Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Levosimendan Carinopharm
levosimendan


PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Levosimendan Carinopharm 12,5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varte n, liuos

levosimendaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Annostus ja antotapa

Levosimendan Carinopharm on tarkoitettu vain sairaalakäyttöön. Sitä tulee antaa sairaalaolosuhteissa, joissa on riittävät seurantamahdollisuudet sekä asiantuntemus inotrooppisten lääkkeiden käytöstä.


Levosimendan Carinopharm on saatettava käyttökuntoon ja laimennettava ennen potilaalle antoa. Infuusioliuos on tarkoitettu vain laskimonsisäiseen käyttöön, ja se voidaan antaa perifeerisen tai sentraalisen laskimon kautta.


Katso valmisteyhteenvedosta annostusohjeet.