Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Alli (previously Orlistat GSK)

Pakendi infoleht: teavekasutajale


alli 60 mg kõvakapslid

orlistaat


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või

meditsiiniõde on teile selgitanud.


alli kaalulangetamise programmis kombineeritakse kapslid toitumisplaani ja mitmesuguste teabeallikatega, et aidata teil aru saada, kuidas süüa madala kalorsusega ja vähese rasvasisaldusega toitu ja annab juhiseid füüsilise aktiivsuse suurendamiseks.


alli koduleheküljelt leiate sobivaid interaktiivseid vahendeid, vähese rasvasisaldusega retsepte, nõuandeid füüsilise koormuse suurendamiseks ja muud kasulikku teavet, mis aitavad teil elada tervislikku elu ning toetavad teid kaalulangetamise eesmärkide saavutamisel.


Külastage www.alli.gsk.ee