Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Recipect
opium derivatives and expectorants

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Recipect oraaliliuos

kodeiinifosfaattihemihydraatti ja guaifenesiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko

Recipect on hieman samea, ruskea liuos. Pakkauskoko: 150 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Volttikatu 8

70700 Kuopio


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 11.5.2021