Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

GONAL-f

HINNAD

GONAL-F süstelahuse pulber ja lahusti 75TÜ N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 35,51 €
Hüvitatud: 0,00 €

GONAL-F 300TÜ/0,5ml süstelahus pensüstelis N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 129,07 €
Hüvitatud: 0,00 €

GONAL-F 450TÜ/0,75ml süstelahus pensüstelis N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 190,82 €
Hüvitatud: 0,00 €

GONAL-F 900TÜ/1,5ml süstelahus pensüstelis N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 372,24 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


GONAL-f 75 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

alfafollitropiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

image


  1. Pärast süstimist


Visake ära kõik kasutatud esemed: Kui te olete süstimise lõpetanud, visake ohutuse tagamiseks kohe minema kõik nõelad ja tühjad klaasesemed, soovitatavalt teravate esemete jaoks ettenähtud konteinerisse. Ära tuleb visata ka kasutamata jäänud lahus.