Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Oltar
glimepiride

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Oltar 3 mg table tit

glimepiridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oltar 3 mg on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oltar 3 mg -tabletteja

 3. Miten Oltar 3 mg -tabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Oltar 3 mg -tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Oltar 3 mg on ja mihin sitä käyte tään


  Oltar sisältää vaikuttavana aineena glimepiridiä.

  Oltar kuuluu veren sokeripitoisuutta laskevien lääkkeiden ryhmään (suun kautta otettava diabeteslääke).


  Oltaria käytetään aikuisille tyypin 2 (aikuistyypin) diabeteksen hoitoon, kun pelkkä ruokavalio, painonpudotus ja liikunta eivät tuota riittävää hoitotulosta.


  Glimepiridia , jota Oltar sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Oltar 3 mg -table tteja Älä ota Oltar 3 mg -table tte ja

  • jos olet allerginen glimepiridille, muille saman ryhmän lääkeaineille (sulfonyyliureat ja sulfonamidit) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos sinulla on todettu insuliinista riippuva (tyypin 1) diabetes

  • jos sinulla on ketoasidoosi (happamuuden lisääntyminen elimistössä)

  • jos olet unelias ja olet menettänyt tajuntasi verensokerin suuren kohoamisen seurauksena (diabeettinen kooma)

  • jos sinulla on munuaisten tai maksan vaikea toiminnanvajaus, on tarpeen aloittaa insuliinihoito.


  Älä ota tätä lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oltar 3 mg -tabletteja.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oltar 3 mg:n tabletteja.

  Sinun pitää noudattaa lääkärisi määräämää hoito-ohjelmaa asianmukaisen verensokeritason saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että tablettien ottamisen lisäksi sinun pitää noudattaa ruokavaliota, harrastaa liikuntaa ja laihduttaa tarvittaessa. Huolehdi myös siitä, että verensokeri (ja mahdollisesti virtsan sokeri) määritetään säännöllisesti lääkärin määräämällä tavalla.


  Hemoglobiinitason alenemista ja punasolujen hajoamista (hemolyyttinen anemia) voi esiintyä potilailla, joilla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi-entsyymin puutos.


  Laboratoriokokeet

  Glimepiridihoidon aikana verensokerin säännöllinen seuranta on välttämätöntä. Lääkäri voi myös lähettää sinut laboratoriokokeisiin verisolujen määrän sekä maksan toiminnan seuraamiseksi.


  Tärkeää tietoa hypoglykemiasta (matala verensokeri)

  Muutamana viikkona hoidon aloittamisen jälkeen voi matalan verensokerin (hypoglykemian) riski olla suurentunut, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että lääkäri seuraa tilaasi huolellisesti.


  Seuraavat tekijät voivat lisätä hypoglykemiariskiä:

  Verensokeri voi laskea jos:

  • aterioit epäsäännöllisesti tai jätät aterioita kokonaan väliin

  • paastoat

  • olet aliravittu

  • muutat ruokavaliotasi

  • lisäät liikuntaa, etkä syö riittävästi hiilihydraatteja lisääntyneen tarpeen kattamiseksi

  • käytät alkoholia, varsinkin, jos samalla jätätä aterioita väliin

  • otat muita lääkkeitä tai luontaisvalmisteita samanaikaisesti

  • otat suuria annoksia glimepiridiä

  • sinulla on tiettyjen hormonien puutostila (esim. kilpirauhasen, aivolisäkkeen tai lisämunuaisten toimintahäiriö)

  • sinulla on munuaisten vajaatoiminta

  • sinulla on vakava maksan vajaatoiminta

  • et noudata lääkärin antamia tai tässä pakkausselosteessa esitettyjä ohjeita.


  Kerro lääkärille, jos sinulla on tällaisia riskejä, jotta hän voi joko muuttaa glimepiridin annostusta tai muuttaa tarvittaessa koko hoito-ohjelmaa.


  Hypoglykemiaan viittaavat oireet

  Seuraavat oireet voivat olla merkki alhaisesta verensokerista (hypoglykemiasta):

  päänsärky, nälkä, uupumus, pahoinvointi, oksentelu, väsymys, uneliaisuus, unihäiriöt, levottomuus, aggressiivisuus, keskittymisvaikeudet, heikentynyt valppaus ja pidentynyt reaktioaika, masennus, sekavuus, puhe- ja näköhäiriöt, puhekyvyttömyys, vapina, halvaus, tuntohäiriöt, heitehuimaus ja avuttomuus.

  Seuraavia oireita saattaa myös esiintyä: hikoilu, hikinen iho, tuskaisuus, sydämen sykkeen nopeutuminen, korkea verenpaine, sydämentykytys, äkillinen rintakipu, joka saattaa säteillä lähialueille (angina pectoris) ja sydämen rytmihäiriöt.


  Jos verensokeri laskee edelleen, saattaa esiintyä vaikeaa sekavuutta, aivoperäisiä kouristuksia, itsensä hallinnan menetys, pinnallista hengitystä ja sydämen syke saattaa laskea, ja voit menettää tajuntasi. Jos verensokeri on laskenut huomattavan paljon, tila saattaa muistuttaa aivohalvausta.


  Alhaisen verensokerin ennakko-oireet saattavat puuttua tai olla lievempiä tai kehittyä hyvin hitaasti. Silloin et ehkä tajua ajoissa, että verensokerisi on laskenut. Tätä saattaa tapahtua ikääntyneille potilaille, jotka käyttävät tiettyjä lääkkeitä (esim. keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja beetasalpaajat). Sinulla voi myös olla jokin sisäeritysjärjestelmän häiriö (esim. tietynlainen kilpirauhashäiriö, aivolisäkkeen etuosan tai lisämunuaisen vajaatoiminta). Maksan vajaatoiminta voi haitata elimistön korjaavia säätelymekanismeja.

  Rasitusta aiheuttavissa tilanteissa (esim. tapaturmat, äkilliset leikkaukset, kuumeiset infektiot, jne.) saattaa olla tarpeen siirtyä tilapäisesti insuliinin käyttöön.


  Hypoglykemian hoito

  Useimmissa tapauksissa alhaisen verensokerin oireet korjaantuvat nopeasti, jos nautit sokeria jossakin muodossa, esim. rypälesokeria, sokeripaloja, makeaa mehua tai makeaa teetä.

  Sinulla pitäisi sen vuoksi olla aina mukanasi sokeria jossakin muodossa (esim. rypälesokeria tai sokeripaloja). Muista, että makeutusaineet eivät auta. Ota yhteys lääkäriisi tai lähimpään sairaalaan, jos sokerin nauttiminen ei auta tai jos oireet palaavat.


  Tärkeää tietoa hyperglykemiasta (kohonnut verensokeri)

  Hyperglykemiaan viittaavat oireet

  Kohonneen verensokerin (hyperglykemian) aiheuttamia oireita (joita voi esiintyä, ennen kuin glimepiridi on alentanut riittävästi verensokeria, ellet ole noudattanut lääkärin määräämää hoito- ohjelmaa, tai tietyissä rasitustilanteissa) voivat olla jano, runsaat virtsamäärät, suun kuivuminen, kuiva ja kutiseva iho, sieni- tai ihoinfektiot ja heikentynyt suorituskyky.

  Jos näitä oireita esiintyy, sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin.


  Lapset ja nuoret

  Saatavilla on vain rajoitetusti tietoa glimepiridin käytöstä alle 18-vuotiaille potilaille. Tästä syystä käyttöä ei suositella tälle potilasryhmälle.


  Muut lääkevalmisteet ja Oltar 3 mg -table tit

  Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat/käytät, olet äskettäin ottanut/käyttänyt tai saatat ottaa/käyttää muita lääkkeitä.


  Jos tätä lääkettä otetaan samanaikaisesti tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa, se saattaa vaikuttaa hoidon tehoon ja turvallisuuteen. Glimepiridi saattaa puolestaan vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, jos niitä otetaan samaan aikaan kuin Oltaria.


  Glimepiridin verensokeria alentava vaikutus saattaa vahvistua, ja alhaisen verensokerin oireita saattaa esiintyä, jos samanaikaisesti käytetään jotakin alla mainituista lääkkeistä:

  • muut suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (esim. metformiini)

  • insuliini

  • antibiootit (kuten kloramfenikoli, kinolonit, tetrasykliinit, sulfonamidit ja klaritromysiini)

  • kipulääkkeet tai reumalääkkeet (pyratsolonijohdanna iset, esim. fenyylibutatsoni, atsapropatsoni, oksifenbutatsoni)

  • kipulääkkeet (salisylaatit)

  • tuberkuloosin hoitoon käytettävät valmisteet (para-aminosalisyylihappo)

  • kehonrakennukseen käytettävät valmisteet (anaboliset steroidit ja mieshormonit)

  • veren hyytymistä estävät lääkkeet (kumariini)

  • sieni-infektioiden hoitoon käytettävät valmisteet (mikonatsoli ja flukonatsoli)

  • verenpainetta ja sykettä alentavat valmisteet (ACE-estäjät, beetasalpaajat, sympaattista hermostoa rauhoittavat valmisteet)

  • mielialaa kohottavat valmisteet/masennuslääkkeet (fluoksetiini, MAO-estäjät)

  • ruokahalua hillitsevät valmisteet (fenfluramiini)

  • sydämen rytmihäiriölääkkeet, joita käytetään epänormaalin sydämen sykkeen hoitoon (disopyramidi)

  • veren rasvapitoisuutta alentavat valmisteet (fibraatit)

  • tietyt syövän hoitoon tarkoitetut valmisteet (syklo-, tro- ja ifosfamidit)

  • allergian hoitoon tarkoitetut valmisteet (tritokvaliini)

  • verenkierron parantamiseen tarkoitettujen valmisteiden suurten annosten infuusio (pentoksifylliini)

  • kihdin hoitoon tarkoitetut valmisteet (probenesidi, allopurinoli, sulfinpyratsoni).


   Glimepiridin verensokeria alentava vaikutus saattaa heikentyä, ja korkean verensokerin oireita saattaa esiintyä, jos samanaikaisesti käytetään jotakin alla mainituista lääkkeistä:

  • naissukupuolihormonit (estrogeenit ja progestageenit)

  • virtsaneritystä lisäävät valmisteet (nesteenpoistolääkkeet, tiatsididiureetit)

  • kilpirauhashormonit

  • tulehdusta estävät lääkkeet (glukokortikoidit)

  • kouristusten tai skitsofrenian hoitoon käytettävät valmisteet (fenytoiini, fentiatsiinijohdanna iset, klooripromatsiini)

  • verenpainetta alentavat valmisteet (diatsoksidi)

  • tuberkuloosin hoitoon tarkoitetut valmisteet (rifampisiini)

  • alhaisen verensokerin hoitoon tarkoitetut valmisteet (glukagoni)

  • unilääkkeet (barbituraatit)

  • tiettyjen silmäsairauksien hoitoon tarkoitetut valmisteet (asetatsoliamidi)

  • sydämen sykkeen nopeuttamiseen tarkoitetut valmisteet (adrenaliini ja sympaattista hermostoa stimuloivat valmisteet)

  • veren suurentunutta rasvapitoisuutta alentavat valmisteet (nikotiinihappojohdannaiset)

  • ulostuslääkkeiden pitkäaikainen käyttö.


  Maha- tai pohjukaissuolihaavojen hoitoon tarkoitetut valmisteet (H2-estäjät) tai verenpainetta alentavat valmisteet (beetasalpaajat, klonidiini, guanetidiini ja reserpiini) voivat joko voimistaa tai heikentää glimepiridin verensokeria alentavaa vaikutusta.


  Keskushermostoon vaikuttavat lääkevalmisteet (beetasalpaajat, klonidiini, guanetidiini tai reserpiini) saattavat peittää joko osittain tai kokonaan alentuneen verensokerin aiheuttamia oireita.


  Glimepiridi voi joko voimistaa tai heikentää veren hyytymistä estävien valmisteiden vaikutusta (kumariinijohdanna iset).


  Kolesterolilääke kolesevelaami vaikuttaa glimepiridin imeytymiseen. Tämän vuoksi Oltar on otettava vähintään 4 tuntia ennen kolesevelaamin ottamista.


  Kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen kuin ryhdyt ottamaan muita lääkevalmisteita.


  Oltar 3 mg -table tit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

  Alkoholin nauttiminen voi joko voimistaa tai heikentää Oltarin verensokeria alentavaa vaikutusta ennakoimattomalla tavalla.


  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Oltaria ei saa käyttää raskauden aikana. Jos suunnittelet raskautta, sinun pitää keskustella hoitosuunnitelmastasi lääkärisi kanssa. Jos tulet raskaaksi glimepiridihoidon aikana, sinun pitää välittömästi ilmoittaa sitä lääkärillesi.


  Oltar voi erittyä äidinmaitoon. Oltaria ei saa käyttää imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


  Keskittymis- ja reaktiokykysi voi heikentyä, jos verensokerisi on liian alhainen (hypoglykemia) tai liian korkea (hyperglykemia). Muista tämä mahdollisuus kaikissa tilanteissa, joissa saatat joutua itse tai saattaa muut vaaraan (esim. autoa ajaessa tai koneita käytettäessä). Ota yhteys lääkäriisi ja kysy neuvoa autolla-ajon suhteen jos:

  • verensokerisi on usein alhainen

   4

  • alhainen verensokeri aiheuttaa sinulla harvoin ennakko-oireita tai niitä ei ole lainkaan


  Oltar 3 mg -table tit sisältävät laktoosia ja natriumia

  Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


  Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

  ”natriumiton”.


 3. Mite n Oltar 3 mg -table tte ja otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annostus

  Lääkäri määrää annoksen verensokerin ja virtsan sokeriarvojen perusteella.

  Ulkoisten tekijöiden muutokset (esim. laihtuminen, elämäntapamuutokset, stressi) tai sairauden paraneminen saattaa vaatia glimepiridiannoksen muuttamista.


  Suositeltu aloitusannos aikuisille on 1 mg glimepiridiä vuorokaudessa (tämä annos ei ole mahdollinen Oltar 3 mg -tableteilla). Jos verensokeri saadaan tasapainoon tietyllä annostuksella, tätä annostusta pitäisi käyttää ylläpitohoitoon.


  Jos vuorokausiannosta on nostettava sokeriarvojen perusteella, annosta tulee nostaa asteittain noin 1–2 viikon välein 2, 3 tai 4 mg:aan glimepiridiä päivässä.


  Yli 4 mg:n vuorokausiannos glimepiridiä antaa paremman tuloksen vain poikkeustapauksissa. Suositeltu maksimiannos on 6 mg glimepiridiä (kaksi Oltar 3 mg -tablettia) vuorokaudessa.


  Voi olla tarpeen aloittaa glimepiridin ja metformiinin tai glimepiridin ja insuliinin yhdistelmähoito. Tällaisissa tapauksissa lääkäri määrää glimepiridin, metformiinin ja insuliinin annokset yksilöllisesti.


  Antotapa

  Glimepiridin kanssa pitää juoda vähintään puoli lasillista vettä. Koko vuorokausiannos otetaan tavallisesti kerralla joko ennen tukevaa aamiaista tai sen aikana. Jos et syö aamiaista, sinun pitää ottaa lääke lääkärin määräämänä ajankohtana. On tärkeää, että mitään ateriaa ei jätetä nauttimatta glimepiridihoidon aikana.

  Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa.


  Jos sinusta vaikuttaa, että Oltar 3 mg -tabletit vaikuttavat liian voimakkaasti tai eivät vaikuta riittävästi, keskustele asiasta lääkärisi kanssa tai apteekissa.


  Jos otat e nemmän Oltar 3 mg -table tte ja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos satut ottamaan enemmän glimepiridiä kuin sinun pitäisi tai otat lisäannoksen, on olemassa alhaisen verensokerin vaara (alhaisen verensokerin oireet on esitetty kohdassa 2), minkä vuoksi sinun pitää nauttia riittävästi sokeria (esim. rypälesokeripaloja, sokeripaloja, makeaa mehua tai makeaa teetä) ja ottaa heti yhteys lääkäriisi On meneteltävä samalla tavalla, jos joku, esim. lapsi on ottanut valmistetta vahingossa. Tajuttomalle henkilölle ei saa antaa ruokaa tai juomaa.


  Koska verensokeri saattaa pysyä alhaisena jonkin aikaa, on erittäin tärkeää, että potilasta seurataan huolellisesti, kunnes vaara on ohi. Voi olla tarpeen viedä potilas sairaalaan, myös varotoimenpiteenä. Jos alhainen verensokeri on aiheuttanut tajuttomuuden ja vaikean hermoston vajaatoiminnan, kyseessä

  on hätätapaus, joka vaatii välitöntä sairaalahoitoa. On varmistettava, että joku henkilö on aina tietoinen potilaan terveydentilasta ja voi soittaa hätätapauksessa hätänumeroon.


  Jos unohdat ottaa Oltar 3 mg -table tte ja

  Jos unohdit ottaa annoksen, älä ota unohtamaasi annosta jälkeenpäin, vaan ota seuraava normaali annos hoito-ohjelman mukaisena ajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


  Jos lopetat Oltar 3 mg -table ttien oton

  Sinun on tärkeä ymmärtää, että jos keskeytät tai lopetat hoidon, haluttua verensokeria alentavaa vaikutusta ei saavuteta ja sairaus (diabetes) pahenee uudelleen. On erittäin tärkeää, että otat yhteyttä lääkäriisi ennen kuin lääkitykseesi tehdään muutoksia.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat Oltarin haittavaikutukset ovat annoksen suuruudesta riippuvaisia ja häviävät, kun annosta pienennetään tai lääkkeen ottaminen lopetetaan.

  Haittavaikutuksia esiintyy useimmiten hoitoa aloitettaessa.


  Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista:

  Nämä haittavaikutukset ovat harvinaisia (esiintyy enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta.):

  • vaikea-asteinen hypoglykemia, mukaan lukien tajunnan menetys, kouristukset tai kooma (ks. kohta 2 Varoitukset ja varotoimet).


   Nämä haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (esiintyy enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta.):

  • poikkeava maksan toiminta, mukaan lukien ihon ja silmän valkuaisten muuttuminen keltaisiksi (keltaisuus), ongelmia sappinesteen virtauksessa (kolestaasi), maksatulehdus (hepatiitti) tai maksan vajaatoiminta

  • allergiset reaktiot (mukaan lukien verisuonten tulehdus, johon liittyy usein ihottuma), jotka voivat kehittyä vakaviksi reaktioiksi, joihin liittyy hengitysvaikeuksia ja verenpaineen laskua, ja jotka voivat toisinaan johtaa sokkiin.


   Näiden haittavaikutusten esiintyvyystiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • ihon allergia (yliherkkyys), kuten kutina, ihottuma, nokkosihottuma ja lisääntynyt herkkyys auringonvalolle. Jotkin lievät allergiset reaktiot voivat kehittyä vakaviksi.


   Muut mahdolliset haittavaikutukset:


   Harvinaiset (esiintyy enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta.)- Verisolujen määrän väheneminen:

   • verihiutaleiden väheneminen (verenvuodon tai mustelmien riski lisääntyy)

   • valkosolujen väheneminen (tulehdusten todennäköisyys lisääntyy)

   • punasolujen väheneminen (iho tulee kalpeaksi ja ilmaantuu heikkoutta tai hengitysvaikeuksia). Nämä oireet yleensä korjautuvat, kun lopetat lääkkeen käytön.

  • painonnousu

  • hiustenlähtö

  • makuhäiriö.


  Hyvin harvinaiset (esiintyy enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta.)

  • pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, täyden oloinen tai turvonnut vatsa ja vatsan epämiellyttävä tunne ja vatsakipu

  • pienentynyt veren natriumpitoisuus (havaitaan verikokeissa).


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • allergisia reaktioita sulfonyyliureoille , sulfonamideille tai vastaaville lääkkeille voi ilmaantua

  • ongelmia näön kanssa voi ilmaantua hoidon alussa. Tämä johtuu verensokeritason muutoksista ja korjaantuu pian.

  • suurentunut veren maksaentsyymipitoisuus

  • vähentynyt verisolumäärä:

   verihiutalemäärä alle 10 000/µl ja trombosytopeeninen purppura.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Oltar 3 mg -table ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alkuperäispakkauksessa.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Oltar 3 mg sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Oltar 3 mg: Keltainen, päällystämätön ja viistoreunainen pitkänomainen tabletti, jossa on jakouurre toisella puolella. Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa.


Oltar on saatavana myös seuraavina vahvuuksina: 1 mg, 2 mg.


Oltar-tabletteja on saatavana 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tai 120 tablettia sisältävinä pakkauksina ja

500 tabletin sairaalapakkauksena.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg Luxemburg


Valmistaja:

A. Menarini Manufacturing Logistics and services S.r.l., L'Aquila Via Campo di Pile

67100 L'Aquila Italia


Menarini - Von Heyden GmbH Leipziger Str. 7–13

01097 Dresden

Saksa


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Tsekki Oltar

Viro Oltar 3 mg

Suomi Oltar 3 mg tabletti

Saksa MAGNA 3 mg Tabletten

Slovakia Oltar 3 mg


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.3.2022