Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Enbrel

HINNAD

ENBREL süstelahuse pulber ja lahusti 25mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 135,71 €
Hüvitatud: 0,00 €

ENBREL süstelahus süstlis 25mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 135,71 €
Hüvitatud: 0,00 €

ENBREL süstelahus süstlis 50mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 271,43 €
Hüvitatud: 0,00 €

ENBREL süstelahus pen-süstlis 50mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 271,43 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Enbrel 25 mg süstelahus annusti kolbampullis

etanertsept


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


--Kasutamisjuhendi lõpp—