Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Fulvestrant Sandoz
fulvestrant

HINNAT

250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml

Tukkukauppa: 54,00 €
Jälleenmyynti: 80,34 €
Korvaus: 0,00 €

250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 5 ml

Tukkukauppa: 54,00 €
Jälleenmyynti: 80,34 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Fulvestrant Sandoz 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku


fulvestrantti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tie toja.


Aktivoinnin merkiksi kuuluu ja/tai tuntuu napsahdus. Lisäksi aktivoitumisen voi varmistaa silmämääräisesti.

Jos et ole varma, e ttä neulansuojus on täysin paikallaan, toista tämä vaihe.


Hävittäminen

Esitäytetyt ruiskut on tarkoitettu vain yhtä käyttöke rtaa varte n.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.