Koduleht Koduleht

Atectura Breezhaler
indacaterol, mometasone

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Atectura Breezhaler 125 mikrogrammi/62,5 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslites Atectura Breezhaler 125 mikrogrammi/127,5 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslites Atectura Breezhaler 125 mikrogrammi/260 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslites indakaterool/mometasoonfuroaat (indacaterolum/mometasoni furoas)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


  1. samm :

   Avage inhalaator


  2. samm : Eemaldage kapsel Eraldage üks blister blisterriba küljest. Avage blister ja võtke kapsel välja.

Ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

Ärge kapslit alla neelake.


image

image

image

image

image

image

Kapsli purunemisel kuulete heli.

Kapslit tohib läbistada kapsel ainult üks kord.


image

2.b samm : Vabastage külgmised nupud


  1. samm : Hingake ravimit sügavalt sisse

   Hoidke inhalaatorit nagu

   pildil näidatud.

   Pange huuliku ots suhu ja sulgege huuled tihedalt selle ümber.

   Ärge vajutage külgmisi

   nuppe.


   Hingake kiiresti ja nii sügavalt sisse kui võimalik. Sissehingamise ajal kuulete surisevat heli. Sissehingamisel võite ravimi maitset tunda.


  2. samm :

   Hoidke hinge kinni Hoidke hinge kinni vähemalt 5 sekundit.


  3. samm : Loputage suud Pärast iga annuse

manustamist loputage suud veega ja sülitage vesi välja.


Allesjäänud Tühi pulber


Eemaldage tühi kapsel pesast

Visake tühi kapsel

majapidamisjäätmete hulka.

Sulgege inhalaator ja pange kork tagasi.image

  1. samm :

  2. samm :

Paigaldage kapsel

Ärge kunagi pange kapslit

otse huulikusse.

image

Sulgege inhalaator

Oluline teave

 • Atectura Breezhaleri kapsleid peab alati hoidma blisterpakendis ja eemaldama alles

 • Blistrist eemaldamiseks ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

 • Ärge kapslit alla neelake.

 • Ärge kasutage Atectura Breezhaleri kapsleid üheski teises

 • Ärge kasutage Atectura Breezhaleri inhalaatorit ühegi teise ravimi manustamiseks.

 • Ärge kunagi asetage kapslit suhu ega inhalaatori huulikusse.

 • Ärge vajutage külgmisi nuppe rohkem kui üks kord.

 • Ärge puhuge huulikusse.

 • Ärge vajutage külgmisi nuppe samal ajal kui hingate huulikust sisse.

 • Ärge katsuge kapsleid märgade kätega.

 • Ärge kunagi peske inhalaatorit veega.

vahetult enne kasutamist.

inhalaatoris.


image

61


Mouthpiece


Teie Atectura Breezhaleri pakend sisaldab:

 • Ühte Atectura Breezhaleri inhalaatorit

 • Ühte või mitut blisterpakendit, milles igaühes on 10 Atectura Breezhaleri kapslit inhalaatoris kasutamiseks

Kapsli Huulik

Kork pesa

Sõel Külgmised

nupud

Põhi Blister


Inhalaator Inhalaatori põhi Blisterpakend

Korduma kippuvad küsimused


Miks ei teinud inhalaator sissehingamise ajal heli? Kapsel võib olla kinni jäänud kapslipesasse. Kui see juhtub, vabastage kapsel ettevaatlikult, koputades inhalaatori põhjale. Hingake ravimit uuesti sisse, korrates samme 3a kuni 3d.


Mida teha, kui pulbrit on kapsli sisse alles jäänud? Te pole piisavalt ravimit kätte saanud. Sulgege inhalaator ja korrake samme 3a kuni 3d.


Köhisin pärast sissehingamist – on see oluline?

See võib juhtuda. Olete

piisavalt ravimit kätte saanud juhul, kui kapsel on tühi.


Tundsin keelel väikeseid kapslitükke – on see oluline?

See võib juhtuda. See pole

ohtlik. Kapsli kildudeks purunemise võimalus suureneb, kui kapsel läbistatakse rohkem kui üks kord.

Inhalaatori puhastamine Pühkige huuliku sise- ja välispind üle puhta kuiva kiuvaba lapiga, et eemaldada pulbri jäägid. Hoidke inhalaator kuivana. Ärge kunagi peske inhalaatorit veega.

Inhalaatori hävitamine

pärast kasutamist

Iga inhalaator tuleb

hävitada pärast seda, kui kõik kapslid on ära kasutatud. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid ja inhalaatoreid, mida enam ei vajata.


image

62