Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Refludan

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Refludan 20 mg pulber süste- või infusioonilahuse valmistamiseks

image

lepirudiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.


Eriline ettevaatus on Refludan’iga vajalik

Kui teil on kalduvus verejooksudeks, kaalub teie arst Refludan’i manustamise riski ja sellest saadavat

kasu. Sellepärast rääkige oma arstile, kui teil on või on olnud:

Anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid, sh urtikaaria, raskendatud hingamine (nt

spasmidest tingitud), köha, teravad kähinad hingamisel, vee kogunemine kehas ja soonte siseseintel (sh: näoturse, keeleturse, kõriturse). Rasketel juhtudel võivad need põhjustada šokiseisundit või surma.