muassa silmien arkuus, kuivuus, kirvely, polttelu, ärsytys ja vetistely. Oftan A-Pant silmävoidetta voidaan käyttää silmien kostuttamiseen ja suojaamiseen myös tiloissa, jotka estävät silmän sulkeutumisen.

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan A-Pant -silmävoidetta Älä käytä Oftan A-Pant -silmävoidetta

  - jos olet allerginen A-vitamiinille, dekspantenolille, villa-alkoholeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


  Varoitukset ja varotoimet

  Oftan A-Pant -silmävoidetta ei tule yksinään käyttää märkivän silmätulehduksen hoitoon. Älä käytä piilolinssejä, kun käytät Oftan A-Pant -silmävoidetta.


  Muut lääkevalmisteet ja Oftan A-Pant

  Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät vaikuta Oftan A-Pant -silmävoiteen tehoon.

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


  Raskaus ja imetys

  Oftan A-Pant -silmävoidetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Noudata lääkärin antamaa

  annostusohjetta.

  Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Oftan A-Pant -silmävoiteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.


 3. Miten Oftan A-Pant -silmävoidetta käytetään


Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan A-Pant -silmävoidetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on noin 1 cm voidetta sairaaseen silmään/sairaisiin silmiin useita kertoja vuorokaudessa.


Kun avaat voideputken ensimmäistä kertaa

Voideputkessa on valkoinen muovinen sinettirengas, joka kiinnittää korkin voideputkeen. Sinetti pitää poistaa ennen ensimmäistä käyttöä. Avaa sinetti vetämällä korkin ympärillä, lähellä voideputken kaulaa olevasta valkoisesta, nauhamaisesta sinettirenkaan päästä. Kierrä sinetti kokonaan irti.


Ennen annostelua:


Annostelu:

 1. Avaa voideputki. Vältä koskettamasta voideputken kärjellä mihinkään.


  image

 2. Vedä alaluomea alaspäin, aseta voidetuubin pää luomi-rakoon luomen suuntaisesti ja katso ylös.


 3. Varo koskettamasta ripsiä tai silmää. Annostele voidetta noin 1 cm tuubista alaluomen ja silmän väliin.


 4. Sulje silmä ja räpyttele niin, että voide leviää tasaisesti silmään. Sulje voideputki.


Jos käytät sekä silmätippoja että silmävoidetta, laita voide viimeisenä.


Jos käytät enemmän Oftan A-Pant -silmävoidetta kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen ei tiedetä aiheuttaneen oireita.

Jos unohdat käyttää Oftan A-Pant -silmävoidetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan A-Pant -silmävoide on yleensä hyvin siedettyä. Voiteen laiton yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä

  ja näön sumenemista. Yliherkkyys villa-alkoholeille voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita kuten

  kosketusihottumaa.

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


 2. Oftan A-Pant -silmävoiteen säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Säilytä jääkaapissa (2- 8).

  • Ei saa jäätyä.

  • Avattua voideputkea voi säilyttää alle 25C :ssa.

  • Avatun voideputken kelpoisuusaika on 28 päivää.

  • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Oftan A-Pant -silmävoide sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vaalea, pehmeä, läpikuultava voide. Polyfoil voideputki. Pakkauskoko: 3,5 g.


Myyntiluvan haltija


Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere


Valmistaja


Santen Oy Kelloportinkatu 1 33100Tampere


Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22 00071 Pomezia (Rome) ITALIA


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.02.2020