Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ibuprofen B. Braun
ibuprofen

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ibuprofen B. Braun 600 mg infuusioneste, liuos

ibuprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle anne taan tätä lääke ttä, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.

Ibuprofeenin kaltaisten tulehduskipulääkkeiden käyttöön voi liittyä pieni sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskin suureneminen, erityisesti kun niitä käytetään suurina annoksina. Suositeltua annosta tai hoidon kestoa ei pidä ylittää.


Ihoreaktiot

Vakavista ihoreaktioista on raportoitu ibuprofeenihoidon yhteydessä. Lopeta Ibuprofen B. Braun - valmisteen käyttäminen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle tulee ihottuma, limakalvovaurioita , rakkuloita tai muita allergiaoireita, koska nämä voivat olla hyvin vakavan ihoreaktion ensimmäisiä oireita. Ks. kohta 4.


Keskustele hoidostasi lääkärin kanssa ennen kuin sinulla annetaan Ibuprofen B. Braun -valmistetta,


Infektiot

Ibuprofeeni voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi on mahdollista, että ibuprofeeni voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos käytät tätä lääkettä silloin, kun sinulla on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Yleensä (monien eri) kipulääkkeiden jatkuva käyttö voi johtaa pysyviin munuaisongelmiin.


Pitkäaikaisen kipulääkkeiden käytön aikana voi esiintyä päänsärkyä, jota ei saa hoitaa suurennetuilla lääkeannoksilla.


Ibuprofeenin pitkäaikaisen käytön aikana maksa-arvoja, munuaisten toimintaa ja verenkuvaa on seurattava säännöllisesti.


Ibuprofeeni voi muuttaa seuraavien laboratoriotutkimusten tuloksia:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas ja väritön tai vaaleankeltainen infuusioneste, liuos, joka ei sisällä hiukkasia.


Liuos on pakattu suljettuihin 100 ml:n LDPE-pulloihin, joissa on ulkoinen korkki. Pakkauksissa on 10 tai 20 pulloa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Saksa


Postiosoite:

34209 Melsungen, Saksa


Valmistaja

B. Braun Medical, S.A. Ctra. Terrasa, 121

Rubí

08191 Barcelona Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

B. Braun Medical Oy Karvaamokuja 2b 00380 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.12.2021