Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Cetrotide

HINNAD

CETROTIDE süstelahuse pulber ja lahusti 0,25mg N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 42,43 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Cetrotide 0,25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Tsetroreliks


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Enne alustamist


 1. See ravim peab enne süstimist soojenema toatemperatuurini. Võtke ravim külmkapist välja ligikaudu 30 minutit enne kasutamist.


 2. Peske oma käed puhtaks

  • On oluline, et teie käed ja asjad, mida kasutate, oleksid võimalikult puhtad.


 3. Laotage kõik vajalik puhtale pinnale välja:

  • üks viaal pulbriga

  • üks süstel steriilse veega (lahustiga)

  • üks kollase märgistusega süstenõel, mis on ette nähtud steriilse vee viaali süstimiseks ja valmis ravimi viaalist välja tõmbamiseks

  • üks halli märgistusega süstenõel, mis on ette nähtud lahuse kõhtu süstimiseks

  • kaks alkoholiga vatitupsu.


Pulbri ja vee segamine ravimi valmistamiseks


 1. Eemaldage viaalilt kork

  • Korgi all asub kummist punnkork – hoidke seda viaalis.

  • Puhastage kummist punnkork ja metallrõngas esimese alkoholiga vatitupsuga.


 2. Vee lisamine süstlist viaalis olevale pulbrile

  • Eemaldage kollase märgistusega süstenõel pakendist.

  • Eemaldage süstlilt kork ja kruvige kollane nõel selle otsa. Eemaldage nõelalt kork.

  • Suruge kollane nõel läbi viaali kummist punnkorgi keskkoha.

  • Lükake süstlakolb aeglaselt süstlisse, et süstida vesi viaali. Ärge kasutage muud vett.

  • Jätke süstel kummist punnkorgi sisse.


   image


 3. Pulbri ja vee segamine viaalis

  • Hoides ettevaatlikult süstlit ja viaali, keerutage neid õrnalt, et segada pulber ja vesi

   kokku. Kokkusegatud ravim on läbipaistev ja ei sisalda osakesi.

  • Ärge raputage ravimit, kuna nii võib sinna tekkida mulle.


 4. Süstli taastäitmine ravimiga viaalist

  • Keerake viaal tagurpidi. Seejärel tõmmake süstlakolbi tagasi, et saada ravim viaalist

   süstlisse. Olge ettevaatlik ja ärge tõmmake süstlakolbi koos kolvikorgiga täiesti välja. Kui te tõmbasite süstlakolvi koos kolvikorgiga kogemata välja, visake annus ära, sest see ei ole enam steriilne, ja valmistage ette uus annus (alustage uuesti 1. etapist).

  • Kui viaali jääb veel ravimit, tõmmake kollast süstenõela nii palju tagasi, et nõelaots oleks veel vaevu kummist punnkorgi sees. Vaadates läbi kummist punnkorgi küljeava, saate te kontrollida nõela ja vedeliku liikumist.

  • Veenduge, et olete viaalist kätte saanud kogu ravimi.


   image


  • Pange kollasele süstenõelale kork tagasi. Eemaldage kollane süstenõel süstli otsast ja pange süstel käest.


Süstekoha ettevalmistamine ja ravimi süstimine


 1. Õhumullide eemaldamine

  • Eemaldage halli märgistusega süstenõel pakendist. Kruvige hall nõel süstli otsa ja eemaldage sellelt kork.

  • Hoidke süstlit halli nõelaga ülespoole ja vaadake, kas lahuses esineb õhumulle.

  • Õhumullide eemaldamiseks nipsutage süstlit õrnalt, kuni õhk koguneb lahuse pinnale.

   Seejärel lükake süstlakolbi õrnalt sisse, kuni õhumullid kaovad.

  • Ärge katsuge halli süstenõela ja ärge laske sellel ühegi pinnaga kokku puutuda.


   image


 2. Puhastage süstekoht

  • Valige süstekoht oma kõhul. Parim valik oleks naba ümbruses. Nahaärrituse vähendamiseks valige iga päev oma kõhul uus koht.

  • Puhastage oma valitud süstekoht teise alkoholiga vatitupsuga, tehes nahal ringikujulisi

   liigutusi.


 3. Naha läbistamine

  • Hoidke süstlit ühes käes, nagu hoiaksite pliiatsit.

  • Teise käega pigistage nahk süstekoha ümbruses õrnalt volti ja hoidke seda kindlalt paigal.

  • Lükake hall süstenõel aeglaselt umbes 45- kuni 90-kraadise nurga all täielikult naha sisse, seejärel laske nahast lahti.


   image

 4. Ravimi süstimine

  • Tõmmake süstlakolbi aeglaselt tagasi. Kui süstlasse ilmub veri, järgige allpool kirjeldatud viiendat sammu.

  • Kui verd ei ilmu, lükake ravimi süstimiseks süstlakolb aeglaselt sisse.

  • Kui süstel on tühi, tõmmake hall süstenõel sama nurga all välja.

  • Kasutage teist alkoholiga vatitupsu, et suruda õrnalt süstekohale.


 5. Kui süstlasse ilmub veri:

  • tõmmake hall süstenõel sama nurga all välja

  • kasutage teist alkoholiga vatitupsu, et suruda õrnalt süstekohale

  • süstige ravim kraanikaussi, järgides allpool kirjeldatud kuuendat sammu

  • peske käed ja alustage uue viaali ja süstliga uuesti.


 6. Hävitamine

  • Kasutage igat süstenõela, viaali ja süstlit ainult üks kord.

  • Pange süstenõeltele korgid tagasi peale, et neid oleks ohutu ära visata.

  • Uurige oma apteekrilt, kuidas ohutult vabaneda kasutatud süstenõeltest, viaalist ja süstlist.