Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Kiovig

Pakendi infoleht: teave kasutajale


KIOVIG 100 mg/ml infusioonilahus

inimese normaalne immunoglobuliin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Annustamine


Näidustus

Annus

Süstide sagedus

Asendusravi primaarse immuunpuudulikkuse korral

algannus: 0,4...0,8 g/kg


säilitusannus: 0,2...0,8 g/kg


iga 3...4 nädala tagant, et saavutada IgG madalaim tase vähemalt 5...6 g/l

Asendusravi sekundaarse immuunpuudulikkuse korral

0,2...0,4 g/kg

iga 3...4 nädala tagant, et saavutada IgG madalaim tase vähemalt 5–6 g/l

Immunomodulatsioon:

Idiopaatiline trombotsütopeeniline purpur

0,8...1 g/kg või

0,4 g/kg/päevas

1. päeval, võib korrata üks kord 3 päeva jooksul


2...5 päeva vältel

Guillain Barré sündroom

0,4 g/kg/päevas

5 päeva vältel

Kawasaki tõbi

2 g/kg

ühe annusena koos atsetüülsalitsüülhappega

Krooniline põletikuline demüelinisereiv polüradikuloneuropaatia

algannus: 2°g/kg


säilitusannus: 1°g/kg

osadeks jagatud annustena 2...5 päeva vältel


iga 3 nädala järel 1...2 päeva vältel

Multifokaalne motoorne neuropaatia (MMN)

algannus: 2°g/kg


säilitusannus: 1°g/kg


või 2°g/kg

manustatakse 2...5°päeva vältel iga 2...4°nädala tagant

või

iga 4...8°nädala tagant 2...5 päeva vältel