Kotisivun Kotisivun
Pfizer

Zoledronic acid Sandoz

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Zoledronic acid Sandoz 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten


tsoledronihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.