Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Zoledronic acid Sandoz
zoledronic acid

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Zoledronic acid Sandoz 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten


tsoledronihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.