Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Xromi
hydroxycarbamide

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Xromi 100 mg/ml oraaliliuos

hydroksikarbamidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  1. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Xromi sisältää

Vaikuttava aine on hydroksikarbamidi. Yksi millilitra liuosta sisältää 100 mg hydroksikarbamidia.


Muut aineet ovat ksantaanikumi, sukraloosi (E955), mansikkamakuaine, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi. Ks. kohta 2 ”Xromi sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia”.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Xromi on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen oraaliliuos. Se toimitetaan 150 ml:n lasipulloissa, joissa on turvasuljin. Jokaisessa pakkauksessa on yksi pullo, pulloadapteri ja kaksi annosteluruiskua (punainen ruisku, jossa on 3 ml:n asteikko, ja valkoinen ruisku, jossa on 12 ml:n asteikko).

Lääkäri tai apteekkihenkilökunta neuvoo, mitä ruiskua käytetään. Tämä riippuu määrätystä annoksesta.


Myyntiluvan haltija

Nova Laboratories Ireland Limited 3rd Floor

Ulysses House

Foley Street, Dublin 1 D01 W2T2

Irlanti


Valmistaja

Pronav Clinical Ltd. Unit 5

Dublin Road Business Park Carraroe, Sligo

F91 D439

Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


.eu