Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Enbrel

HINNAD

ENBREL süstelahuse pulber ja lahusti 25mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 135,71 €
Hüvitatud: 0,00 €

ENBREL süstelahus süstlis 25mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 135,71 €
Hüvitatud: 0,00 €

ENBREL süstelahus süstlis 50mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 271,43 €
Hüvitatud: 0,00 €

ENBREL süstelahus pen-süstlis 50mg N4

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 271,43 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Enbrel 10 mg lastel kasutatava süstelahuse pulber ja lahusti

etanertsept


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


  1. Süstevahendite hävitamine


Süstalt ja nõelu EI TOHI KUNAGI uuesti kasutada. Visake nõel ja süstal ära vastavalt arsti, meditsiiniõe või apteekri juhistele.


Kui teil tekib veel küsimusi, pidage nõu Enbreli ravi kogemustega arsti, meditsiiniõe või apteekriga.