Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Sixmo

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Sixmo 74,2 mg implantaat

buprenorfiin


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Juhised Sixmo eemaldamiseks


  1. toiming. Patsient peab lamama selili, implantaatidega käsivars küünarnukist üles painutatud ja pööratud väljapoole, nii et käelaba on pea kõrval. Kontrollige palpeerides uuesti implantaatide asukohta. Enne naha märgistamist puhastage eemalduskoht alkoholiga immutatud lapiga. Märkige kirurgilise markeriga implantaatide asukoht ja sisselõike asukoht. Naha alla pääsemiseks tuleb teha sisselõige paralleelselt käsivarre teljega teise ja kolmanda implantaadi vahele (joonis 15).

   Joonis 15

   image


  2. toiming. Tõmmake kätte steriilsed kindad. Kasutades aseptilist tehnikat, asetage vahendid instrumendilaual olevale steriilsele alale. Puhastage eemaldamiskoht antiseptilise lahusega, nt kloorheksidiiniga. Ärge tupsutage kuivaks ega pühkige ära. Asetage steriilne kattelina patsiendi käsivarrele. Tuimastage sisselõikekoht ja implantaate sisaldav nahaalune piirkond (nt süstides 5...7 ml 1% lidokaiini koos adrenaliiniga suhtes 1 : 100 000).

   MÄRKUS. Veenduge, et süstiksite paikset tuimastit sügavale implantaatide keskele, see tõstab implantaate naha suunas ja lihtsustab implantaatide eemaldamist. Kui olete kindlaks teinud, et tuimastus on piisav ja toimiv, tehke skalpelliga 7...10 mm sisselõige paralleelselt käsivarre teljega teise ja kolmanda implantaadi vahele.


  3. toiming. Võtke Adsoni ühe hambaga pintsettidega nahaservast ja eraldage nähtava implantaadi peal ja all olevad koed lühikese teraga kääride või käändotsaga pintsettidega (joonis 16).

   Haarake X-planti klemmi(de)ga implantaadi keskosast (joonis 17) ja tõmmake ettevaatlikult. Kui implantaat on mähkunud koesse või kui näete lohku, vabastage skalpelliga implantaat selle külge kinnitunud koest.


   Joonis 16

   image


   Joonis 17

   image


  4. toiming. Pärast iga implantaadi eemaldamist veenduge, et kogu 26,5 mm pikkune implantaat on eemaldatud, mõõtes selle pikkust. Ülejäänud implantaatide eemaldamiseks korrake 15. ja

16. toimingut sama sisselõike kaudu. Sama tehnikat kasutatakse esileulatuvate või osaliselt väljutunud implantaatide eemaldamiseks. Kindlasti ei soovitata teha uurimuslikku kirurgilist protseduuri ilma

kõigi implantaatide täpset asukohta teadmata.


 1. toiming. Pärast kõigi implantaatide eemaldamist puhastage sisselõikekoht. Sulgege sisselõige õmblustega. Asetage sisselõikekohale plaaster. Hemostaasi tagamiseks kasutage steriilset marlilappi ja rakendage sisselõikekohale viie minuti jooksul nõrka survet. Verevalumi tekke minimeerimiseks katke steriilse marlilapi ja rõhksidemega. Juhendage patsienti, et rõhksideme võib eemaldada 24 tunni pärast ja plaastri kolme kuni viie päeva pärast. Andke patsiendile nõu, kuidas haava nõuetekohaselt aseptiliselt hooldada. Juhendage patsienti, et esimese 24 tunni jooksul tuleb iga kahe tunni tagant asetada käsivarrele 40 minutiks jääkott ja hiljem vajaduse korral. Leppige kokku visiit haavaniitide eemaldamiseks.


 2. toiming. Kuna Sixmo implantaadid sisaldavad buprenorfiini, tuleb need hävitada kohalike nõuete kohaselt.


Kui implantaati (implantaate) või implantaadi osa (osi) eemaldamiskatse ajal ei eemaldata, tuleb patsiendile teha niipea kui võimalik piltuuring selle (nende) asukoha määramiseks ja sellele järgnev eemaldamiskatse tuleb teha samal päeval kui asukoha määramine. Kui asukoha määramist ja teist eemaldamiskatset ei tehta samal päeval kui esmast eemaldamiskatset, tuleb haav vahepealseks ajaks õmblustega sulgeda.